Technologie budoucnosti. Česká firma opravuje výmoly na silnicích revoluční metodou

Společnost Futtec získala na svoji mikrovlnnou technologii opravy povrchů podporu 1,8 milionu eur od Evropské komise. Při obnově nevznikají spáry. Metoda vzniká ve spolupráci s odborníky z Akademie věd České republiky.

Foto: Fruttec

České silnice patří k nejhorším v Evropě. Výmoly a výtluky nejenom zvyšují riziko dopravních nehod, ale vedou i ke škodám na automobilech. Výrazně změnit neutěšenou situaci by mohla revoluční technologie, kterou představila společnost Futtec. Její název je zkratkou anglického spojení technologie budoucnosti (Future Technology). Právě tou by se mohla stát metoda oprav silnic, kterou společnost představila v závěru roku 2019.

Mikrovlnná technologie pro opravy asfaltových povrchů vznikla ve spolupráci podniku s Ústavem chemických procesů Akademie věd ČR. Patentovaný systém umožňuje opravu výmolů beze spár a s rovným povrchem, takže by řidiči neměli poznat, kde jedou po původní, a kde po opravené vozovce.

Žádné spáry

V praxi technologii využívá mobilní zařízení FT3, které společnost Futtec vyvinula. Prostřednictvím mikrovlnného záření zahřívá okolí opravovaného výmolu na přibližně 120 stupňů Celsia. To umožňuje homogenní spojení původní a doplněné asfaltové hmoty a tím lepší kvalitu a dlouhodobou životnost opravovaného místa. „Absorpci a koncentraci vyzařované energie a její efektivní přeměnu na teplo umocňuje potření poškozeného místa a jeho okrajů patentovaným penetračním nástřikem,“ vysvětluje Natalie Friebelová, marketingová manažerka společnosti Futtec.

Foto: Futtec

Vedle vyšší kvality opravy představuje tato bezespárová technologie i dokonalejší prevenci před případným dalším následným defektem silnice. Znemožňuje totiž zatékání vody pod povrch vozovky v místě opravy a její rozpínaní v zimním období, kdy se zmrzne a mění se v led. „Další výhodou oproti konvenčním postupům je větší flexibilita při práci ve ztížených povětrnostních a přírodních podmínkách. Překážkou pro opravu děr a prasklin nejsou ani teploty pod bodem mrazu, vlhkost či větší sklonitost a rovněž ani zimní odstávky obaloven (výrobny asfaltové směsi – poznámka redakce),“ dodává Natalie Friebelová.

Šetří peníze i prostředí

Předností je rovněž hospodárnost a ekologičnost. Opravná směs se rovnoměrně zahřeje bez použití tuhých paliv, jen v nezbytném objemu a těsně před použitím. To eliminuje ztráty, včetně tepelných. Aplikovaný asfalt není technologicky degradován zbytečně vysokým lokálním ohřevem. Není potřeba nic frézovat, veškeré nečistoty jsou odfoukány, což minimalizuje odpad. Díky tomu, že není potřeba odstraňovat starý asfalt, není nutné ani odvážet z místa opravy stavební suť a likvidovat ji. To přináší další úspory.

Foto: Futtec

Mezi klady převratné technologie patří také rychlost a personální nenáročnost. Dvoučlenná posádka dokáže provést opravu maximálně do jedné hodiny po svém příjezdu k poničenému místu vozovky. Ihned poté je obnovený úsek sjízdný. Dopravní omezení je tedy krátkodobé. „Možnost téměř okamžité opravy silnice, i v zimě, je plusem pro její bezpečnost. Znamená v důsledku méně škod na vozidlech, méně nehod, méně úrazů,“ zmiňuje Natalie Friebelová.

Stroj FT3 je určený především k opravě defektů od velikosti menších prasklin až po výmoly do rozměru 80 krát 60 centimetrů. Větší rozbité plochy zvládne renovovat po etapách. Technologie je přitom vhodná nejenom pro firmy specializující se na údržbu a opravu silnic, ale mohou ji využívat také města nebo kraje k opravám cyklostezek, chodníků nebo parkovišť. Zároveň ji mohou využívat firmy provozující letiště, průmyslové zóny nebo autodromy.

Oprava za desítky minut

V rámci představení inovativní technologie společnost před časem zdarma opravila osm výtluků před Domovem pro osoby se zdravotním postižením Sulická v Praze 4. „Příjemně mě překvapila rychlost. Oprava každého poškození trvala jen 45 minut. Hned poté se dalo po obnoveném místě chodit i jezdit,“ ocenila ředitelka domova Lenka Kohoutová.

Oprava povrchu před Domovem pro osoby se zdravotním postižením. Foto: Futtec

Revoluční řešení získalo nedávno prestižní ocenění Seal of Excellence, které vydává Evropská komise vysoce konkurenceschopným projektům. Společnost Futtec navíc z Bruselu obdržela dotaci ve výši 1,8 milionu eur na realizaci aktivit vedoucích ke komercionalizaci tohoto inovativního nápadu. „Tuto podporu jsme právě začali čerpat. Získané finanční prostředky využíváme k dalšímu zdokonalování našeho řešení oprav výtluků s cílem uvést ho nejenom na český, ale také na zahraniční trh,“ říká předseda představenstva a jednatel Futtec Jiří Rušikvas. Firma se tak zařadila k několika českým firmám, které byly v tvrdé mezinárodní konkurenci úspěšné při podání žádosti o dotaci z rámcového programu pro výzkum a inovace Horizon 2020. Ten s alokací zhruba 80 miliard eur pro období let 2014 až 2020 zavádí do praxe inovační strategii Evropské unie.

Firma získala také další ocenění. V roce 2019 obdržela cenu projektu Vizionáři, kterou uděluje sdružení CzechInno. Na cenu ji nominovalo Technologické centrum Akademie věd ČR, které je koordinátorem sítě Enterprise Europe Network (EEN) v České republice. Ta pomáhá malým a středním firmám na zahraniční trhy.

Expanze do Německa

I díky dotaci Evropské komise by chtěla firma v roce 2020 expandovat na německý trh. Pro tento účel uvede na trh novou verzi stroje, která bude výkonnější, automatizovanější a jednodušší pro manipulaci a obsluhu. „S novou generací stroje chceme snadněji expandovat na zahraniční trhy. Do budoucna doufáme, že naše řešení omezí výtluky a zlepší kvalitu a bezpečnost silnic v Evropě,“ plánuje Jiří Rušikvas.

V rámci sítě Enterprise Europe Network dojde také ke zpracování technologického profilu společnosti do mezinárodní databáze poptávek a nabídek EEN, která je vhodná právě pro podporu komercializace obdobných technologií.

Převratné inovace českých firem

České podniky jsou v inovacích při opravách nebo výstavbě silnic velmi úspěšné. Například brněnská společnost HT Road vyvinula postup, který po frézování starého povrchu vozovky umožňuje okamžitě využít získaný odpadní materiál jako základ nové silnice bez nutnosti jeho odvážení na skládku.

Technologická společnost Exact Street System přišla na trh s převratným řešením oprav silnic, které přináší výrazné úspory. Umožňuje odstraňování starého povrchu komunikace pouze na potřebných místech a do nezbytné hloubky, z vozovky se tak odstraní jen takové množství materiálu, které je skutečně nutné opravit. Tím uspoří až polovinu nákladů na asfalt. 

Další česká firma ERC-TECH zase na základě svého celosvětového patentu umí vyrobit beton srovnatelný s tradičně vyráběnými betony na základě stoprocentního využití stavební suti z demolic. Díky využití nanomateriálů tak výrazně snižuje spotřebu cementu a odstraňuje problém s hromaděním stavební suti na skládkách.

Dalibor Dostál

Společnost Futtec v kostce

Společnost Futtec  byla založena v roce 2011 s cílem vyvinout unikátní systém opravy výtluků na silnicích. Technologie, která je výsledkem dlouholetého výzkumu a zdokonalování, vznikla ve spolupráci s Ústavem chemických procesů Akademie věd ČR. Je určena k trvalým opravám výtluků a dalších poruch asfaltových povrchů na pozemních komunikacích, cyklostezkách a dalších asfaltových plochách.

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme