V přepočtu na hlavu jsou Nizozemci králi evropského vývozu

Obchod mezi ČR a Nizozemskem kvete. Český vývoz do země tulipánů vzrostl jen za posledních šest let o plných 75 procent.

Nizozemsko se umisťuje v první desítce nejvýznamnějších obchodních partnerů ČR. Z pohledu celkového objemu vzájemné obchodní výměny bylo v loňském roce na 8. místě. Z hlediska objemu exportu představuje Nizozemsko 7. nejvýznamnější cíl pro české firmy.

Hlavní bránou pro zboží je největší evropský přístav Rotterdam.

Vloni dosáhl obrat vzájemného obchodu dosud nejvyšších hodnot, téměř 292 miliard korun. Z toho export byl skoro 174 miliard. To znamená přebytek téměř 56 miliard ve prospěch České republiky. Za posledních šest let export do Nizozemska rapidně narostl o 75 procent. 

Nejaktivnější obchodníci

Nizozemci jsou rodilí obchodníci a historicky v této kategorii zaujímají světové příčky. Po Německu a Francii mají třetí největší podíl na světovém exportu ze zemí EU. Při zohlednění počtu obyvatel by dokonce zaujali prvenství. Obchodu a ekonomice země napomáhá přítomnost největšího přístavu v Evropě Rotterdamu, kudy proudí významná část zboží z Evropy a naopak.

Nizozemsko je nejvýznamnější destinací pro české investice. Jejich kumulovaný objem přesahuje 205 miliard, což je 30 procent všech investic do zahraničí.

Ekonomiku táhne spotřeba

Jistou komplikaci do budoucna představuje odchod Spojeného království z Evropské unie. Jde o třetího nejdůležitějšího obchodního partnera Nizozemska. Na druhou stranu už do Nizozemska z Velké Británie přesídlila kvůli brexitu více než stovka společností. Země je atraktivní například v oblastech, jako jsou finančnictví, IT, zdravotnictví, média a reklama.

Pokud jde o aktuální ekonomický vývoj, meziroční hospodářský růst v Nizozemsku je za loňský rok odhadován na 1,7 procenta. V poslední době dominují výdaje domácností, naopak dynamika vývozu se snižuje. Zvýšení doposavad nízké sazby DPH a daní za energie byly hlavními faktory, které se loni promítly do vyšší míry inflace. Ta se má letos vrátit pod 1,5 procenta. Opatření, která Nizozemsko přijímá na snížení emisí dusíku, zatěžují průmysl a mají dopad na ekonomiku země. Aktivní fiskální politika by měla tlumit zpomalení hospodářského růstu a investic v letošním roce. Největší nizozemská banka ING předpovídá růst letošního HDP okolo 1,5 procenta.

660 miliard investic

Mimořádný význam Nizozemska pro české hospodářství tkví v přílivu přímých zahraničních investic do ČR. V roce 2012 Nizozemsko „předběhlo“ i svého tradičního rivala Německo a získalo prvenství mezi přímými zahraničními investory. Podle údajů České národní banky dosáhly nizozemské investice ke konci roku 2017 pětinového podílu na celkovém stavu přímých zahraničních investic v ČR s kumulovanou hodnotou ve výši téměř 660 miliard korun. Nizozemsko je zároveň nejvýznamnější destinací pro české investice. Jejich kumulovaný objem přesahuje 205 miliard, což je 30 procent všech českých investic do zahraničí. Nutno ale podotknout, že statistika v rámci toků a objemu investic nerozlišuje české či zahraniční společnosti sídlící v Nizozemsku a naopak. 

Převzato z časopisu Export a podnikání, přílohy týdeníku Euro a měsíčníku Profit, vycházející ve spolupráci s agenturou CzechTrade a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Autor článku: Tereza Valášková, Odbor zahraničně ekonomických politik I, Ministerstvo průmyslu a obchodu.
Rubrika časopisu na euro.cz

• Teritorium: Nizozemsko
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Obchod

Doporučujeme