K Marsu letí arabská Naděje, první satelit původem ze SAE

Spojené arabské emiráty zažívají letos přelomovou sezonu. Zprovoznily vůbec první jadernou elektrárnu arabského světa a vyslaly vlastní kosmickou sondu k planetě Mars. Další prestižní událost, kterou je uspořádání Světové výstavy Expo v Dubaji, naopak musely kvůli pandemii koronaviru o rok odložit.

Země nesoucí ve svém státním znaku zlatého sokola představuje jeden z nejbohatších a nejrozvinutějších trhů na Blízkém východě. Letos byla ve Spojených arabských emirátech (SAE) úspěšně uvedena do provozu historicky první jaderná elektrárna v arabském světě a k planetě Mars putuje emirátská družice. I přes hospodářský útlum způsobený celosvětovou pandemií koronaviru nabízejí Emiráty nové lukrativní obchodní příležitosti pro české exportéry. Politická podpora a oficiální česká účast na Světové výstavě EXPO 2021 v Dubaji budou k prosazení českých ekonomických zájmů zcela stěžejní. 

Sonda Naděje doletí k Marsu v příštím roce, kdy budou Spojené arabské emiráty slavit 50 let od založení společného státu.

Emiráťané v souboji s pandemií obstáli dobře

SAE byly vůbec první zemí v regionu Blízkého východu, kde byl na konci ledna letošního roku zaznamenán případ nákazy covidem-19. Včas přijatá striktní opatření – především v nejlidnatějších emirátech Dubaj a Abú Dhabí –zahrnovala mimo jiné uzavření hranic, omezení pohybu obyvatel a zrušení všech veřejných akcí. Díky tomu se úspěšně podařilo zabránit nekontrolovatelnému navýšení počtu nakažených.

Souhrnný počet případů nákazy v SAE přesáhl ke konci září hranici 88,5 tisíce lidí, což představuje v regionálním kontextu poměrně dobrý výsledek v porovnání s několikanásobně horší situací v sousední Saúdské Arábii (331 tisíc případů) či Íránu (436 tisíc případů). Významnou roli sehrálo i plošné testování. Podle Ministerstva zdravotnictví a prevence bylo od počátku pandemie doposud provedeno přes 7,5 milionu testů, což řadí SAE mezi nejaktivnější země v této činnosti na světě.

Světová výstava v Dubaji se odkládá o rok

Jednou z nejočekávanějších událostí na podporu obchodu se Spojenými arabskými emiráty bude Všeobecná světová výstava EXPO v Dubaji. Z letoška se kvůli pandemii odkládá o jeden rok, přičemž nový termín byl stanoven na 1. října 2021 až 31. března 2022. Vedle této akce je na příští rok plánována česká oficiální účast na oborově zaměřených veletrzích v SAE: Middle East Electricity (elektrotechnika) v Dubaji a IDEX (obranný průmysl) v Abú Dhabí. Pokud bude epidemiologická situace příznivá, české ministerstvo průmyslu a obchodu hodlá uspořádat v příštím roce také podnikatelskou misi, při níž bude podepsána mezivládní dohoda o hospodářské spolupráci mezi ČR a SAE. Vzhledem k dynamickému posunu Emirátů směrem k diverzifikované znalostní ekonomice mohou do budoucna obě země posílit spolupráci v řadě zajímavých oborů, včetně letectví, kosmického průmyslu, jaderné energetiky, obnovitelných zdrojů, automobilového průmyslu či obranného sektoru. 

Otestovat se lze nechat na letišti 

Situace se natolik stabilizovala, že ke konci dubna začala být opatření postupně uvolňována. Dnes je možný vstup do emirátu Dubaj pro všechny, kdo se prokážou negativním testem s datem ne starším než 96 hodin či podstoupí test na letišti. V případě emirátu Abú Dhabí jsou opatření přísnější a negativní test nesmí být starší než 48 hodin. SAE se zařadily mezi největší poskytovatele humanitární pomoci na světě a od začátku pandemie dodaly přes tisíc tun ochranných zdravotních pomůcek a potravin do více než 70 zemí světa. Místní špičková vědecká pracoviště se také aktivně podílejí na testování nových vakcín proti covidu-19 a výzkumu genetického sekvencování.

Emiráty jsou prvním arabským státem, který dokázal zprovoznit jadernou elektrárnu.

Zaniknout má až 900 tisíc pracovních míst

Vláda SAE vynakládá jako ostatní vyspělé země obrovské prostředky na obnovu hospodářství. Doposud bylo připraveno hned několik fiskálních podpůrných programů v hodnotě přesahující 7,2 miliardy dolarů, tedy přibližně dvě procenta HDP. Balíček se skládá z podpory soukromého sektoru skrze snížení různých vládních poplatků, urychlení výstavby stávajících infrastrukturních projektů (4,4 miliardy dolarů) a poskytování dotací na vodu a elektřinu (400 milionů dolarů) v Dubaji.

Dalších 2,5 miliardy dolarů vynaloží emirát Abú Dhabí v rámci probíhajícího fiskálního stimulačního programu Ghadan-21. V oblasti monetární politiky představila centrální banka Emirátů soubor opatření ve výši 70 miliard dolarů, která mají souhrnně za cíl zvýšit finanční likviditu v ekonomice a podpořit malé a střední podniky ve formě odložení splátek úvěrů, půjček, poplatků či hypoték.

Odhaduje se, že se HDP země letos propadne zhruba o 3,5 procenta a zanikne přibližně 900 tisíc pracovních míst. Například dubajská letecká společnost Emirates oznámila záměr propustit až 15 procent ze svých 60 tisíc zaměstnanců. Ekonomika SAE nečelí pouze pandemii covidu-19, která zasáhla zejména emirát Dubaj v podobě útlumu turistického ruchu, poklesu letecké dopravy a obchodu s nemovitostmi, ale také propadu cen ropy na světových trzích a omezení těžby ze strany kartelu OPEC. Na tomto sektoru je závislý především emirát Abú Dhabí, v němž ropný průmysl vytváří polovinu HDP 
a 90 procent vládních příjmů.

S ohledem na tyto výzvy vnímají SAE současnou situaci jako příležitost ještě rychleji diverzifikovat národní hospodářství. Předseda vlády SAE a vládce Dubaje šejch Mohammed bin Rashid Al Maktoum provedl na začátku července výrazné změny ve vedení a rozdělení kompetencí u vybraných emirátských ministerstev a v srpnu byl představen rozsáhlý vládní program zahrnující 33 kroků, které mají SAE posunout blíže ke znalostní ekonomice, špičkové vědě a moderním technologiím. Mezi prioritní obory budou patřit především vzdělávací systém, inženýrství, vesmírný program, inovace a zdravotnictví.

Bylo dosaženo zásadního průlomu v rámci vztahů na Blízkém východě, když SAE společně s Bahrajnem podepsaly ve Washingtonu dohodu o navázání plnohodnotných diplomatických styků se Státem Izrael.

Jaderná elektrárna Barakah spustila první blok

Navzdory pokračující globální pandemii a obecnému poklesu komerčních aktivit SAE v posledních měsících zaznamenaly mimořádné úspěchy v oblastech energetiky, vědy a také zahraniční politiky. V srpnu společnost Emirates Nuclear Energy Corporation (ENEC) oznámila, že po necelých osmi letech od začátku výstavby byl uveden do plného provozu první blok jaderné elektrárny Barakah ležící na západě země. Zároveň již byl dokončen druhý blok a práce finišují na třetím a čtvrtém. Celkový výkon čtyř jaderných bloků má dosahovat 4 x 1400 MW, přičemž hlavním dodavatelem reaktorové technologie (APR-1400) je korejská společnost KHNP.

Další nezbytné vybavení včetně turbín vyrobila japonská Toshiba. Vláda SAE do budoucna počítá s tím, že jaderná energetika bude bezpečně pokrývat až čtvrtinu energetické spotřeby a přispěje k dekarbonizaci energetického sektoru. Vzhledem k tomu, že se vůbec první plně funkční jaderná elektrárna arabského světa nachází právě v SAE, projekt Barakah představuje pro vládu SAE nesmírně prestižní záležitost, jež posílí postavení země v rámci regionu Blízkého východu.

Dubajská letecká společnost Emirates oznámila záměr propustit až 15 procent ze svých 60 tisíc zaměstnanců.

Největší arabský obchodní partner ČR

Spojené arabské emiráty představují nesmírně perspektivního ekonomického partnera s vysokým technologickým potenciálem a prioritní trh z hlediska dlouhodobé diverzifikace zahraničního obchodu ČR. Arabská země se řadí do první desítky nejvýznamnějších mimoevropských destinací pro český export. Na tento trh putuje přes 25 procent veškerého českého vývozu na Blízký východ. České firmy jsou v SAE dlouhodobě úspěšné především v oblastech, jako jsou letecké systémy, nemocniční vybavení, stavební technologie, tubusové světlovody či designová svítidla.

Nepostradatelnou roli při posilování ekonomických vztahů s touto zemí sehrávají Zastupitelský úřad ČR v Abú Dhabí, zahraniční kancelář CzechTrade v Dubaji a také bilaterálně zaměřené podnikatelské asociace jako Czech Business Council (CBC). 

Průlomem je dohoda s Izraelem

Dalším výrazným úspěchem je zdárné zahájení mise emirátské sondy zvané Hope neboli Naděje (arabsky „Al Amal“), která v červenci započala svoji sedmiměsíční cestu k planetě Mars. SAE se tak zařadily do malého klubu nejvyspělejších zemí, jež dokázaly vyslat svou sondu na cizí planetu. Hope bude mít za úkol z orbity získávat informace o atmosféře a podnebí Marsu. K rudé planetě by se sonda měla dostat v únoru příštího roku, což bude vycházet na stejný rok, kdy budou SAE slavit jubilejní 50. výročí založení státu z roku 1971. 

V neposlední řadě nelze nezmínit významnou událost, ke které došlo minulý měsíc. Bylo dosaženo zásadního průlomu v rámci vztahů na Blízkém východě, když SAE společně s Bahrajnem podepsaly ve Washingtonu dohodu o navázání plnohodnotných diplomatických styků se Státem Izrael. Doposud Izrael uzavřel obdobnou mírovou smlouvu pouze s Egyptem (1979) a Jordánskem (1994). Diplomatický krok ze strany SAE vůči Státu Izrael může do budoucna zásadně přispět k posílení konstruktivní spolupráce v oblastech společného zájmu, včetně turistického ruchu, inovací a moderních technologií, bezpečnosti, vodohospodářství či zemědělství. To by v důsledku usnadnilo aktivity zahraničních firem, včetně těch z ČR, při nalézání synergií mezi trhy a zapojování se do projektů s možným přesahem do obou zemí.

O Česku daly vědět Tatrovky i stavba elektrárny

Po vzniku Spojených arabských emirátů v roce 1971 představoval nejvýznamnější investiční akci tehdejšího Československa v SAE projekt na výstavbu elektrárny a desalinační jednotky Umm Al Naar v Abú Dhabí, který v roce 1984 dokončil PZO Škodaexport. V 90. letech vývoz stagnoval s výjimkou let 1997 a 1998, kdy se podařilo zrealizovat kontrakt s armádou SAE na dodávku 1200 vojenských nákladních automobilů Tatra 815.

Povědomí o České republice nicméně stále výši vzájemného obchodu neodpovídá. Vývoz do Emirátů probíhá převážně přes soukromé distributory a formou subdodávek. Přímé státní zakázky jsou výjimkami, neboť jsou přístupné pouze pro v místě registrované subjekty. Lze ale předpokládat, že potenciál obchodní spolupráce mezi oběma zeměmi nadále poroste. Postupně se rozvíjejí formy užší ekonomické spolupráce, jako je výrobní kooperace, spolupráce při výzkumu a vývoji a spolupráce v oblasti bezpečnosti a obrany. V posledních letech se začala úspěšně rozvíjet kooperace v oblasti zbrojního průmyslu.

Zavedení bezvízového styku Evropské unie s Emiráty od roku 2015 zvýšilo potenciál zdravotní turistiky občanů SAE do České republiky. Zjednodušení vízových povinností podpořily také naopak návštěvy českých turistů v Emirátech. Cestovní ruch v obou směrech ale samozřejmě v současnosti dočasně utlumila pandemie koronaviru. 

Zdroj: Zastupitelský úřad ČR v Abú Dhabí
Převzato z časopisu Export a podnikání, přílohy týdeníku Euro a měsíčníku Profit, vycházející ve spolupráci s agenturou CzechTrade a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Autor článku: Michal Prokop, Oddělení Afriky, Asie a Austrálie, Sekce Evropské unie a zahraničního obchodu, Ministerstvo průmyslu a obchodu.
Rubrika časopisu na euro.cz

• Teritorium: Spojené arabské emiráty
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Věda, výzkum a vývoj

Doporučujeme