Díky dohodě EU a Vietnamu o volném obchodu ušetří vývozci i dovozci stamiliony

Dohoda o volném obchodu mezi EU a Vietnamem, která by měla vstoupit v platnost v průběhu letošního léta, postupně odstraní 99 procent cel. Celkově také zjednoduší obchod s Vietnamem.

V době obchodních válek, nárůstu protekcionismu a zavádění nových či zvyšování stávajících cel se uzavření dohody EU s Vietnamem o volném obchodu stává důležitým vzkazem o významu otevřeného a férového obchodu, který probíhá na základě vymahatelných pravidel. Nyní, kdy se Evropa během pandemie covid-19 tak tvrdě poučila o důsledcích své závislosti na dodávkách z jediného zdroje, je také důležitým příspěvkem k diverzifikaci celoevropských i českých obchodních vztahů a hledání spolehlivých partnerů.

Vstupní branou pro velkou část dováženého zboží je přístav Ho Či Minova Města a delta Mekongu.

Jednání trvala přes tři roky

Dohoda je dosud nejambicióznější uzavřenou obchodní dohodou mezi globální velmocí a rozvojovou zemí, což znamená, že vedle liberalizace obchodu se zbožím také stanovuje pravidla a zlepšuje situaci pro podnikatele v mnoha dalších aspektech obchodu. Jednání mezi EU a Vietnamem byla zahájena v červnu 2012 a ukončena v prosinci 2015. Dohoda se původně sjednávala včetně části o ochraně investic.

V návaznosti na spory členských států EU a Evropské komise ohledně pravomocí k uzavírání dohod o volném obchodu a po stanovisku Soudního dvora EU z roku 2017 byla dohoda rozdělena na dvě části, z investičních kapitol se stala samostatná dohoda. Dohoda tak byla kvůli tomu podepsána za obě strany až loni v červnu.

Jakmile dohoda vstoupí v platnost, budou okamžitě odstraněny dvě třetiny cel, ostatní v průběhu deseti let. Pro současný český export do Vietnamu to znamená úsporu na clech ve výši téměř 100 milionů korun. Na clech ušetří i dovozci vietnamského zboží, podle odhadů až téměř půl miliardy.

Investiční dohoda přijde zřejmě nejdříve za dva roky

Dohoda o volném obchodu, kterou již odsouhlasil Evropský parlament a s jejímž uzavřením souhlasila i Rada EU, by měla vstoupit v platnost v letošním létě, musí ji ale ještě schválit vietnamský parlament. Investiční dohodu čeká vzhledem ke sdílené kompetenci mezi EU a členskými státy podstatně delší proces, neboť ji musí odsouhlasit všechny národní parlamenty členských zemí EU.

Proto se odhaduje, že vstoupí v platnost ne dříve než za dva roky, poté však zavede jasná a moderní pravidla pro ochranu oprávněných zájmů zahraničních investorů a mimo jiné i systém investičního soudu, který nahradí dosavadní řešení sporů skrze arbitráže. Vstupem této dohody v platnost se zároveň ukončí stávající česko-vietnamská dohoda o ochraně investic.

Šance třeba pro sklo, hračky nebo koloběžky

Zažité přesvědčení o nadstandardních vzájemných obchodních vztazích naráží zatím na poměrně neveselou realitu konkrétních čísel. Do Vietnamu nyní směřuje něco málo přes půl procenta českého exportu, vietnamský podíl na dovozu do ČR je zhruba stejně nevelký. V celkovém kontextu to znamená, že Vietnam se svými skoro sty miliony obyvatel a významnou komunitou žijící v ČR je až naším 25. nejvýznamnějším obchodním partnerem. A to přesto, že se v posledních letech českým exportérům zboží i poskytovatelům služeb ve Vietnamu daří a vzájemný obchod roste. Potenciál pro další růst zde tedy určitě je a nová obchodní dohoda by ho měla ještě výrazně zvýšit.

Vývoz aut a dílů má vzrůst o víc než 50 procent

Nové příležitosti uplatnit se na vietnamském trhu by mohly získat hlavně strojírenský, elektrotechnický, potravinářský a chemický průmysl. Otevírá se však také prostor pro specifické české výrobky, jako je sklo nebo některé druhy dětského zboží, například koloběžky či hračky.

S ohledem na to, jak velkou část českého exportu tvoří automobilový průmysl, může překvapit informace, že podíl aut a autodílů na už tak relativně nízkém objemu českého exportu do Vietnamu v posledních pěti letech nedosáhl ani na jednu setinu. Jakkoli celkové číslo stále nebude nijak závratné, díky dohodě by podle nezávislé odborné studie, kterou vypracovala Technická univerzita v Liberci, měl vývoz českých aut a autodílů do Vietnamu narůst o více než padesát procent.

Díky dohodě se zvýší nejen český vývoz, ale i dovoz z Vietnamu.

Zlepší se i pracovní normy: zákaz dětské práce nebo rozvoj odborů

Zajímavé příležitosti mohou přinést i nové možnosti v oblasti veřejných zakázek. Dohoda také významně otevírá vietnamský trh se službami. Nezapomíná se ani na podmínky, za nichž výroba probíhá a dohoda proto obsahuje mimo jiné závazky k plnění základních norem mezinárodní organizace práce. Ty například zahrnují zákaz nucené a dětské práce a svobodnou možnost vstupovat do nezávislých odborových organizací.

Dvě třetiny cel budou odstraněny v okamžiku, kdy dohoda vstoupí v platnost, ostatní v průběhu následujících deseti let. Pro současný český export do Vietnamu to znamená úsporu na clech ve výši téměř 100 milionů korun. Na clech ušetří samozřejmě i dovozci vietnamského zboží, podle odhadů až téměř půl miliardy korun. Čeští zákazníci by tak mohli ocenit zlevnění řady výrobků, především oděvů nebo potravin.

Skutečné úspory budou ale zřejmě ještě větší vzhledem k tomu, že díky dohodě pravděpodobně dojde ke znatelnému nárůstu vzájemného obchodu. Reálná zkušenost nám totiž říká, že zatím každé uzavření dohody o volném obchodu přineslo viditelné zvýšení českého vývozu do daného teritoria. Jako příklad je možné uvést Dohodu o volném obchodu s Japonskem, která vstoupila v platnost v minulém roce. Ačkoli je stále brzy na řádné analytické vyhodnocení, už nyní lze zaznamenat navýšení českého vývozu do Japonska o zhruba 15 procent.

Podle již zmiňované studie Technické univerzity v Liberci dohoda znamená další šance usnadnit a snížit náklady na obchod s Vietnamem odstraněním i dalších typů obchodních překážek. Jedná se v prvé řadě o snížení nákladů spojených s administrativními požadavky. Dobrou zprávou pro podnikatele je zcela jistě dohodnuté zjednodušení celních procedur. Tyto úspory by mohly být v konečném důsledku i vyšší než ty, které lze očekávat díky odstranění cel. Čeští podnikatelé by také mohli ocenit výrazné posílení ochrany práv k duševnímu vlastnictví a možností pro jejich vymáhání. Nově budou na vietnamském trhu chráněna i označení tradičních českých produktů jako Žatecký chmel, České pivo a Českobudějovické pivo.

Uzavření dohody je jen začátek

Do sjednávání dohody zapojilo ministerstvo průmyslu a obchodu prostřednictvím svazů řadu českých podnikatelů. Konaly se například odborné semináře, kde se posuzovaly možnosti uplatnění českých firem na vietnamském trhu i eventuální dovoz za dohodou zvýhodněných podmínek. Ministerstvo počítá s tím, že po vstupu dohody v platnost bude v intenzivní komunikaci s podnikateli pokračovat. Důraz chce ministerstvo klást na praktické využití výhod plynoucích z dohody a průběžně bude sledovat a vyhodnocovat její reálné dopady na ČR. V konečném důsledku může dohoda více přiblížit nejen vietnamský trh, ale do budoucna i širší a velmi zajímavou oblast jihovýchodní Asie.

Převzato z časopisu Export a podnikání, přílohy týdeníku Euro a měsíčníku Profit, vycházející ve spolupráci s agenturou CzechTrade a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Autor článku: Zuzana Benešová, vedoucí oddělení společné obchodní politiky, Sekce Evropské unie a zahraničního obchodu, Ministerstvo průmyslu a obchodu.
Rubrika časopisu na euro.cz

• Teritorium: Vietnam
• Oblasti podnikání: Obchod

Doporučujeme