Obchod s Polskem je od minulé krize v pasivu

Obchodu s Polskem kraluje autoprůmysl. Dovážejí se ponejvíc autodíly, opačným směrem jdou hotová auta. Polsko je pro ČR třetím největším obchodním partnerem.

Od devadesátých let došlo mezi Českem a Polskem k nadprůměrnému růstu obchodu. Zatímco v roce 1993 bylo Polsko na sedmém místě v žebříčku českého vývozu (s podílem pouze 2,8 procenta) a desátém místě v dovozu (podíl 2,3 procenta), vloni bylo už třetím největším obchodním partnerem ČR v exportu i importu. Na vývozu s podílem šest procent, na dovozu s podílem 7,6 procenta. Zvýšil se zejména podíl vývozu českých strojů a dopravních prostředků, ty dnes tvoří 45 procent z celkového exportu. V dovozu dříve dominovalo železo a ocel, v současnosti jsou to automobilové díly.

Novou variaci octavie nabízela na loňském autoshow v Poznani společnost Škoda Auto, která patří k největším českým vývozcům do Polska.

Dříve český export do Polska, zejména zásluhou vývozu strojů a dopravních zařízení, hodnotově převyšoval dovoz, a tudíž byla naše obchodní bilance aktivní. Tak tomu bylo až do krizového roku 2008. Počínaje rokem následujícím s postupně narůstajícími potřebami dovozu autodílů se obchodní bilance dostávala z pohledu ČR do pasiva. Od roku 2016 se nicméně daří toto pasivum postupně snižovat. 

Spojenectví ve Visegrádské čtyřce se osvědčilo

Vzájemné hospodářské vztahy obou zemí zapadají do mezinárodního, zejména tedy evropského kontextu. Česká republika i Polsko jsou členy Evropské unie a aktivními členy Visegrádské skupiny. Stejně tak se rozvíjí spolupráce v rámci Iniciativy tří moří. Není zapotřebí si ovšem nalhávat, že by obě země v rámci uvedených uskupení měly vždy stejné zájmy. Na druhé straně – zejména Visegrádská skupina vzhledem ke svému významu jako společenství – se zasazuje o prosazení toho, na čem se státy dohodnou a co by jednotlivé státy například na úrovni EU prosadily pouze stěží nebo vůbec. 

Z iniciativy jednoho ze společných zasedání vlád vznikla například Česko-polská mezivládní komise k atomové energetice. Vedení její české části je v kompetenci ministerstva průmyslu a obchodu. Velmi intenzivní vztahy panují také v oblasti digitalizace.

Podnikatelé ze tří zemí se potkali na Ostravsku

Důležitým atributem vzájemných vztahů sousedních států je rovněž přeshraniční spolupráce. Pod vedením Ministerstva zahraničních věcí ČR a Ministerstva vnitra Polska vyvíjí aktivní činnost mezivládní komise pro přeshraniční spolupráci.

Loni proběhly v Polsku různé akce na podporu vzájemného obchodu a spolupráce. Byly to například dvě oficiální účasti České republiky na mezinárodních veletrzích, a sice v Gdaňsku na veletrhu TRAKO, který je věnován železnicím, a v Katovicích na Mezinárodním veletrhu těžebního průmyslu a metalurgie.

Pokud jde o projekty ekonomické diplomacie financované ministerstvem průmyslu a obchodu, loni proběhly dva. Šlo o Česko-polské hospodářské setkání během XI. evropského hospodářského kongresu v Katovicích a akce nazvaná Podpora českých firem na XXVI. setkání teplárenského průmyslu 2019 v Polsku.

Ministerstvo průmyslu a obchodu poskytuje již tradičně záštitu velmi populární akci Česko-polské obchodní komory v ostravském regionu, a sice společnému setkání podnikatelů z Česka, Polska a Slovenska. Poslední setkání v roce 2019, v pořadí již pětadvacáté, se věnovalo aktuálním hospodářským otázkám regionů Moravskoslezského kraje, Opolského a Slezského vojvodství a Žilinského samosprávného kraje.

Dopady koronavirové epidemie lze zatím těžko dovozovat, rozsáhlá spolupráce obou zemí ale dává předpoklad k rychlému obnovení dřívějších vztahů. Ostatně pozitivní zkušenosti jsou již z období krize v letech 2008 a 2009.

Převzato z časopisu Export a podnikání, přílohy týdeníku Euro a měsíčníku Profit, vycházející ve spolupráci s agenturou CzechTrade a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Autor článku: Jiří Dorňák, vedoucí oddělení EU, ESVO a západního Balkánu, Odbor zahraničně ekonomických politik I, Ministerstvo průmyslu a obchodu.
Rubrika časopisu na euro.cz

• Teritorium: Polsko
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Obchod

Doporučujeme