Dohoda EU s Mercosurem prolomí bariéry u 90 procent obchodu

Pro vztahy s Brazílií je přelomovým momentem dohoda o uvolnění obchodu, na níž se po 20 letech konečně shodlo uskupení jihoamerických zemí Mercosur s Evropskou unií. 

Rok 2019 byl pro Latinskou Ameriku sice turbulentním, avšak i přelomovým obdobím, které přineslo jeden zásadní průlom pro obchodní vztahy. Tímto milníkem bylo dosažení politické shody mezi EU a uskupením Mercosur, čímž byl položen základ největší obchodní dohody Evropské unie. Napomůže zejména obchodu s Brazílií.

Díky dohodě s Mercosurem se zjednoduší exportérům cesta nejen do Brazílie, ale také do Argentiny, Paraguaye a Uruguaye.
Díky dohodě s Mercosurem se zjednoduší exportérům cesta nejen do Brazílie, ale také do Argentiny, Paraguaye a Uruguaye.

Náskok před konkurencí

Mercosur představuje velmi slibný trh o velikosti 260 milionů obyvatel. Je tvořen Brazílií, která si připisuje tříčtvrtinový podíl na HDP celého uskupení, a dále Argentinou, Paraguayí a Uruguayí. Úspěchu bylo konečně po 20 letech vyjednávání dosaženo loni v červnu, a to i díky podpoře brazilské a argentinské administrativy.

O Brazílii má zájem velké množství českých exportérů, dohoda by jim umožnila výrazně snadněji na trh proniknout a posílit tak diverzifikaci významných odbytišť. Česko a ostatní země EU získají konkurenční výhodu na světovém trhu, protože se vstupem této dohody v platnost se staneme prvním obchodním partnerem Mercosuru tohoto formátu.

Mezi hlavní přínosy dohody patří otevírání trhu. Zajistí na straně Mercosuru liberalizaci 92 procent obchodu se zbožím, včetně sektorů dříve chráněných velmi vysokými cly. Například jde o automobilové odvětví, strojírenství, chemický či farmaceutický sektor.

Na straně EU dojde k liberalizaci 91 procent obchodu se zbožím. Pro položky vyňaté z liberalizace nedojde k navýšení tarifní sazby, pouze se může v budoucnu snižovat. Dohoda obsahuje moderní pravidla původu, prosazuje mezinárodní standardy a regulatorní rámec. Liberalizován bude obchod se službami. Evropské subjekty získávají rovnocenný přístup k veřejným zakázkám s ambicí rozšiřování na subcentrální úrovni. Celkově dohoda řeší nejen tarifní, ale také netarifní překážky. 

Velikost trhuRoční výše HDPEU vývoz (2018)EU dovoz (2017)Dopad vývozu z EU na zaměstnanost (2018)Počet vývozců z EU do MercosuruPočet vývozců z ČRDopad vývozu z ČR na zaměstnanost (2018)
260 milionů obyvatel2,2 bilionu eur45 miliard eur23 miliard eur855 tisíc pracovních míst60 tisíc podniků974 podniků13 tisíc pracovních míst v ČR
Zdroj: Evropská komise

Ochrana pro české značky

Větší právní jistota z dohody vyplývá jak pro podnikatele, tak pro spotřebitele. Byly zajištěny kvóty na straně EU pro citlivé výrobky v zemědělství s postupným otevíráním, celková liberalizace zemědělství pokryje 82 procent dovozu do EU. Dohoda zajistí ochranu práv duševního vlastnictví a bude uznáno přes 350 evropských zeměpisných označení včetně českých. S ohledem na ochranu zdraví lidí, zvířat i rostlin prosadila EU moderní sanitární a fytosanitární opatření.

Dojednáno bylo také ambiciózní znění moderní kapitoly k obchodu a udržitelnému rozvoji, která obsahuje závazky v oblasti pracovních práv a environmentálních standardů, závazek implementace mezinárodních klimatických úmluv včetně Pařížské dohody, opatření pro biologickou rozmanitost, udržitelné lesní hospodářství či udržitelný rybolov.

Růst o procento každý rok

Česká republika bude mít zpracovánu celkovou dopadovou studii. Podle předběžných odhadů ministerstva průmyslu a obchodu by celkový český export, nejen do zemí Mercosuru, mohl růst o zhruba jedno procento ročně za předpokladu desetiletého přechodného období a lineárního snižování celní sazby. Na evropské úrovni probíhá zpracování dopadové studie udržitelnosti, která bude dokončena v tomto roce. Návrh průběžné zprávy uvádí pozitivní dopady obchodní dohody v podobě větší ekonomické aktivity, nárůstu pracovních míst či zvýšení blahobytu na obou stranách oceánu. Co se týče produkce emisí CO2, předpokládá se zanedbatelný dopad. Jednotlivé kapitoly dohody nyní procházejí právní revizí. Po dokončení kontroly bude následovat podpis a ratifikace smlouvy. Vstup v platnost není časově přesně určen, nejčastější odhady hovoří o horizontu přibližně dvou let. 

Převzato z časopisu Export a podnikání, přílohy týdeníku Euro a měsíčníku Profit, vycházející ve spolupráci s agenturou CzechTrade a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Autor článku: Linda Slováková, Sekce Evropské unie a zahraničního obchodu Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR.
Rubrika časopisu na euro.cz

• Teritorium: Brazílie
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Obchod

Doporučujeme