Český obchod s Apeninským poloostrovem byl v roce 2019 rekordní

Itálie je šestým nejdůležitějším obchodním partnerem ČR. Loni přesáhla vzájemná obchodní výměna 340 miliard korun, což je nový historický rekord.

S více než 60 miliony obyvatel a vysokou kupní silou zejména v severních průmyslových regionech zůstává Itálie perspektivním trhem pro české exportéry. I přes jisté zvolňování tempa růstu české i italské ekonomiky v loňském roce vzájemná obchodní výměna opět vzrostla, už pošesté v řadě. V loňském roce dosáhla nové rekordní hodnoty a překonala hranici 340 miliard korun. Itálie tak potvrdila 6. příčku mezi nejvýznamnějšími obchodními partnery ČR.

Ekonomiku zabrzdí řádění koronaviru na severu země, který tvoří asi pětinu HDP celé Itálie.

Z větší části se na tomto pozitivním výsledku podílely české vývozy do Itálie, jež v loňském roce přesáhly hodnotu 173 miliard korun. Na české straně hřiště se drží přebytky již od roku 2006. Avšak bilance ve vzájemném obchodu začíná být opět vyrovnaná.

Zajímavým projektem je výroba sýrů v Litovli dle italské receptury a jejich vývoz pod značkou Gran Moravia.

Italské sýry z Litovele

Zhruba polovinu českého vývozu do Itálie představují stroje a dopravní prostředky, dále tržní výrobky a průmyslové spotřební zboží. V podrobnějším členění jsou mezi nejvíce vyváženými položkami cigarety, motorová vozidla a jejich součástky a příslušenství, klimatizace, telefony, hračky, ale například i sýry. Zajímavým česko-italským projektem je výroba sýrů v Litovli s využitím italské receptury a jejich úspěšný vývoz do Itálie pod značkou Gran Moravia.

Významná je i oblast služeb, například finančních. Itálie je 8. největším investorem v ČR. Podle České národní banky dosáhly kumulované italské investice ke konci roku 2017 téměř 96 miliard korun. V ČR působí desítky italských firem. Za všechny lze jmenovat například UniCredit Bank, Generali, Karlovarské minerální vody, Iveco, Tajmac, Brembo, Cromodora nebo Nová Mosilana. 

Chytrá města nebo průmysl 4.0

Mezi perspektivní oblasti pro české vývozce do Itálie patří tradiční odvětví, jako jsou strojírenství, automobilový průmysl, sklářství, vodohospodářství, civilní letectví, aerospace. Vedle toho ale také oblasti s vysokou přidanou hodnotou, například inovativní technologie, nanotechnologie, biotechnologie, oběhové hospodářství, ITC, IoT a veškeré oblasti související s Průmyslem 4.0 a smart cities

Motorem je sever

Itálie není jen tradiční turistickou destinací, rájem gastronomie a módy, ale i významnou průmyslovou velmocí s rostoucí orientací na inovace. V posledních letech se jí daří transformovat tradiční průmyslová odvětví v duchu sloganu Made in Italy. Například jde o textilní průmysl a vybavení domácností. Ve specializované produkci, jako jsou strojní zařízení, farmaceutické výrobky a špičkové technologie, roste inovativní dimenze. 

Páteří italské ekonomiky jsou malé a střední firmy, často rodinného typu. Jižní regiony si naopak hrdě udržují své historické, turistické a agrární tradice. Jako země orientovaná na průmysl a obchod má ČR, nejen geograficky, blíže k severním regionům Itálie. Cesta autem z Prahy do Milána je za současného stavu silnic kratší než z Aše do Košic. Za účelem intenzivnější podpory vzájemných vztahů a českých firem byl v loňském roce znovuotevřen Generální konzulát ČR v Miláně, který tak posiluje služby zahraniční kanceláře CzechTrade Milán. Institucionální návštěvy a sektorové obchodní mise, které se uskutečnily v minulém roce v Praze a v Miláně, proběhly v návaznosti na setkání obou předsedů vlád v roce 2018. Premiéři potvrdili společný zájem Itálie a České republiky na dalším rozvoji průmyslové spolupráce, zejména v inovativních a vysoce technologických odvětvích.

Na jihu posílí speciální zóny

Navzdory slabšímu ekonomickému růstu je zřejmá snaha italské vlády o oživení a transformaci ekonomiky a povzbuzení obchodu. Hospodářský růst v Itálii se má dále držet pod jedním procentem. Mezi dvě stěžejní priority v nadcházejících dvou letech patří posílení podpory zvláštním ekonomickým zónám v jižních regionech s aspektem na zvýhodnění malého a středního podnikání a valorizace italské excelence v oblasti vědy a inovací.

Země investuje do vývoje a inovací, ale i do výroby tradičních produktů nosících značku Made in Italy.

Spolupráce ve výzkumu

Od února letošního roku zahájila činnost takzvaná Innovation Desk, jež sídlí v ekonomické sekci italského velvyslanectví v pražské Nerudově ulici. Jejím úkolem je vyhledávat příležitosti ke spolupráci a podporovat italské společnosti, instituce a výzkumná střediska při identifikaci českých partnerů a pomáhat také českým společnostem, institucím a výzkumným střediskům se zájmem o prohloubení znalostí o technologická řešení nabízená výrobou Made in Italy. 

Při příležitosti pražské konference Digital & Intelligent, která se zaměřila na digitalizaci, využití umělé inteligence ve firmách nebo na internet věcí, oznámil velvyslanec Itálie posílenou účast své země na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně na podzim 2020. Na veletrhu budou letos rovněž zastoupeny italské instituce: ICE – Agentura pro propagaci v zahraničí a internacionalizaci italských společností, ENIT – Národní agentura cestovního ruchu a CAMIC – Italsko-česká obchodní a průmyslová komora.

Zemi nakazil koronavirus

Itálii ze všech evropských zemí nejvíce zasáhla epidemie koronaviru. Podle informací z počátku března se kvůli ní počet služebních cest v zemi snížil o 75 procent a až desetině firem hrozí krach. Italský svaz pro výstavy a veletrhy oznámil, že kvůli viru bylo odloženo na 70 akcí. Většina je směřována na červnové a zářijové termíny. Velice silně je zasažen turistický sektor, který se ze 13 procent podílí na italském HDP. Některé turistické oblasti nahlásily pokles objednávek až o 60 až 70 procent ve srovnání s loňským rokem. Vláda na základě doporučení podnikatelské reprezentace zpracovává vyhlášku o podpoře odvětví postižených koronavirem. Na pomoc jim by mělo být vyčleněno asi 7,5 miliardy eur. Premiér Giuseppe Conte má také v úmyslu poskytnout daňový úvěr podnikům, které ztratily kvůli epidemii alespoň 25 procent svého obratu.

Marek Atanasčev, ředitel kanceláře CzechTrade v Miláně
Převzato z časopisu Export a podnikání, přílohy týdeníku Euro a měsíčníku Profit, vycházející ve spolupráci s agenturou CzechTrade a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Autor článku: Tereza Valášková, Odbor zahraničně ekonomických politik I, Ministerstvo průmyslu a obchodu.
Rubrika časopisu na euro.cz

• Teritorium: Itálie
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Obchod

Doporučujeme