V tureckém Izmiru česká firma zdvojnásobila rychlost dopravy

Rodinná firma Cross Zlín vyvíjí systém na vážení kamionů za jízdy nebo chytré systémy pro řízení dopravy celých měst. Díky nim mizí dopravní zácpy v některých oblastech Turecka či Brazílie. Exportní strategii firmy představili Libor Sušil a Michal Neumann, kteří jsou ve společnosti zodpovědní za business development.

Produkce vaší společnosti je široká, co vše v současnosti nabízíte?

Libor Sušil: Zaměřujeme se převážně na výrobu systémů pro řízení světelných křižovatek ve městech, dále na telematické systémy, které monitorují dopravu. Vyvíjíme také systém na vážení kamionů za jízdy v plné rychlosti, silniční meteorologii a systémy podporující správnou zimní údržbu a parkovací systémy. Poslední oblastí je vývoj softwarové platformy Invipo, kterou vyvíjí naše sesterská společnost Incinity. Technologie dokáže propojit systémy ve městě nebo na dálnicích a umožňuje jejich vzájemnou interakci.

Zmínili jste produkt, který nabízíte, a to je vážení kamionů za jízdy. Jak funguje? Je to opravdu v plné rychlosti? 

Libor Sušil: Nejedná se jen o kamiony, ale obecně o všechna auta. Primárně se systém nyní aplikuje tak, že hledá přetížená nákladní vozidla, jež ničí silnice. Systém je zabudovaný v běžném jízdním pruhu silnice nebo dálnice, ke kterému patří něco jako mýtná brána, kde jsou kamery snímající registrační značku vozidla. Přímo za jízdy v plné rychlosti vozidla zvážíme, změříme a vyhodnotíme data. Zvážíme každou nápravu, každé kolo, na základě dat vygenerujeme celkovou hmotnost a jsme schopni vyčíslit, jestli odpovídá pravidlům. Pokud je vůz přetížený, spouštíme následně třeba přímé pokutování. V podstatě stejně jako to v Česku znáte na překročení rychlosti, stejným způsobem jsme schopni vygenerovat pokutu za přetížené vozidlo. Mimochodem, ČR byla první zemí na světě, která systém zavedla.

Kolik vážicích systémů je nainstalováno v ČR?

Libor Sušil: V Česku jich je asi 25, další máme ve světě. Největší dodávkou, již jsme realizovali, bylo 110 kusů na maďarské dálnici. V tomto oboru to byl asi největší projekt na světě. 

Michal Neumann: Uvedený systém jsme dodávali do mnoha zemí ať už v Evropě, či Asii, vyhráli jsme například také tendr v Ugandě, máme dodávky do Ruska, Polska, Vietnamu, Thajska, Japonska, na Filipíny, do Koreje a dalších.

Česká republika je z hlediska zimní údržby silnic na úplné světové špičce.

Spolupracujete při vývozu v cílových zemích s místními partnery, nebo jste tam napřímo za svou společnost?

Libor Sušil: Někdy se víc kloníme ke hledání místních partnerů, ale následně jsme limitovaní tím, že dodáme jen technologii a vše spojené s provozem jde mimo nás. Na druhou stranu máme i zkušenost, kdy jsme to dělali naopak. To bylo v Turecku ve městě Izmir, kde jsme realizovali poměrně rozsáhlý projekt Smart City ještě společně s firmou AŽD Praha. 

My jsme byli těmi, kteří nabízeli technologie do tendru. Když jsme tendr vyhráli a byli zodpovědní za jeho realizaci, teprve pak jsme si najímali místní firmy. Nyní máme v Turecku i vlastní pobočku.

Michal Neumann: Řada projektů probíhá tak, že místní firmy, které o projektech ví, nás samy kontaktují.

Jak se vám na tureckém trhu celkově daří?

Michal Neumann: Projekt v Izmiru byl v celosvětovém měřítku jeden z nejkomplexnějších. Nainstalovali jsme zde řadu zařízení a propojili je s již existujícími technologiemi do chytrého města, kde mezi sebou komunikují a vytvářejí chytré scénáře. Zavedením systému se výrazně urychlila průměrná doba dojezdu z letiště do centra města, která spadla ze 44 na 21 minut, a snížily se dopravní zácpy. Ve špičce jsme čas příjezdu snížili až dvojnásobně. Základ celého systému je řízení na světelných křižovatkách, kde jsme všechny technologie kompletně vyměnili a původní zůstaly jen samotné semafory. Asi 500 křižovatek je vybaveno naší technologií, naším řídicím centrem a naši inženýři tam připravili celé dopravní řešení. 

Libor Sušil: V současné době začínáme realizovat podobný dopravní projekt u nás v ČR pro Hradec Králové. Systémy máme také ve Zlíně, právě po jejich zavedení zrychlila městská doprava. Dále v Olomouci, Brně, Ostravě a řadě menších měst.

Proč jste oslovili stran podpory agenturu CzechTrade?

Libor Sušil: Máme s exportem poměrně dlouhodobou zkušenost, více než 15 let, byl ale celou dobu dělaný spíše náhodně. Na naší straně neexistovala žádná proaktivní činnost, spíš jen reaktivní na základě požadavků, které přišly z různých států. Realizoval se tudíž jeden projekt na jednom konci světa, druhý na druhém konci světa. Řekli jsme si, že je opravdu škoda přistupovat k exportu takto nahodile a že by stálo za to zaměřit se na trhy a regiony, ve kterých vidíme větší příležitosti. Proto jsme oslovili CzechTrade a začali s ním spolupracovat v námi vytipovaných regionech. 

Michal Neumann: Konkrétně v loňském roce jsme intenzivně spolupracovali s kancelářemi CzechTrade v zemích Latinské Ameriky, kde jsme si vytipovali několik cílů – Mexiko, Peru, Kolumbii. V letošním roce začínáme spolupracovat v regionu jihovýchodní Asie. Jsou to vzdálenější kraje a do budoucna zde zvažujeme i založení vlastního zastoupení.

Jakým způsobem spolupráce probíhá?

Libor Sušil: Důležitá je první rešerše, kdy jsme například v Peru zjistili, že při řízení světelných křižovatek tam používají systémy, které technicky nejsme schopni dodat, takže už další kroky nepodstupujeme. Ale třeba v Mexiku jsme byli mile překvapeni, že jsou na trh ochotni pustit i jiné systémy než ty, jež aktuálně používají. S CzechTradem jsme začali spolupracovat na vytipování firem vhodných k oslovení.

Michal Neumann: Spolupráce probíhá podle našich individuálních potřeb. Většinou si společně nadefinujeme strategii pro konkrétní trh a v první fázi pracovníkům agentury předáme základní požadavky, co od nich na místě potřebujeme zařídit. Udělají nám první rešerši na trhu, a když zjistíme, že je to zajímavé, domluví nám nutné schůzky. Jelikož je koncovým zákazníkem zpravidla státní sektor, je nutná i úzká spolupráce s místní ambasádou, která nám například pomáhá s dojednáním prvních schůzek na ministerstvech. Následně nám CzechTrade pomáhá s konkrétními věcmi, jako je třeba rešerše koncesionářů, pokud jsou dálnice soukromé, pomáhají nám také se schůzkami s místními firmami, které instalují technologie. 

S čím jste už v Latinské Americe uspěli?

Michal Neumann: V minulosti jsme například realizovali jeden větší projekt v Brazílii, což bylo řízení dopravy ve městě Niterói. Dále jsme do Brazílie a Mexika dodávali systémy vážení za jízdy. V Kolumbii jsme začali s menšími projekty řízení světelných křižovatek.

Doma v Česku je pro vás významný také obor meteorologie ve vazbě na údržbu silnic.

Michal Neumann: Naše technologie pomáhá k řízení zimní údržby po celé 
republice a je na ni napojeno přes 650 meteostanic, nejen našich. Podle všech údajů vyhodnocujeme, jakou zimní údržbu provádět, kdy a kolik sypat. Data následně poskytujeme všem společnostem, které mají údržbu na starost a zároveň sledujeme i efektivitu jejich práce. 

Libor Sušil: Český řidič si každý rok stěžuje na práci silničářů, že nebyli moc připraveni a zase zaspali. Ale já vám zodpovědně můžu říct, že Česká republika je z hlediska zimní údržby silnic na úplné světové špičce. Silničáři nemůžou vyjet hned všude, protože mají omezené kapacity, takže se vždycky prvně věnují těm důležitějším tahům. Podle výsledků z našich systémů, jež můžeme porovnat s jinými zeměmi, je jejich práce prováděna velmi kvalitně a velmi efektivně. Spousta zemí by se od nás mohla učit, protože takhle široká a propracovaná síť meteostanic je z celosvětového hlediska unikátní. 

Cross Zlín

Česká rodinná firma se od roku 1994 zabývá vývojem a výrobou chytrých technologií pro monitorování a řízení silniční dopravy. Klíčový směr, kterým se společnost ubírá, jsou inteligentní dopravní systémy a koncepty Smart Cities. Firma je největším výrobcem světelných signalizačních systémů v ČR. Rozsáhle exportuje a její systémy fungují ve více než 55 zemích světa. Ve spolupráci s agenturou CzechTrade zaznamenává první úspěchy v Latinské Americe a v letošním roce se společně zaměřují na oblast jihovýchodní Asie. Web: www.cross-traffic.com

Převzato z časopisu Export a podnikání, přílohy týdeníku Euro a měsíčníku Profit, vycházející ve spolupráci s agenturou CzechTrade a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Autor článku: Agentura CzechTrade.
Rubrika časopisu na euro.cz

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Doprava, logistika

Doporučujeme