V Rakousku působí 300 českých firem

Vstup na rakouský trh komplikuje to, že tamější spotřebitel preferuje domácí zboží. To může být po koronakrizi ještě větší výzvou.

Rakouská republika je osmým největším obchodním partnerem ČR, aktuálně se podílí 3,5 procenty na celkovém obratu českého zahraničního obchodu. Na rakouský trh směřuje 4,2 procenta českého exportu (to je sedmé místo v žebříčku zemí). Naproti tomu aktuálně pochází 2,7 procenta celkového dovozu z Rakouska (deváté místo). Obchodní saldo je z pohledu ČR dlouhodobě aktivní.

Rakouská vláda povolila znovuotevření obchodů a restaurací, letní sezona bude důležitá hlavně pro klíčový turistický průmysl.

Vzájemný česko-rakouský obchod od roku 1993 trvale rostl, až na výjimky v letech 2013 a 2019. V posledních dvou letech přesáhly hodnoty celkového vzájemného obratu 12 miliard eur. Letos od ledna až dubna se však vlivem pandemie meziročně snížil o více než 15 procent. Jeho hodnota přitom činila 3,5 miliardy eur.

V investicích čtyřkou

Na českém trhu je činných zhruba 1800 rakouských firem. Naproti tomu v Rakousku působí pouze asi 300 českých společností. Co se týče investic, bylo Rakousko loni čtvrtým největším investorem v České republice. Celkovou hodnotu přímých rakouských investic lze odhadnout ve výši 14,7 miliard eur, což představuje asi desetinový podíl z celkové hodnoty investic v ČR.

Nejvyšších hodnot dosáhl příliv rakouských peněz v letech 2008, 2010 a 2013. Ve všech případech přesáhly roční investice hodnotu jedné miliardy eur. Předloni se přitom jednalo dokonce o hodnotu 1,5 miliard eur a Rakousko tak v tomto roce „porazilo“ v investicích oba své tradiční rivaly – Německo a Nizozemsko. 

Zpracování biomasy, řepka nebo nápoje

Možnosti spolupráce našich firem s rakouskými partnery vidíme v celé řadě oblastí, jako jsou elektronika a elektrotechnika (komponenty i celky pro průmyslové i domácí využití), strojírenství, stavebnictví a stavební materiály, potravinářský průmysl (polotovary, speciality, alkoholické i nealko nápoje, bioprodukty), technologie zpracování biomasy, bioplynu, metylesteru řepkového oleje, biolihu, alternativní domácí systémy vytápění, informační technologie, software či zdravotnická zařízení a zařízení pro laboratoře.

Rakouský trh je nasycený, a tudíž náročný na uplatnění dováženého zboží, zejména také vzhledem k tendencím místních spotřebitelů dát přednost domácím produktům, nezřídka velmi účinně podporovaným příslušnými rakouskými orgány. Určité tendence k ochraně domácího trhu (které nelze nazvat protekcionismem) se u našeho jižního souseda projevovaly, projevují a velmi pravděpodobně i budou projevovat. České firmy se setkávají s problémy ať už v oblasti některých komodit nebo v oblasti působení českých pracovních sil na rakouském trhu.

Pokud jde o jednu z důležitých oblastí podpory exportu Ministerstva průmyslu a obchodu – oficiální účasti na zahraničních veletrzích a výstavách – přednost mají akce mezinárodního charakteru. Na rozdíl například od Německa, v Rakousku je málo veletrhů tohoto typu. MPO proto respektuje názor podnikatelských asociací, které dávají přednost jiným veletržním destinacím. Ovšem, kdo chce na rakouském trhu působit, nemůže jejich veletrhy a výstavy ignorovat. Zde připadá významná role zahraniční kanceláři agentury CzechTrade, která zabezpečuje individuální zájmy našich firem na rakouských veletrzích a výstavách. Řešením byly, zejména v době koronavirové, také online semináře se zájemci o rakouský trh, ovšem osobní kontakt je v obchodě nenahraditelný. 

V důsledku nejrůznějších koronavirových omezení došlo k posunu nebo ke zrušení některých předpokládaných akcí. Např. skutečnost, že se letos nekoná Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně, vzájemným hospodářským vztahům nenapomůže (Rakousko je tradičně přední vystavovatelskou zemí). Například na listopad připravuje zastupitelský úřad ČR ve Vídni projekt ekonomické diplomacie (PROPED) nazvaný „Propagace českých sklářských firem a turistických destinací na rakouském trhu“. Cílem je prezentace turistických značek a produktů českého sklářského průmyslu – Crystal Valley, Jablonec Jewellery Tour, Czech Christmas a Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou a restart turistických aktivit po koronavirové krizi. Projekt je zaměřen vedle odborného publika a nákupčích (B2B), ale také na širokou veřejnost, které budou vánoční ozdoby nabízeny na některých předvánočních trzích ve Vídni v Horním Rakousku. Ministerstvo chce udělat maximum, aby nezůstalo jen u této jediné akce. 

Jednání s Rakušany? Dodržovat termíny a jednat na rovinu

Rakouský trh je velmi konzervativní a náročný. Je tedy dobré nepodcenit přípravu. Firma musí vědět, v čem je přidaná hodnota jejího produktu, zpracovat si kvalitní marketingové materiály a webové stránky v němčině, zmapovat si konkurenci a následně si ujasnit strategii vstupu na trh a vytipovat vhodnou skupinu potenciálních partnerů. K nalezení kontaktů lze využít volně přístupné databáze, oborové asociace nebo online katalogy vystavovatelů na veletrzích.

Kamenem úrazu bývá často oslovení. Pouhé zasílání e-mailů na obecné adresy nikam nevede. Do rakouských firem je nutné telefonovat, a to německy. Zejména v první fázi navazování kontaktu je znalost němčiny opravdu velkou výhodou. Rakušané ocení také osobní kontakt, takže je při komunikaci dobré nabídnout schůzku a za případnými partnery zajet. Zejména s ohledem na aktuální situaci by čeští exportéři měli s Rakušany jednat na rovinu a dodržovat dohody i termíny.

Alternativní formou vstupu na rakouský trh je spolupráce s místním obchodním zástupcem. Ten je zpravidla odborníkem na jeden segment, ve kterém zastupuje více firem s rozdílnými produkty. Pracuje na provizí. bázi a jeho výhodou je znalost místního prostředí i síť kontaktů v oboru. Obchodní zástupce je možné najít prostřednictvím portálu obchodních agentů spravovaného Rakouskou hospodářskou komorou. České firmy mohou využít také asistenční služby agentury CzechTrade, které jsou do konce roku poskytovány bezplatně. Právě teď je vhodné příležitost rozšířit své aktivity a hledat nové příležitosti v zahraničí.

Převzato z časopisu Export a podnikání, přílohy týdeníku Euro a měsíčníku Profit, vycházející ve spolupráci s agenturou CzechTrade a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Autor článku: Redakce s využitím informací ministerstva průmyslu a obchodu.
Rubrika časopisu na euro.cz

• Teritorium: Rakousko
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Obchod

Doporučujeme