Česká chytrost opravuje silnice

Nekvalitní a děravé české silnice jsou desítky let důvodem stížností řidičů. Přesto, nebo možná právě proto, se v zemi zrodilo několik revolučních řešení, jak vozovky opravit.

České silnice připomínají i tři desítky let po pádu komunismu někdy spíše tankodrom než moderní komunikace jedenadvacátého století. Přesto se v tuzemsku zrodilo několik firem, které mají potenciál neutěšenou situaci změnit. Přicházejí s chytrými, kvalitními a levnými řešeními, která se mnohdy již prosazují i v zahraničí.

Foto: Exact Control Systems

Frézujeme s milimetrovou přesností jen to co je potřeba

Společnost Exact Control Systems, která své zkušenosti uplatňuje například ve Skandinávii či Kanadě, vyvinula převratné řešení frézování starého asfaltu při opravách. To umožňuje odstraňování starého povrchu komunikace pouze na potřebných místech a do nezbytné hloubky s milimetrovou přesností. 

Z vozovky se tak odstraní jen takové množství materiálu, které je skutečně nutné opravit. Tím se technologie liší od tradičních frézovacích technik, jež odstraňují povrchovou vrstvu všude stejně hloubkou. Například při nasazení v Kanadě dokázala metoda díky přesnosti a pokročilým optimalizačním algoritmům ušetřit téměř polovinu množství odfrézovaného asfaltu a zároveň docílila perfektní rovinatosti a optimálních sklonů pro odtok dešťové vody, což je zásadní pro bezpečnost jízdy. 

Navazující pokládání nového asfaltu, díky perfektní geometrii podkladu, probíhá rychleji. Celkově je pak možné docílit urychlení opravy a zkrácení času silničních uzávěrek až o desítky procent. 

Po výtlucích nikde žádné spáry

Revoluční postup představila také společnost Futtec. Mikrovlnná technologie pro opravy asfaltových povrchů vznikla ve spolupráci podniku s Ústavem chemických procesů Akademie věd ČR. Patentovaný systém umožňuje opravu výmolů beze spár a s rovným povrchem, takže by řidiči neměli poznat, kde jedou po původní a kde po opravené vozovce. Prostřednictvím mikrovlnného záření zahřívá okolí opravovaného výmolu na přibližně 120 stupňů Celsia. To umožňuje homogenní spojení původní a doplněné asfaltové hmoty a tím lepší kvalitu a dlouhodobou životnost opravovaného místa. 

Stroj společnosti Futtec
Infraset firmy Moram

Hodonínská společnosti Moram zase vyvinula technologii opravy silnic s pomocí infrazáření. S jeho použitím dokáže levně a rychle opravovat výtluky v asfaltu. Výhodou jejich Infrasetu je jeho reálné celoroční využití, a to i za mrazivých teplot. Stroj si totiž podloží vysuší a rozehřeje na pracovní teplotu. Také tato metoda nevytváří spáry, okraje výtluku se dokonale propojí s přidaným oživeným recyklátem.

Místo skládky nové využití původního materiálu

Na recyklaci materiálu a tím také úspory nákladů se zaměřují i další technologie. Společnost HT Road vyvinula postup, který při frézování vozovek zpracuje vyfrézovaný materiál přímo na místě a používá ho znovu jako podklad opravené vozovky. Staré podkladové vrstvy se tak stávají druhotnou surovinou pro okamžité využití přímo při opravě silnice. 

Metodu umožňující stavbu betonových silnic s použitím materiálu získaného z demolic vyvinula firma ERC-TECH. Díky vlastnímu celosvětovému patentu a dvacetiletým zkušenostem v oboru dokáže vyrábět beton se stoprocentním využitím stavební suti. Surovinový potenciál stavebních demolic tak nahrazuje primární zdroje surovin. Technologie firmy ERC-TECH zahrnuje zpracování recyklovaných směsí ze stavebně demoličních odpadů, zejména z betonu, cihel, dlažeb, keramiky a podobně. Odpadá tak těžba nerostných surovin i ukládání sutí na skládkách. Kvalita recyklovaného betonu je přitom plně srovnatelná s nově vyrobenou hmotou. 

Převzato z časopisu Export a podnikání, přílohy týdeníku Euro a měsíčníku Profit, vycházející ve spolupráci s agenturou CzechTrade a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Autor článku: Dalibor Dostál, BusinessInfo.cz.
Rubrika časopisu na euro.cz

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Stavebnictví a stavební materiály

Doporučujeme