Obejdete se už bez sponzora. Cizinci teď mohou většinově vlastnit firmu v SAE

Průlomovou změnou v obchodní atmosféře Emirátů je konec nutnosti mít takzvaného sponzora – tedy místního partnera, který vlastnil alespoň 51 procent společného podniku. Vyjma citlivých odvětví mohou nyní v mnoha oborech zahraniční investoři vlastnit i 100 procent podniku, říká Michal Nedělka, ředitel zahraniční kanceláře CzechTrade v Dubaji.

Jak to v současnosti funguje s nutností mít místního „sponzora“, což bylo dlouho považováno za jednu z hlavních překážek hladkého obchodu v Emirátech?
Povinnost mít lokálního sponzora, tedy vlastníka společnosti jako občana SAE nebo společnost sídlící na Main Land s většinovým podílem 51 procent, byla skutečně pro zahraniční investory do jisté míry limitující. To si vláda SAE v posledních letech začala uvědomovat a v souvislosti se stále vzrůstajícím zájmem o zatraktivnění SAE pro nové zahraniční investory i mimo volné zóny byl přijat nový zákon o přímých zahraničních investicích. Ten v podstatě povinnost většinového lokálního sponzora prolomil.

Zkraje roku 2020 bylo ještě k zákonu vydáno prováděcí nařízení, které obsahuje konkrétní výčet 122 podnikatelských aktivit z různých sektorů, na něž se nevztahuje povinnost lokálního partnera mít. Zahraničnímu investorovi je tak umožněno být stoprocentním vlastníkem společnosti i na Main Land. Jde o podnikatelské sektory zemědělství, průmyslová výroba, doprava a skladování, potravinářství, ICT, věda a technologie, zdravotnictví, vzdělávání a umění, zábava a stavební sektor.

Strategické sektory jako zejména Military a Oil & Gas zahrnuty nejsou, zde je tedy nadále nutné mít místního většinového vlastníka neboli sponzora. Prováděcí nařízení dále stanovuje povinnost složení základního kapitálu pro jednotlivé druhy podnikatelské činnosti. Částky začínají zhruba od ekvivalentu 12 milionů korun – to například u výroby hudebních nástrojů – až po 600 milionů korun pro výrobu motorových vozidel.

Značka EXPO 2020 Dubai stále platí, Světová výstava ale byla odložena. Na kdy? 
Podle původního plánu měla Světová výstava EXPO 2020 Dubai probíhat od letošního října do dubna příštího roku. S ohledem na propuknuvší pandemii nového koronaviru přistoupili organizátoři ve shodě s většinou vystavovatelů k odložení výstavy o jeden rok. Požádali ale o možnost zachování značky EXPO 2020 Dubai. Nově je Světová výstava v plánu na říjen 2021 až duben 2022.

Co město kvůli výstavě postavilo?
Pro Dubaj je to stěžejní akce, která se zde v regionu bude konat poprvé v historii. Spojené arabské emiráty, potažmo Dubaj, jsou na to náležitě hrdé a přípravy nikterak nepodceňují. V souvislosti s výstavou vzniklo zcela nové výstaviště, byla vybudována adekvátní infrastruktura, za zmínku stojí určitě nová linka metra, která vede až k výstavišti. Dubaj očekává od účasti nejen ekonomický přínos, ale také prestiž a možnost představit se světu jako velmi moderní město typu smart city.

Před koronakrizí se očekávalo, že Světovou výstavu navštíví na 25 milionů návštěvníků, z nichž bude plných 70 procent ze zahraničí. S těmito očekáváními souvisela také potřeba navýšení ubytovacích kapacit, v hojné míře se zde stavějí nové hotely, očekávání byla a stále jsou veliká. Nicméně s ohledem na nastalou situaci je složité odhadovat, jaká návštěvnost bude v příštím roce.

Před koronakrizí se očekávalo, že Světovou výstavu navštíví na 25 milionů návštěvníků, z nichž bude plných 70 procent ze zahraničí. S těmito očekáváními souvisela také potřeba navýšení ubytovacích kapacit, v hojné míře se zde stavějí nové hotely, očekávání byla a stále jsou veliká.

Je ještě pro české dodavatele šance vstoupit do prodloužené přípravy výstavy?
České firmy mají stále možnost ucházet se o zakázky, jež souvisejí s realizací výstaviště, o dodávky nejrůznějších produktů a služeb nezbytných pro chod výstaviště. Organizátoři k tomuto tématu přistoupili již od počátku velmi transparentně, všem společnostem na světě nabídli možnost prostřednictvím online portálu registrovat svou společnost, následně sledovat vyhlašované příležitosti a v tendrech se ucházet o konkrétní zakázky. Jde o jedinou možnost, jak se do tohoto procesu zapojit. 

Bude mít Česko na výstavě vlastní expozici?
Ano, bude představen český pavilon, jehož příprava je v gesci generálního komisaře účasti České republiky na výstavě EXPO 2020, jímž je Jiří František Potužník. Agentura CzechTrade a ministerstvo průmyslu a obchodu mají v plánu nabídnout českým firmám za zvýhodněných podmínek účastnit se národního pavilonu po dobu 14 dní. Bude se jednat o představení unikátních technologií pro smart cities.

Obchodní situaci v regionu nedávno hodně ovlivnil spor Kataru se sousedními arabskými zeměmi. Jak se projevil v praxi?
Toto je v regionu ožehavé téma, které je rozebíráno předními světovými odborníky na politické a obchodní vztahy regionu. Pokud to lze shrnout, aniž bych komentoval důvody vzniku tohoto sporu, od poloviny roku 2017 přerušily SAE spolu se Saúdskou Arábií, Bahrajnem a Egyptem diplomatické a obchodní vztahy s Katarem.

Dopad na ekonomiku SAE lze spatřovat v tom, že společnosti, které sídlí v Emirátech, se například nemohly ucházet o stavební tendry, jež katarská administrativa vyhlašovala v souvislosti s chystaným Světovým šampionátem ve fotbale, čímž mohly přijít o určitou část velmi zajímavých zakázek. Ovšem některé společnosti sídlící v SAE mají své pobočky i v Kataru, jejich činnost tak nebyla narušena a mohly nadále vyvíjet obchodní aktivity. 

Panorama města Dubaj, Spojené arabské emiráty
Dubaj, Spojené arabské emiráty

V Emirátech se dále rozrůstají zóny volného obchodu. Nabídly letos investorům nebo exportérům nějaké úlevy v souvislosti s pandemií?
V SAE je více než 40 zón volného obchodu (Free Zone – FZ). Nejstarší a největší z nich je Jebel Ali v emirátu Dubaj, jejíž součástí je i jeden z největších obchodních námořních přístavů na světě. Obecně platí, že nejvíce FZ je v emirátu Dubaj, následuje Abú Dhabí, zbylé emiráty jsou zastoupeny střídměji.

Free Zóny mají vybudovanou špičkovou infrastrukturu, společnostem v nich působícím nabízejí skvělé zázemí pro rozvoj podnikatelských aktivit a možnost stoprocentního vlastnictví. K dispozici jsou finanční úlevy spojené s poplatky za založení společnosti, spojené s každoroční nutností obnovovat obchodní licenci, slevy na nájmu komerčních prostor nebo věci vízové politiky.

Jednotlivé FZ si tyto podmínky upravují samy, mají vlastní pravidla podnikání. Na subjekty, jež v nich působí, se nevztahují pravidla upravující působení společností na Main Land, vlastním území SAE, krom pravidel o zaměstnávání občanů SAE. Tyto podpůrné balíčky mají omezenou časovou platnost a řada z nich letos v říjnu končí. 

Michal Nedělka

Vystudoval právo na Univerzitě Karlově. Před nástupem do agentury CzechTrade působil v importu a exportu náhradních dílů k textilním strojům a v několika advokátních kancelářích. Pro CzechTrade pracuje od roku 2009. Nejprve zastával pozici exportního manažera pro obory elektro, ICT, automobilový průmysl, dopravní prostředky a ostatní. Zahraniční kancelář v SAE vede od roku 2016. Mluví anglicky, mezi jeho záliby patří jízda na kole, zimní sporty a literatura faktu.

Jaká je současná pozice zahraničních pracovníků – Indů, Pákistánců či Bengálců? Nakolik participují na vyšších patrech byznysu?

Indů je v SAE nejvíce, žije jich zde víc než 2,6 milionu. To je asi 2,5krát více než vlastních občanů SAE. Následují je Pákistánci, kterých v Emirátech žije na 1,2 milionu. A třetí příčku drží občané Bangladéše, těch je zde přes 700 tisíc. Dá se říci, že pracovníky těchto národností tu najdeme na všech pracovních pozicích vyjma státní správy. V té mohou pracovat pouze občané SAE, za určitých podmínek pak ještě občané dalších arabských států. Nutností je každopádně znalost arabštiny.

Hlavně Indové působí v Emirátech na různých pozicích středního až vyššího managementu, ve finanční sféře, v nadnárodních korporacích, ve zdravotnictví jako lékaři specialisté. Je to dáno tím, že se nezřídka jedná o absolventy prestižních evropských a amerických univerzit. Jak Indové, tak i Pákistánci jsou zde provozovateli (a de facto i majiteli) značné části soukromých společností. Často se jedná o společnosti, které jsou kapitálově napojeny na domácí indické a pákistánské firmy, s nimiž udržují intenzivní obchodní vztahy. Občané Bangladéše pak zpravidla pracují na méně kvalifikovaných pozicích, zejména ve stavebním sektoru, službách, v hotelovém sektoru, na profesích řidičů.

A co další národy?
Početně velmi zastoupenou je tu komunita Filipínců, která má asi 250 tisíc lidí. Ti zde obvykle pracují v hotelovém sektoru na nižších manažerských pozicích či v komerční sféře jako recepční. Obecně je skladba populace v SAE vskutku pestrá. Snad i proto místní administrativa považuje SAE za velmi vhodné místo k testování nových vakcín proti koronaviru. Snad není země, v níž by se nacházelo takové zastoupení obyvatel z celého světa jako právě v Emirátech. Už se zde přistoupilo k testování čínské vakcíny na dobrovolnících, byla i schválena prozatím pro nouzové použití. Probíhá vakcinace zdravotníků a dalších pracovníků v první linii.

CzechTrade SAE – Dubaj
JUDr. Michal Nedělka, vedoucí zahraniční kanceláře

T: +971 4 263 7380
M: +971 504 509 941
michal.nedelka@czechtrade.cz
Dubai World Trade Center 7th Floor – Office No.21 P.O.Box 9759 Sheikh Zayed Road, Dubai, United Arab Emirates
www.czechtrade.ae

Převzato z časopisu Export a podnikání, přílohy týdeníku Euro a měsíčníku Profit, vycházející ve spolupráci s agenturou CzechTrade a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.
Rubrika časopisu na euro.cz

• Teritorium: Spojené arabské emiráty
• Oblasti podnikání: Obchod

Doporučujeme