S „digitální vizitkou“ do světa

Agentura CzechTrade spustila pilotní fázi projektu na moderní propagaci českých firem v zahraničí. Digitalizaci urychlil koronavir.

První týdny nouzového stavu během koronakrize bylo hlavním cílem státu zajistit, aby byla uspokojena domácí poptávka po zdravotnických pomůckách a dalších potřebných výrobcích. Vzniklo hned několik projektů k propojování nabídky s poptávkou (například CoVpoint). Již v této fázi agentura CzechTrade společně s ministerstvem průmyslu a obchodu a CzechInvestem intenzivně mapovaly české kapacity, a to s přihlédnutím k podpoře exportu. 

Výrobce zdravotnických lůžek Linet aplikaci využil k vytvoření názorné 3D animace.

Databáze nyní čítá přes stovku různých řešení. Na začátku května resort průmyslu a obchodu se svými agenturami zpracovaly reprezentativní nabídku českých výrobců. Kromě souhrnného přehledu byl pro tyto výrobce připraven takzvaný „onepager“ v jednotném grafickém stylu. Vzápětí vyvstala potřeba sofistikovaně distribuovat materiály do zahraničí.

Marketing 4.0 v praxi

CzechTrade plánuje využít nových technologií k dalšímu posunu státní správy směrem k digitalizaci. Prezentace českých řešení pro boj s nemocí covid-19 v zahraničí tak stojí za novým přístupem k marketingovým aktivitám. Zahraniční zástupci agentury společně s ministerstvem testují možnosti online prezentace českých firem napříč celým světem. Zkušební verzi poskytla v rámci pomoci v krizové situaci společnost PresentiGO do konce roku zdarma.

„Jakožto moderní agentura na podporu exportu průběžně pracujeme na zdokonalování prezentace českých vývozců za hranicemi naší země. Proto jsme iniciovali testování nových technologií, které nám v celosvětové konkurenci pomohou odlišit se, zaujmout a efektivně distribuovat tuzemskou nabídku. Nyní máme v rukou příležitost implementovat systém rychlé a cílené distribuce prostředků pro boj s covidem-19,“ říká Radomil Doležal, generální ředitel CzechTrade.

Prezentace i ve třech dimenzích

Platforma splňuje rámcové představy agentury jako účinného nástroje, který odráží nároky na koordinaci datových podkladů od několika různých subjektů. „Rozhodli jsme se pro její ostré testování. Všechny zahraniční kanceláře CzechTrade mají přístup do ověřené nabídky prostředků, která vznikla v jednotném grafickém stylu,“ vysvětluje vedoucí testovací fáze projektu v CzechTrade Jan Špunda.

Systém navíc umožňuje vyhodnocovat, do jaké míry byly jednotlivé soubory využity, nebo škálovat distribuci podle různých uživatelských skupin. Součástí platformy je distribuční aplikace pro mobilní zařízení. Ta umožňuje zobrazit interaktivní obsah exkluzivně ve 3D prezentacích nebo přes rozšířenou realitu. Zjednodušeně řečeno jde o moderně koncipovaný katalog, který bude v budoucnu možné nosit s sebou v kapse, a již nyní se v případě anticovidových řešení stává realitou.

Představit se na interaktivním panelu

Vedle zmíněné platformy spustil CzechTrade také prezentaci antiCovid řešení v Adresáři exportérů. Nabídka je pak avizována na cizojazyčných stránkách jednotlivých zahraničních kanceláří agentury.

CzechTrade zkoušel zařízení pro zobrazování obsahu moderní cestou mimo jiné na únorovém Meeting Pointu v Praze. V místě konání akce byly díky jednomu z jeho klientů, společnosti Moram CZ, nainstalovány testovací velkoplošné panely. Jeden z nich je ve spolupráci s ministerstvem testován také na recepci resortu v Praze Na Františku.

Propojením prezentačních platforem se sofistikovanými zobrazovacími panely se může účinkování na zahraničních veletrzích posunout na novou kvalitativní úroveň, avšak je třeba nastavit dlouhodobě udržitelný systém včetně přípravy obsahu prezentací. 

Převzato z časopisu Export a podnikání, přílohy týdeníku Euro a měsíčníku Profit, vycházející ve spolupráci s agenturou CzechTrade a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.
Rubrika časopisu na euro.cz

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Software a ICT služby

Doporučujeme