Každoroční setkání s exportéry bylo poprvé online. CzechTrade poskytl přes 800 konzultací

Setkání českých vývozců se zástupci agentury CzechTrade proběhlo letos poprvé kvůli pandemii koronaviru přes internet. Vzbudilo i tak velký zájem podnikatelů a vedle individuálních konzultací se mohli exportéři zúčastnit i streamované diskuse s odborníky.

Konec června je tradičně dobou, kdy se každoročně sjedou ze všech kontinentů domů do České republiky ředitelé zahraničních kanceláří CzechTrade a ekonomičtí diplomaté na setkání s českými vývozci. Protože ale možnost cestovat komplikují v současnosti omezení kvůli koronaviru, rozhodli se organizátoři letos uspořádat akci poprvé online. Ve dnech 22. až 26. června tak proběhlo setkání nazvané E-MEET EXPORT 2020.

Součástí akce byla také streamovaná odborná diskuze o budoucnosti exportu.

Jak na digitální marketing nebo na kurzarbeit

Zástupcům firem byli po celý týden k dispozici pracovníci ze všech teritorií, kde CzechTrade působí. Exportéři měli možnost se po 25 minutách online radit a diskutovat s pracovníky až z pěti regionů. Proběhlo tak 851 individuálních konzultací se zástupci českých firem.

Podnikatelé se nejčastěji ptali na to, jak koronavirus konkrétně ovlivnil podmínky pro podnikání a cestování v jednotlivých zemích, jak se vyvíjí v příslušných státech ekonomika či jak využít při vstupu na zahraniční trh online marketing a různé formy e-commerce. Častým tématem bylo také to, jak ovlivní pozici českých exportérů brexit, jaká je v zahraničí v současnosti platební morálka nebo jak využít kurzarbeit.

Nové zakázky díky covidu-19

Konzultující podnikatelé by se dali rozdělit na dvě skupiny – na nováčky a zkušenější exportéry. Z konzultací se všemi každopádně vyplynulo, že firmy si uvědomují, že díky zkracování dodavatelsko-odběratelských vztahů mají v evropských zemích vůči asijským dodavatelům novou konkurenční výhodu. Podle některých firem lze propad zakázek řešit oborovou diverzifikací, tedy pronikat do oborů, které nebyly pandemií tolik postiženy. 

Ředitelé zahraničních kanceláří mimo jiné doporučovali využít současnou pauzu v osobním kontaktu se zahraničními trhy například k přípravě dalších byznysových plánů, posílení online marketingu a propagačních materiálů nebo zjištění referencí o potenciálních obchodních partnerech. „Potěšující byla například reakce jedné české potravinářské firmy, které jsme v rámci krizové zakázky covid pomáhali ve Francii vyhledat odběratele. S některými se jim podařilo již navázat konkrétní kontakty a jednají o exkluzivní distribuci na francouzském trhu,“ uvedl ředitel zahraniční kanceláře v Paříži Vítězslav Blažek.

Veškeré služby CzechTrade jsme nabídli zcela bezplatně, a to až do konce letošního roku. Jsme tedy daleko za časovou hranicí nejtěžší fáze krize.

CzechTrade má vizi, jak pomoct po pandemii

Součástí akce byla také streamovaná diskuse s generálním ředitelem CzechTrade Radomilem Doležalem, náměstkyní ministra průmyslu a obchodu Martinou Tauberovou, viceprezidentem Svazu průmyslu a dopravy ČR Radomilem Špicarem a Evženem Reitschlägerem, místopředsedou představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. Této diskuze se také napřímo zúčastnili zástupci 10 zkušených exportních firem.

Radomil Doležal zdůraznil, že CzechTrade pokračuje v nadstandardní podpoře vývozcům v době koronakrize. „Přešli jsme z velké části na online komunikaci a zprostředkování informací. Veškeré služby jsme nabídli zcela bezplatně, a to až do konce letošního roku. Jsme tedy daleko za časovou hranicí nejtěžší fáze krize. Cítíme, že v prvotních fázích opětovného restartu ekonomiky by naše služby měly být maximálně přístupné,“ uvedl.

Radomil Doležal zároveň představil vizi, jak se budou v reakci na současnou situaci služby agentury rozvíjet. „Budeme sledovat změny ve struktuře globálního trhu v post-covidovém období a podle potřeby případně uděláme změny v umístění našich zahraničních kanceláří, stejně jako budeme dbát na to, aby jejich počet odpovídal potřebám restartu českého exportu. Chceme vytvořit síť inkubátorů, které by pomáhaly českým firmám rychleji se zorientovat na komplikovaných trzích a navázat potřebné kontakty. Chceme znovu začít podporovat exportní aliance, ve kterých firmy propojí své individuální nabídky,“ vypočítal některé plánované kroky ředitel CzechTradu.

Příležitosti mohou vznikat v důsledku změn globálních obchodních řetězců, ať již jejich zkracováním, relokalizací výroby do Evropy a větší diverzifikací dodavatelů.

Podle náměstkyně ministra průmyslu a obchodu Martiny Tauberové krize odhalila evropskou zranitelnost a tím otevřela i nové šance pro české dodavatele. Do budoucna bude kladen důraz na posílení evropské soběstačnosti zejména ve strategických sektorech a na snižování závislosti na jednom mimoevropském dodavateli. „Příležitosti tak mohou vznikat v důsledku přehodnocování a změn globálních obchodních řetězců, ať již jejich zkracováním, relokalizací výroby do Evropy a větší diverzifikací dodavatelů. České firmy by tak mohly nově získat některé zakázky původně mimoevropských dodavatelů. Současně budeme podporovat další sjednávání dohod o volném obchodu mezi EU a třetími zeměmi, abychom našim exportérům usnadnili přístup na nové trhy a posílili tak diverzifikaci našich exportních i importních trhů,“ míní Tauberová.

Recept na cestu z krize? Online byznys a nové trhy

Radek Špicar ze Svazu průmyslu a dopravy vidí současnou situaci jako vhodný moment k teritoriální diverzifikaci českého vývozu. „Je teď potřeba napnout všechny síly a pracovat společně na tom, abychom se opět dostali na čísla, na kterých jsme byli před pandemií, a to hlavně mimo EU. Jsme ekonomika, která je podle mého názoru v exportu příliš závislá na EU. Brexit tomu trochu pomůže, dostaneme se na podíl na úrovni 80 procent, ale předtím to bylo 85 procent. To je příliš velká závislost na jednom teritoriu. Právě lidé z CzechTrade mohou pomoci nejenom velkým českým podnikům, ale především těm malým a středně velkým, aby i takové společnosti našly odvahu a dokázaly rozšířit svoje aktivity na třetí trhy, jako je například Severní Amerika, jihovýchodní Asie nebo severní Afrika,“ míní Špicar.

Evžen Reitschläger z Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR připomíná potíže malých a středních firem, které zasáhl kvůli koronaviru takřka padesátiprocentní propad exportu. „Současné využití digitálních platforem nabízí nové možnosti. Mohl by to být způsob, jak překonat omezení cestování a zůstat nadále aktivní v zahraničí, a to právě díky zahraničním kancelářím CzechTrade,“ uzavírá Evžen Reitschläger. 

E-MEET EXPORT 2020

Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo pro účastníky akce E-MEET EXPORT 2020 sadu aktuálních a přehledných informací ze všech trhů, ke kterým probíhaly konzultace. Informace zůstávají nadále k dispozici na www.businessinfo.cz/emeet.

Převzato z časopisu Export a podnikání, přílohy týdeníku Euro a měsíčníku Profit, vycházející ve spolupráci s agenturou CzechTrade a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.
Rubrika časopisu na euro.cz

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Obchod

Doporučujeme