Do Německa míří stále víc českých startupů

Německo je tradičně klíčový investor v České republice. Byznys se ale rozvíjí v současné době stále víc i opačným směrem, kdy vedle českých investorů cílí svou expanzi k západnímu sousedovi i mnoho českých startupů. Pomoci se vstupem na trh jim může i zahraniční kancelář agentury CzechInvest v Düsseldorfu.

Vedle přilákání dalších německých investorů do ČR má CzechInvest za úkol také podporovat vstup českých startupů na německý trh.

Německy hovořící země patří mezi nejvýznamnější obchodní partnery České republiky. Z pohledu přímých zahraničních investic je Německo stále nejdůležitější investor. Převažují investice do výroby ve zpracovatelském průmyslu, zejména automobilovém sektoru. Za posledních dvacet let ale došlo ke značnému vývoji. Ti, co do České republiky přišli v devadesátých letech nebo po roce 2000 a jsou spokojeni díky dobré infrastruktuře, vzdělávání, životní úrovni nebo kvalifikované pracovní síle, tu své aktivity rozvíjejí a otevírají nová výzkumná a vývojová centra nebo do výroby zavádějí automatizaci.

Přišel Bosh i Siemens

Tyto projekty lze považovat za tak zvané chytré investice. Jedná se například o společnosti Robert Bosch, Siemens nebo ZF. Bavíme-li se o investicích, které pomohla dojednat agentura CzechInvest, tak jejich počet je relativně stabilní. Od roku 1993 do roku 2019 se jedná konkrétně o 398 investic v celkové hodnotě přes 258 miliard korun. Hodnota přímých zahraničních investic, které eviduje Česká národní banka, je samozřejmě ještě vyšší – ta zahrnuje například investice do oblasti financí, maloobchodu nebo retailu. CzechInvest se zaměřuje tradičně na projekty navázané na průmysl. Podle České národní banky dosáhly od roku 1993 do roku 2017 přímé zahraniční investice z Německa více než 20 miliard eur a tvoří tak 16 procent z celkového objemu investic.

Přímé zahraniční investice z Německa do Česka dosáhly od roku 1993 do roku 2017 více než 20 miliard eur.

K sousedovi míří stále více startupů

V německém Düsseldorfu sídlí nejen proto vedle zastoupení dalších českých institucí i zahraniční zastoupení agentury CzechInvest. Jeho hlavním cílem je podporovat německy hovořící investory při rozhodování, zda umístí svůj projekt v České republice. Zahraniční kancelář se vedle toho setkává se stále větším zájmem českých startupů expandovat do Německa. Německo je největší evropský trh a zároveň je to největší soused České republiky. Za zmínku určitě stojí například Ackee a Pixelmate. Příběh obou těchto českých firem, které se zabývají inovacemi a digitalizací, je velmi podobný. Ekonomický růst České republiky v posledních letech přispěl k růstu těchto společností. Dospěly do pokročilé fáze a díky rostoucímu počtu zahraničních klientů byla zahraniční expanze dalším logickým krokem. Jejich hlavní sídlo ovšem stále zůstává v České republice, kde se odehrává i hlavní vývoj a další rozvoj společnosti. Ackee je známé například tím, že vyvinulo aplikaci pro Spolkový sněm. 

Kontakt

Německou zahraniční kancelář CzechInvest lze kontaktovat na adrese germany@czechinvest.org.

Převzato z časopisu Export a podnikání, přílohy týdeníku Euro a měsíčníku Profit, vycházející ve spolupráci s agenturou CzechTrade a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Autor článku: Barbora Račan Ježková, Jana Kohoutová.
Rubrika časopisu na euro.cz

• Teritorium: Německo
• Témata: Podpora exportu
• Oblasti podnikání: Obchod

Doporučujeme