Z průzkumu vyplynulo, že vývozci chtějí víc služeb online

Přesně 138 českých firem odpovídalo v průzkumu zaměřeném na situaci exportérů v době koronaviru. S výsledky šetření bude dál pracovat proexportní agentura CzechTrade, která chystá nové služby, jako jsou třeba virtuální setkání s nákupčími zahraničních firem.

Jaké obchodní, výrobní a personální problémy vznikly českým exportérům v souvislosti s nouzovým stavem způsobeným epidemií covid-19? Zjistit to bylo cílem průzkumu, kterým agentura CzechTrade v průběhu dubna oslovila české exportéry, nejen malé a střední, ale i ty velké. „Odpovědi na otázky, ve kterých oblastech čeští podnikatelé nejčastěji čelí problémům, a vyhodnocení možností firem, do jaké míry to zvládají vlastními silami, nás nasměrovalo k tomu, jak být firmám ještě více nápomocni i v době, kdy už se některá opatření zmírňují a firmy se konečně zase budou moci věnovat svému podnikání,“ uvádí Zuzana Synková, ředitelka odboru marketingu a komunikace CzechTrade, která se svým týmem průzkum pro firmy připravila.

Chystají se i online konzultace vývozců s pracovníky zahraničních kanceláří CzechTrade.

„CzechTrade má vždy zájem na tom, abychom exportérům poskytli takovou pomoc, po které volají a kterou skutečně využijí. Na něco z toho, co firmy teď potřebují, stačíme sami, v dalších oblastech jsme připraveni hledat řešení spolu s partnery,“ dodává Zuzana Synková.

Problém je útlum poptávky, uzavření hranic i dovoz surovin

Téměř 40 procent firem uvedlo, že k problémům u nich došlo kvůli snížení nebo stagnaci objednávek. Z toho jen osm procent respondentů dokáže řešit vzniklé výpadky vlastními silami. Jako nejčastější důvody uvádějí obavy klientů ze vzniklé situace a s tím související útlum nebo pozastavení objednávek. Patrné je, že se navíc neobjednávají nové výrobky, které je potřeba testovat a certifikovat.

Uzavření hranic jde ruku v ruce se zastavením obchodní činnosti, což je pro více než třetinu firem neřešitelným problémem, a logicky se týká všeho, co je se zahraničním obchodem spojené, tedy nejen obchodních jednání, účastí na veletrzích nebo misích, ale i komplikacemi při montážích a instalacích včetně nezbytné instruktáže.

Firmy mají také omezený přístup k některým dováženým surovinám, řeší problémy s opožděnými dodávkami, které umocňují fronty na hranicích a nejasné informace o hraničních přechodech, jež se mění, a navíc je jednotlivé státy řeší odlišně. Problémy logicky nastávají i v oblasti investic do výroby, odložené platby nepomáhají a firmy musejí řešit splátkové kalendáře nebo platby předem.

Řada zahraničních odběratelů českých firem byla kvůli karanténě nucena uzavřít svoje provozy, což v konečném důsledku může znamenat, že i kdyby se české firmě podařilo vyrobit, nebude komu zboží v zahraničí dodat. S omezením provozu kvůli karanténě nebo zaměstnancům ze zahraničí se potýká až 12 procent firem, z nichž pouze 1,4 procenta dokáže situaci řešit vlastními silami. Pro téměř sedm procent podniků se stala problematickou oblastí legislativa často spojená s certifikací, rychlými změnami spojenými s byrokracií nebo omezeními při dovozu zboží.

Firmy hledají informace o aktuálních pravidlech

Z průzkumu vyplývá, že exportéři mají problémy téměř ve všech zemích, kam vyvážejí, nejčastěji však zmiňovali západní Evropu a země SNS. Mezi zmiňované státy patří Německo, Itálie a Rusko. Dále pak Francie, Španělsko, Polsko a USA. Poslední skupinou častěji zmiňovaných států je Čína, Kanada a Rakousko.

Více než polovina firem (54 %) zapojených do průzkumu uvedlo, že potřebuje řešit výpadky v objednávkách, ideálně vyhledáním nových obchodních partnerů, místních distributorů a zástupců či obchodních příležitostí. K tomu potřebují pomoc v místě, ideálně asistenční služby jako například sjednání schůzek, tlumočení, zajištění logistiky, pomoc s urychlením certifikace a proclení zboží, zjištění možností celních skladů včetně poplatků a dovozní podmínky.

O aktuální obchodní informace stojí 25 procent firem, které by uvítaly konkrétní a platná opatření jednotlivých států, a to stručně, pravidelně a přehledně. „Na obě problematiky jsme reagovali hned na samém začátku koronakrize spuštěním bezplatných individuálních služeb poskytovaných v zahraničí. Vedle toho také naše zahraniční kanceláře průběžně aktualizují informace ze všech trhů, které pravidelně publikujeme na portále BusinessInfo.cz a na našich webových stránkách. Oba zdroje informací firmy využívají, o čemž svědčí významně rostoucí návštěvnost. Návštěvnost webu CzechTrade za duben vzrostla meziročně o 81 procent, portál BusinessInfo.cz vykazuje dlouhodobou měsíční návštěvnost přes 250 tisíc návštěvníků,“ uvádí Zuzana Synková.

K webinářům přibudou i online konzultace

Agentura CzechTrade hledá stále nové formy pomoci exportérům. „Tím, že jsme v aktivním kontaktu s ostatními evropskými agenturami na podporu obchodu, můžeme se v mnohém inspirovat. Trend je jasný, jednoznačně vedou aktivity probíhající v online prostředí,“ uvádí Hana Toclová, vedoucí marketingového oddělení CzechTrade.

„I náš dubnový průzkum potvrdil enormní zájem firem o využívání online platforem CzechTradu, jako jsou například online semináře, a bude v nich pokračovat i nadále. Brzy ale přibudou i nové formáty, například online konzultace firem s řediteli jednotlivých zahraničních kanceláří CzechTrade o jejich konkrétních exportních záměrech. Naší snahou je zapojit do onlinu i zahraniční nákupčí, ti se ale v tuto chvíli soustřeďují jen na priority a není úplně jednoduché přilákat jejich pozornost k produkci z ČR, nebo dokonce k novým výrobkům. Přesto v dohledné době budou muset řešit nemalé problémy vzniklé s výpadky od stávajících dodavatelů či jiné vzniklé z koronakrize. Ačkoli obvykle jsou námi organizována jednání českých firem se zahraničními nákupčími ve formě Sourcing Days zaměřená na nemalé investice do výroby, musíme se nyní zaměřit i na jiné obchodní příležitosti. Skvělým příkladem může být online seminář na téma Velká Británie, který jsme začátkem května spojili s britskou firmou s českým názvem Prodávej v UK,“ doplňuje Hana Toclová. Firmy měly příležitost slyšet nejen, jak e-commerce funguje v praxi, ale mohly se přímo napojit na již fungující obchodní platformu a využít ji jako nový prodejní kanál do Velké Británie.

Průzkum ukázal, že mezi firmami je zájem rovněž o online veletrhy. To může znamenat, že za předpokladu určitých nákladů na vytvoření prezentace a zajištění přenosu bude možné realizovat třeba streamované prezentace českých firem zahraničním nákupčím z vybraných oborů. Tento formát řeší i ostatní evropské agentury na podporu obchodu. Vše ale závisí na tom, do jaké míry ho budou chtít zahraniční nákupčí využít. „Musíme znát aktuální očekávání firem. To, co jsme zjistili z průzkumu, je pro nás jasným signálem, jaké projekty zařadíme na nejbližší období do naší nabídky,“ uzavírá Zuzana Synková.

Kdo byli respondenti průzkumu?

Do šetření, o kterém se firmy dozvěděly mimo jiné i na portále BusinessInfo.cz, se během 10 dní zapojilo 138 firem. V převážné míře se jednalo o zkušené exportéry, jak co do počtu zemí – 66 procent z nich exportuje do více než šesti zemí – tak co do objemu výroby zboží nebo služeb určené na export – 75 procent respondentů vyváží více než čtvrtinu své produkce.

Převzato z časopisu Export a podnikání, přílohy týdeníku Euro a měsíčníku Profit, vycházející ve spolupráci s agenturou CzechTrade a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.
Rubrika časopisu na euro.cz

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Obchod | Software a ICT služby

Doporučujeme