V Číně vzniká největší zóna volného obchodu

Konkurencí pro přístavy Singapur nebo Hongkong má být obrovská přístavní volná zóna, která vzniká na čínském ostrově Hainan. Ambiciózní projekt má být dokončen až v roce 2035, mnohé výhody ale začne průběžně nabízet zahraničním investorům již od letošního roku. 

Čínská provincie Hainan se má stát největší speciální ekonomickou bezcelní zónou v celé zemi. Jde o velkolepý vládní projekt Hainan Free Trade Port (FTP), jehož zprovoznění je naplánováno do roku 2035.

Provincie Hainan je ostrov v nejjižnější části Číny a vzhledem k blízkosti k zemím ASEAN bude Hainan FTP sloužit jako přední linie pro propojení Číny se zeměmi jihovýchodní Asie.

Na začátku června zveřejnil Ústřední výbor komunistické strany Číny společně se státní radou Masterplan, který definuje sérii speciálních nařízení pro Hainan. Jejich cílem je diverzifikovat závislost Hainanu na tradičních odvětvích a vytvořit z něj strategickou obchodní a investiční destinaci v Číně. Hainan poskytne širší přístup na čínský trh firmám, které se specializují na odvětví telekomunikací, turistického ruchu a vzdělávání.

První fáze bude dokončena ještě letos

Realizační kroky jsou rozděleny do několika etap. Do konce letošního roku má být spuštěna a zprovoněna Free Trade Zone (FTZ). Dalšími letošními cíli je usnadnit investice a obchod, zjednodušit regulace právního prostředí, zlepšit finanční služby a ekologické prostředí a položit základy na vybudování Hainan FTP.

Do konce roku 2025 chce vláda zprovoznit Free Trade Port systém, zvýšit průmyslovou konkurenceschopnost, zlepšit prevenci rizik a současně zefektivnit a posílit kontrolu. Postupně chce také zlepšit právo a regule potřebné pro vybudování FTP.

Do konce roku 2035 pak má být dokončený a plně funkční Hainan FTP a vybudovaný systém pro volný pohyb lidí, dopravy a dat. Čínská vláda chce vytvořit světově vyspělé mezinárodní obchodní prostředí.

Nová námořní křižovatka

Hainan Free Trade Zone vytvoří z celé ostrovní provincie regionálního konkurenta Hongkongu a Singapuru. Dalším cílem je liberalizace přeshraničního toku obchodu, investic, kapitálu, pracovníků, dopravy i dat.

Koncept Hainan FTP byl poprvé navržen v roce 2017 a v roce 2018 získala provincie Hainan souhlas s draftem plánu pro FTP. V letošním roce byl plán FTP finalizovaný a postupně se začalo s jeho realizací. Zahraniční investoři se nyní mohou začít obracet na místní vládu ohledně nových nařízení a pilotních projektů, které bude provinční vláda postupně implementovat podle navrženého harmonogramu.

Zahraniční firmy by měly pozorně sledovat nejnovější vývoj v postupném zřizování Hainan FTP, neboť v následujících měsících se očekává implementace dalších dokumentů a podpůrných nařízení vycházejících ze zveřejněného plánu. CzechTrade bude průběžně zveřejňovat aktuální informace o Hainan FTP. 

Klíčové výhody pro investory na Hainanu

1. Liberalizace obchodu se zbožím a službami

Jedním z nejvýznamnějších dopadů tohoto plánu je zřízení takzvané first-line a second-line celní kontroly v Číně. Zboží přicházející na Hainan ze zahraničí bude podléhat first-line celní kontrole. V této souvislosti bude Hainan FTP vydávat seznam zboží, které bude omezeno nebo zakázáno dovážet či vyvážet, a dále specifikovat zboží, jež bude podléhat dovoznímu clu při vstupu do FTP. Zboží mimo tento seznam bude vyjmuto z placení dovozního cla, tudíž bude možné vstupovat a opouštět provincii Hainan volně.

2. Usnadnění investic a otevření klíčových sektorů

Plán počítá s implementací investičního systému s „minimálním povolovacím systémem“. Obecně bude aplikovaný systém, jehož prostřednictvím získají zahraniční firmy širší přístup na trh v provincii Hainan. Předpokládá se, že do roku 2025 bude příjem získaný z nové zahraniční investice do turismu, moderních služeb a hi-tech společností osvobozený od platby korporátní daně.

3. Volná výměna lidí, kapitálu a dat

Dojde k zajištění přeshraničního toku fondů a další klíčovou prioritou plánu je logistický tok zboží, který bude uvolněn speciálními opatřeními. Čína rovněž počítá ve FTP s volnějším tokem a zajištěním dat, a to hlavně v datové oblasti, inovativním designu a rozvoji digitální ekonomiky.

Převzato z časopisu Export a podnikání, přílohy týdeníku Euro a měsíčníku Profit, vycházející ve spolupráci s agenturou CzechTrade a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Autor článku: Aleš Červinka, ředitel zahraniční kanceláře CzechTrade Šanghaj.
Rubrika časopisu na euro.cz

• Teritorium: Čína
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Obchod

Doporučujeme