Nizozemská korporátní daň pro menší firmy klesne na 16,5 procenta

Od počátku roku začala v Nizozemsku platit nová pravidla či zákonné novely. Klesly například některé daně a stoupla minimální mzda. Srovnávají se také podmínky pro zaměstnance a externí spolupracovníky.

S příchodem nového roku vstoupila v Nizozemsku v účinnost řada nových nařízení a zákonů. Níže je uveden přehled některých nařízení, novel a předpisů, které se mohou dotýkat českých firem, jež mají v zemi tulipánů své obchodní aktivity.

Snížení korporátní daně se týká firem, jejichž příjem nepřesáhne 200 tisíc eur.

Zaměstnání a příjem

Největší změnou je implementace zákona o stejných podmínkách pro zaměstnance a externí spolupracovníky. Změny se týkají nároku na poměrnou část podpory v nezaměstnanosti z daného zaměstnání již ode dne nástupu nebo povinnosti informovat externího zaměstnance či brigádníka o rozvržení pracovní doby čtyři dny před samotným dnem výkonu práce.

Od nového roku došlo ke zvýšení minimální mzdy, a to z 1615,80 eur na 1653,60 eur hrubého (pro osoby starší 21 let), nicméně další zvyšování je chystané na druhou polovinu roku.

Podnikání

Změny dokazují vládní podporu malého a středního podnikání, ale také poukazují na přípravu vhodných podmínek pro stěhování korporací z britských ostrovů po brexitu. Dojde ke snížení sazby korporátní daně u společností s příjmem menším než 200 tisíc eur hrubého, a to z původních 19 procent na 16,5 procenta. U společností s příjmy nad 200 tisíc eur zůstává sazba 25 procent.

Sníženy budou i daňové sazby u těch typů finančních transakcí, které jsou v rámci toku peněz mezi mateřskou a dceřinou společností či sesterskými společnostmi brány jako příjmy (v praxi například půjčky či vyplácení úroků).

Společnosti s jediným společníkem budou nově identifikovány pomocí jedinečného daňového evidenčního čísla, což má mít za následek ochranu osobnosti majitele. 

Pro nově založené společnosti je připraven balíček na podporu začínajících farmářů a zahradníků. Pozadu nezůstávají ani živnostníci – především u vyplácení půjček. V případě, kdy osoba pobírající dávky bude chtít začít pracovat jako OSVČ, o půjčku zažádá u místně příslušného úřadu. Ten bude žadatelům přerozdělovat státem vyčleněnou částku z finančních prostředků přidělených obci. Dlužník ale splácí státu, respektive bance. Obec se tak stává nejen subjektem s rozhodovacími kompetencemi, ale de facto i ručitelem.

Od prvního ledna mohou být do nizozemských armádních jednotek přijaty i ženy.

Právo, bezpečnost a obrana

Od 1. ledna mohou být do nizozemských armádních jednotek přijaty i ženy.

Distribuce pornografických materiálů bez souhlasu aktérů bude nově považována za trestný čin s horní sazbou dva roky nepodmíněně. 

Zároveň vzrůstá i maximální limit pro tresty za vážné ohrožování provozu na pozemních komunikacích.

Vzdělání

Od začátku roku podléhají digitální knihy, noviny a časopisy snížené sazbě DPH ve výši devíti procent.

Bydlení

Od daňového základu je od Nového roku možno odečíst až 49 procent z úrokové výše hypotéky namísto loňských 46 procent. Podmínkou je maximální roční příjem 68 507 eur (5708 eur měsíčně odpovídá střednímu vyššímu manažerskému platu ve finančnictví a větších korporacích). Vláda tak pokračuje v podpoře soukromého vlastnictví bytových a nebytových prostor.

Doprava

Změny postihly předpisy týkající se vjezdu automobilů do emisních zón, kam od ledna mohou vjet pouze nákladní automobily s emisní třídou 1 a 2 u všech typů motoru. Ostatní si mohou nechat vystavit maximálně sedmidenní výjimku na místně příslušném úřadě. Osobních automobilů se restrikce na vjezd již netýkají. Na druhou stranu dojde ke značnému zvýšení silniční daně pro dieselové motory. Nulová silniční a importní daň pro elektromobily je stále v účinnosti. 

CzechTrade Rotterdam (Benelux)
Mgr. Andrea Märzová, Vedoucí zahraniční kanceláře

M: +31 639 354 689
andrea.marzova@czechtrade.cz
Schorpioenstraat 298, NToren, 3067 KW, Rotterdam, The Netherlands
www.czechtrade.nl

Převzato z časopisu Export a podnikání, přílohy týdeníku Euro a měsíčníku Profit, vycházející ve spolupráci s agenturou CzechTrade a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Autor článku: Andrea Märzová, ředitelka kanceláře CzechTrade Benelux.
Rubrika časopisu na euro.cz

• Teritorium: Nizozemsko
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Obchod

Doporučujeme