Češi pomáhají rozvíjet jaderný ústav v Dubně

Firmy, vědci i studenti z ČR patří k nejaktivnějším při rozvoji Spojeného ústavu jaderných výzkumů v ruské Dubně. Prestižní pracoviště vyvíjí mimo jiné urychlovač částic za 400 milionů dolarů nebo experimentální neutronový reaktor. Na konci měsíce března v Dubně začnou Dny ČR. 

Spojený ústav jaderných výzkumů v Dubně (SÚJV Dubna) se nachází v Ruské federaci 120 kilometrů severně od Moskvy na březích řeky Volhy. Jedná se o mezinárodní vědecko-výzkumnou organizaci zabývající se experimentálním a teoretickým výzkumem v oboru jaderné a částicové fyziky. Někdejší Československo bylo v roce 1956 jedním z 11 zakládajících členů tohoto ústavu (od 1. ledna 1993 jsou členskými státy samostatně také Česká republika a Slovenská republika).

Česká delegace si vloni prohlédla laboratoře, v nichž vzniká urychlovač těžkých iontů. | MPO

Dnes má SÚJV 18 členských států. Šest dalších zemí včetně Egypta, Německa a Jihoafrické republiky má s ústavem podepsány dvoustranné smlouvy na vládní úrovni. SÚJV zaměstnává okolo 4500 lidí, z nichž 1200 patří mezi výzkumné pracovníky. Další dva tisíce zaměstnanců tvoří technici a inženýři. SÚJV se skládá ze sedmi laboratoří, je zde také univerzitní centrum. Roční rozpočet ústavu je přibližně 200 milionů dolarů.

Ústav se skládá ze sedmi laboratoří, je zde také univerzitní centrum. Roční rozpočet ústavu je přibližně 200 milionů dolarů. Zaměstnává okolo 4500 lidí, z nichž 1200 patří mezi výzkumné pracovníky.

Pro vědce nebo studenty

Československo i Česká republika měly a mají v ústavu zástupce v řídicích i poradních orgánech. Od loňského roku v Dubně nově působí český novinář, který se profesionálně věnuje propagaci ČR v SÚJV. Gestorem a koordinátorem spolupráce České republiky se SÚJV je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT), jehož poradním orgánem je Výbor pro spolupráci ČR se SÚJV Dubna. MŠMT se tak podílí na realizaci speciálních programů určených českým vědcům a výzkumníkům, studentům i doktorandům, kteří mají zájem krátkodobě či dlouhodobě působit v SÚJV, ať už v podobě letní praxe, či společného výzkumu. Do podpory se zapojují také ministerstvo průmyslu a obchodu, ministerstvo zahraničních věcí a ministerstvo financí. Programy rovněž umožňují reciproční vysílání doktorandů ze SÚJV do České republiky.

Češi patří k nejaktivnějším

Ústav dlouhodobě spolupracuje s českými dodavateli. České firmy dodávají vyspělé technologie, vakuová zařízení, mechanické konstrukce, velice úspěšně působí také v oblasti stavebnictví při rekonstrukcích a výstavbách nejen v SÚJV, ale též v přilehlých objektech města Dubna. 

Při počátečním budování infrastruktury SÚJV v 50. letech minulého století byla využita produkce československých firem napříč strojírenstvím a polygrafickým, nábytkářským či elektronickým průmyslem. Česká republika má tedy ve spolupráci se SÚJV na co navazovat. V roce 2017 tvořila průmyslová návratnost ČR 52 procent z členského příspěvku, v roce 2018 se jednalo o celých 80 procent.

Česká republika patří dodnes k nejaktivnějším členům SÚJV. Českým firmám se daří získávat zakázky a tendry na dodávky specializovaných zařízení, nebo také na rekonstrukce a opravy stavitelských objektů. Průmyslová návratnost české finanční účasti je jedna z nejvyšších.

Experti se podílejí na urychlovači těžkých iontů

V červnu loňského roku zavítala delegace ministerstva průmyslu a obchodu v rámci své návštěvy Moskvy také do SÚJV Dubna, kde se jí dostalo přijetí od ředitele ústavu Viktora Matvejeva. Společně s vedením ústavu bylo při návštěvě zhodnoceno působení českých firem a vědců v Dubně a průmyslová návratnost vložených prostředků pro Českou republiku. Nechyběl ani výklad při prohlídce místní laboratoře jaderných reakcí a laboratoře fyziky vysokých energií, ve které se od roku 2016 vyvíjí urychlovač těžkých iontů NICA. Na projektu NICA s rozpočtem 400 milionů dolarů, který má být dokončen v roce 2021, se podílí také třiatřicet odborníků z Česka. Vedle tohoto projektu jsou čeští vědci zapojeni například do vývoje a výzkumu experimentálního neutronového reaktoru IBR-2.

Blíží se „České dny“

Česká republika si úspěšnou spolupráci se SÚJV připomíná nyní už tradiční akcí s názvem Dny České republiky v SÚJV. Akce tohoto typu se poprvé uskutečnila v roce 2012. Doposud byly uspořádány dva ročníky Dnů ČR v Dubně a dva ročníky Dnů SÚJV v Praze (reciproční akce), vždy za velkého zájmu české i dubněnské strany. Cílem těchto akcí je navázání a prohloubení spolupráce mezi českými výzkumnými organizacemi, vysokými školami a podniky se SÚJV a utužení již existujících pracovních vztahů. Ústav nabízí velice zajímavé možnosti a uplatnění nejen pro české vědce a studenty, ale také pro české strojírenské, technologické a stavební firmy. Perspektivním polem spolupráce může být rovněž působení ve speciálních ekonomických zónách v Dubně.

3. ročník Dnů ČR v SÚJV proběhne v Dubně 30. března až 1. dubna. Účast potvrdil velvyslanec ČR v Ruské federaci Vítězslav Pivoňka, který nad akcí, stejně jako ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček, převzal záštitu. Dále se zúčastní zmocněnec pro vědeckou diplomacii z ministerstva zahraničních věcí, náměstci ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a ministerstva průmyslu a obchodu. Nebudou chybět ani zástupci českých univerzit, ústavů AV ČR, potenciální dodavatelé či představitelé firem, kteří již s ústavem úspěšně spolupracují. Vybraní zájemci budou prezentovat své produkty a služby pracovníkům Ústavu a zástupcům laboratoří SÚJV Dubna.

V Praze se plánuje interaktivní výstava

Reciproční akce Dny SÚJV v ČR se bude konat 19. až 23. října v Praze a s největší pravděpodobností ji doprovodí interaktivní vědecká výstava. Záměrem organizátorů je podpoření kontinuity vztahů, které budou navázány na Dnech ČR v SÚJV v březnu. S tím bude spojen také výběr účastníků akce, kteří do ČR přiletí.

Pracovní vztahy, které českoslovenští a čeští vědečtí pracovníci navázali během svých dlouhodobých pobytů, působení v řídicích orgánech či při krátkodobých stážích v SÚJV Dubna, ve většině případů aktivně pokračují dodnes. Jednou z mnoha publikací, která zachycuje působení Čechoslováků v SÚJV, je nedávno vydaná kniha Československá jaderná a částicová fyzika: mezi SÚJV a CERN (Praha, 2019). O své vzpomínky na pracovní pobyty v Dubně a mezinárodní odbornou spolupráci se v knize podělili čeští a slovenští odborníci. Téměř všichni se shodují, že působení v mezinárodním Spojeném ústavu jaderných výzkumů v Dubně pro ně zůstane neocenitelnou pracovní i osobní zkušeností. 

Laboratoře v Dubně a Berkeley připravily nový prvek: Dubnium

Sto pátý prvek Mendělejevovy tabulky prvků obdržel svůj název podle města, ve kterém se SÚJV nachází – jmenuje se dubnium (Db). Připravily ho koncem 60. let laboratoře v Dubně a Berkeley. Mnohem později než dubnium byly připraveny další prvky, v jejichž objevech (od konce 90. let) hraje SÚJV význačnou roli. Tři z nich byly pojmenovány na počest SÚJV a Dubny, která leží v Moskevské oblasti: 114Fl flerovium, 115Mc moscovium, 118Og oganesson. Sto čtrnáctý prvek periodické tabulky prvků nese od roku 2012 název flerovium (Fl) po Flerovově laboratoři jaderných reakcí SÚJV.

Převzato z časopisu Export a podnikání, přílohy týdeníku Euro a měsíčníku Profit, vycházející ve spolupráci s agenturou CzechTrade a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Autor článku: Veronika Jelínková, Odbor zahraničně ekonomických politik I, Ministerstvo průmyslu a obchodu.
Rubrika časopisu na euro.cz

• Teritorium: Česká republika
• Témata: Uspěli v podnikání
• Oblasti podnikání: Věda, výzkum a vývoj

Doporučujeme