Spolupráce ve výzkumu s Brazílií? Laser, roboti i umělá inteligence

České firmy a vědecké instituce hledají cestu ke spolupráci s rozvíjející se brazilskou vědou. V zemi se daří inovativním startupům. Česko proto chystá do Brazílie další technologickou misi. Na spolupráci s tamějšími výzkumníky lze také získat peněžní podporu z programu DELTA 2.

Brazílie jako největší jihoamerická ekonomika patří v současné době k zemím, které se snaží o opětovné nastartování hospodářského růstu po dozvucích ekonomické krize z let 2014 až 2016. Pozitivní vývoj brazilské ekonomiky očekává i Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), která jej zmínila ve své zprávě z loňského listopadu. Za faktory, jež přispívají k plánovanému růstu, uvádí nejen pokračující ekonomické reformy, ale především rostoucí spotřebu domácností i maloobchodní tržby. 

Motorem brazilské ekonomiky i hlavním působištěm pro inovativní firmy je Sao Paulo. | Zdeněk Havel (MF)

Současná ekonomická situace a očekávaný růst se pak odrážejí do inovativního potenciálu země. Brazílii se daří vychovávat startupy s globálním potenciálem, které se řadí do úzké skupiny jednorožců. Tak jsou označovány firmy, jejichž hodnota přesahuje jednu miliardu dolarů. Podle statistiky serveru Crunchbase se loni Brazílii podařilo vyprodukovat pět společností, jejichž hodnota přesáhla pět miliard amerických dolarů. Společně s Německem tak Brazílie z hlediska počtu jednorožců obsadila třetí místo za Spojenými státy a Čínou.

Loni se Brazílii podařilo vyprodukovat pět společností, jejichž hodnota přesáhla pět miliard amerických dolarů. Společně s Německem tak Brazílie z hlediska počtu jednorožců obsadila třetí místo za Spojenými státy a Čínou.

Informační technologie pro města 

Mezi perspektivní sektory v největší jihoamerické zemi lze zařadit informační technologie, umělou inteligenci, ale třeba i laserové technologie. V brazilských metropolích, jako jsou Sao Paulo či Rio de Janeiro, je po informačních technologiích velká poptávka. Stejně tak jsou zde na vzestupu mobilní aplikace. Se současným rozvojem technologií se pojí i využívání umělé inteligence, ať už se jedná o práci s daty či se zákazníky. Právě v těchto odvětvích se otevírají příležitosti i českým inovativním společnostem, vědcům a výzkumníkům.

Navázat spolupráci se zahraničními firmami, univerzitami či výzkumnými institucemi pomáhají také technologické mise, které CzechInvest pořádá do vybraných zemí po celém světě. V praxi je každá cesta za výzkumem ušitá na míru dané zemi a jejím prioritním sektorům. Vybraným zemím představují delegáti českou výzkumnou infrastrukturu, možnosti pro společné výzkumné projekty i příležitosti, které se v tuzemsku otevírají pro zahraniční investory. Dlouhodobě věnuje Česká republika pozornost státům, jako je Japonsko, Korejská republika, Tchaj-wan, Spojené státy či Kanada. Řadí se sem také ekonomiky na vzestupu, mezi které patří například Indie nebo právě Brazílie.

V rámci loňské technologické mise navštívili čeští odborníci Institut na výzkum laserů SENAI FIESC.

Optika či úprava povrchů

Potenciálu Latinské Ameriky se věnuje již delší dobu mimo jiné i agentura CzechInvest. Od roku 2016 se uskutečnily mise do Kolumbie, Argentiny, Chile, Brazílie a Mexika. Ty byly zaměřené například na tematiku chytrých měst, inovace v důlním průmyslu nebo na pokročilé materiály a strojírenství. 

Loni v únoru se CzechInvest podílel na technologické misi do Brazílie, která se soustředila na optoelektroniku a vědecko-výzkumnou spolupráci. Jednání se zúčastnili české společnosti CertiCon a AtomTrace, představitelé výzkumných institucí Ústavu termomechaniky a Fyzikálního ústavu Akademie věd, Strojní fakulty Českého vysokého učení technického, předseda Podvýboru pro vědu, výzkum a inovace Parlamentu ČR Pavel Juříček a zástupci Technologické agentury ČR. Právě ti zprostředkovali spolupráci s brazilskými partnery SENAI a EMBRAPI.

Díky tomu se Brazílie zařadila mezi státy, se kterými mohou firmy a instituce spolupracovat a zároveň v tuzemsku získat finanční podporu na výzkumné projekty z programu Technologické agentury ČR s názvem DELTA 2. Přítomní dále jednali s Brazilskou rozvojovou bankou, institutem SENAI Cimatec či institutem na výzkum laserů SENAI FIESC. Během mise se také ukázal velký potenciál pro spolupráci v laserových technologiích zaměřených na úpravu povrchů materiálů.

V listopadu navazovala mise do Sao Paula, ekonomického centra Brazílie. Během týdenní cesty, která se uskutečnila ve spolupráci s českým zastupitelským úřadem v Sao Paulu, se jednalo s řadou brazilských vědecko-výzkumných institucí jak v oblasti umělé inteligence, tak strojírenství. Patřily mezi ně například Technologický institut Mauá, Federální univerzita ABC, Advanced Institute for Artificial Intelligence, Federální univerzita Sao Carlos, Univerzita Sao Paulo, Onovolab či Brazilská asociace výrobců strojů.

Březnová mise se zaměří na roboty a lasery

V započaté spolupráci bude pokračovat nová technologická mise naplánovaná na letošní březen. Organizují ji zastupitelské úřady v Sao Paulu a Brasílii, ministerstvo průmyslu a obchodu a CzechInvest. Zaměří se na inovativní trendy v robotice a laserech. Pro bližší informace o misi mohou zájemci kontaktovat Odbor inovací CzechInvestu na e-mailové adrese zdenek.havel@czechinvest.org

Od Japonska po Mexiko

Během uplynulých tří let agentura CzechInvest zorganizovala nebo se podílela na více než desítce technologických misí do zahraničí. Mířily do inovačních center Asie i na americký kontinent. Mezi témata patřila například robotika, optika, letectví či těžební technologie.

Japonsko
Duben 2017 – Robotika a Průmysl 4.0

Kanada
Květen 2017 – Inovace v leteckém průmyslu

Čína
Listopad 2017 – Kyberbezpečnost

Chile
Listopad 2017 – Inovace v důlním průmyslu

Japonsko
Květen 2018 – Fotonika, optika a optoelektronika

Korea
Květen 2018 – Robotika a Průmysl 4.0

Kanada
Září 2018 – Umělá inteligence

Argentina
Říjen 2018 – Inovace v důlním průmyslu

Brazílie
Únor 2019 – Fotonika a vědecko-výzkumná spolupráce

Japonsko
Červen 2019 – Vodíkové technologie

Mexiko
Červen 2019 – Pokročilé materiály a strojírenství

Převzato z časopisu Export a podnikání, přílohy týdeníku Euro a měsíčníku Profit, vycházející ve spolupráci s agenturou CzechTrade a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Autor článku: Zdeněk Havel, Kristýna Turečková, CzechInvest.
Rubrika časopisu na euro.cz

• Teritorium: Brazílie
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Věda, výzkum a vývoj

Doporučujeme