Nejvíce ropy, nejvíce lidí. Nigérie svou sílu teprve objevuje

Nejlidnatější stát Afriky vsadil jednostranně na ropu. Příliv petrodolarů ovšem zvedá ekonomiku zatím jen se střídavými úspěchy. Od Nigérie začala v poslední době ropu nakupovat v rekordních objemech i Česká republika.

Nigerijská federativní republika je největší africkou ekonomikou a trhem díky nejpočetnější africké populaci čítající 200 milionů lidí. Říká se, že každý pátý Afričan je Nigerijec a země má po Indii a Číně třetí nejpočetnější populaci mladých lidí na světě. Největším městem je dvacetimilionová megalopole a přístav Lagos. Hlavní město Abuja má „jen“ milion obyvatel.

Ropné plošiny jsou instalovány i v bezprostřední blízkosti největšího města Lagos.

Právě kvůli silné domácí poptávce má Nigérie velký potenciál hospodářského růstu ve střednědobém až dlouhodobém horizontu. Země také disponuje obrovským surovinovým bohatstvím, přesto není v současné době schopna svůj potenciál dostatečně využít.

Páteří hospodářství je ropný průmysl, silně se spoléhá právě na ropu jako na svůj hlavní zdroj devizových a vládních příjmů, z nichž tvoří až 90 procent. Nigérie je dlouhodobě v první desítce největších světových producentů ropy s dosud známými zásobami ve výši zhruba 34 miliard barelů. V subsaharské Africe se tak spolu s Angolou dělí o první a druhé místo.

Největším odběratelem nigerijské ropy je Indie, Čína je velmi významným investorem.

Zatím stále na 35 procent nezaměstnaných

Po globální finanční krizi v letech 2008 až 2009 byl bankovní sektor účinně rekapitalizován a regulace posílena. Od té doby byl ekonomický růst Nigérie poháněn růstem v zemědělství, telekomunikacích a službách. Hospodářská diverzifikace a silný růst bohužel nepřinesly výrazný pokles chudoby. HDP na obyvatele v paritě kupní síly je sice 6100 dolarů na obyvatele, ale téměř 70 milionů lidí žije pod hranicí chudoby a nezaměstnanost je vysokých zhruba 
35 procent.

Navzdory svým silným ropným zdrojům Nigérie pociťuje tato negativa: nedostatečné zásobování energií, špatná infrastruktura, zpoždění při legislativních reformách, neefektivní systém registrace majetku, omezující obchodní politika, nekonzistentní regulační prostředí, pomalý a neefektivní soudní systém, nespolehlivé mechanismy řešení sporů, nejistota a všudypřítomná korupce. Regulační omezení a bezpečnostní rizika snižují nové investice do sektoru ropy a zemního plynu. 

Rok 2019 byl úvodem druhého funkčního období prezidenta Muhammadua Buhariho a byl poznamenán několika razantními kroky k nastartování a diverzifikaci ekonomiky. Letos se očekává navíc kvůli pandemii a propadu světové ceny ropy největší hospodářská recese od roku 1983. Lze předpokládat opětovnou devalvaci nairy a nárůst inflace na 19 procent (loni byla 11 procent). Mezinárodní měnový fond (MMF) odhaduje pokles nigerijského HDP o 3,4 procenta.

Měna naira v poslední době rychle ztrácí na hodnotě.

Spojenec západu s investicemi z východu

Nigérie má ambiciózní cíl patřit mezi dvacet největších ekonomik světa. Provádí ekonomické reformy, snaží se podporovat vznik nových výrobních odvětví, liberalizuje ekonomiku, podporuje strategické partnerství s velkými zahraničními investory. Na druhé straně ovšem prosazuje tvrdá ochranářská opatření. 

Země hraje důležitou roli v ropném kartelu OPEC a v Ekonomickém společenství západoafrických států (ECOWAS, sídlem komise organizace je Abuja) a je považována za spojence západních zemí. Současně se snaží rozvíjet spolupráci všemi směry. Největším odběratelem nigerijské ropy je Indie, Čína je velmi významným investorem. S Jižní Afrikou jsou politické vztahy na kontinentu rivalitní. Jihoafrické firmy ale mají na nigerijském trhu velmi významnou pozici.

Loni došlo k bezprecedentnímu nárůstu prodeje nigerijské ropy do ČR, dovozy vzrostly dokonce více než na dvanáctinásobek.

Orientace nigerijských vlád na ropný sektor způsobila v minulosti kolaps tradičního průmyslu a zemědělství. Vzhledem ke kolapsu trhu s ropou, respektive celého hospodářství počátkem 80. let, musela Nigérie požádat MMF o podporu, a tím se zadlužila. Po částečném splacení 35miliardového dluhu v dolarech se její rating zlepšil. Agenturou Fitch je řazena z pohledu dlouhodobých úvěrů v zahraniční měně do kategorie BB – s negativním výhledem.

Podobně vidí vývoj ekonomiky agentura Moody´s (uvádí rating dlouhodobě Ba3 se stabilním výhledem). Agentura Standard and Poor´s zlepšila rating Nigérie do kategorie B+ se stabilním výhledem. Podle Světové banky a jejího hodnocení podnikatelského prostředí Doing Business 2020 si Nigérie meziročně polepšila ze 146. na 131. místo. V návaznosti na hodnocení OECD přeřadil EGAP Nigérii z hlediska pojistitelnosti úvěrů z kategorie 7 (nepojistitelné) do kategorie 6, i když obchodní klima země je stále považováno za obtížné.

Zatímco domácí průmysl v Nigérii prakticky vymizel, místní zemědělství se ještě částečně drží.

K 15 zónám volného obchodu přibude dalších deset

Mezi perspektivní oblasti pro investice v Nigérii patří využití nových ložisek surovin, výroba stavebních materiálů, výroba hnojiv a pesticidů, zpracování ropy, energetika, zemědělství (včetně pěstování technických plodin), výroba mouky a těstovin, výroba nápojů (včetně minipivovarů), zásobování vodou, služby (stavební, IT, telekomunikace, bankovnictví), hotelový průmysl či nemovitosti.

Nigérie je a dlouho ještě zůstane čistým importérem výrobků zpracovatelského průmyslu, tamní trh je obrovský a dosud nenasycený a může skýtat velké zisky. Do budoucna je očekáván silný růst celé řady odvětví průmyslu a služeb, které skýtají jak dovozcům, tak investorům velké příležitosti. V Nigérii existuje v současnosti 15 zón volného obchodu a dalších deset se buduje. Nejznámější jsou Calabar, Kano, Tinapa a Onne (zaměřené na ropu a plyn).

Orientace nigerijských vlád na ropný sektor způsobila v minulosti kolaps tradičního průmyslu a zemědělství.

Obchod s ČR byl v rekordu

Bilance nigerijského zahraničního obchodu je dlouhodobě aktivní. Loni vývoz dosáhl 61 miliard dolarů a dovoz 50 miliard dolarů. Mezi nejvýznamnější obchodní partnery patří Čína, Spojené státy, Velká Británie, Rusko a Švýcarsko. Zhruba 40 procent obchodu pak připadá na vzájemnou obchodní výměnu se zeměmi Evropské unie.

Největšími dovozními položkami jsou zařízení na těžbu ropy, dopravní prostředky, stavební stroje, ropné produkty, obráběcí stroje a strojní zařízení, chemikálie, cement, spotřební zboží, potraviny (rýže) a živá zvířata. V nigerijském exportu zcela jednoznačně převažuje ropa a ropné produkty (95 procent), dále kakaové boby, sezam a kůže. 

Česká republika je vnímána jako tradiční partner i spřátelená země, která ale zatím dostatečně nevyužívá možností. V rámci subsaharské Afriky zůstává dlouhodobě Nigérie po Jihoafrické republice druhým nejvýznamnějším obchodním partnerem ČR. Od propadu v roce 2009, kdy v důsledku celosvětové ekonomické krize Nigérie omezila dovozy, český vývoz do této země roste a pohybuje se na hranici 70 až 80 milionů dolarů.

Loni obrat činil rekordních 206 milionů dolarů (z toho vývoz 105 milionů). Došlo k bezprecedentnímu nárůstu prodeje nigerijské ropy do ČR, dovozy vzrostly dokonce více než na dvanáctinásobek. Pokračovaly tradiční dodávky v sektorech textilu, zemědělství (krmiva, zemědělské stroje), spotřebního zboží, (čepelky, validátory, telekomunikace, elektrokabely, tiskařské stroje, dřevěný nábytek, zdravotní keramika). Rozvíjejí se již navázané, ale i nové obchody v oblasti potravinářství (konzervované potraviny, nově také alkoholické nápoje, pekařské pece a polotovary), sklářství (umělecká svítidla), drobné zboží (elektrické baterie) či zdravotnictví (nemocniční lůžka).

Česká republika od svého vzniku nemá s Nigérií uzavřenou bilaterální ekonomickou dohodu. V jednání v současnosti jsou dohoda o podpoře a ochraně investic a meziresortní dohoda o spolupráci mezi ministerstvy obchodu a průmyslu. 

Převzato z časopisu Export a podnikání, přílohy týdeníku Euro a měsíčníku Profit, vycházející ve spolupráci s agenturou CzechTrade a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Autor článku: Andrea Heverlová, Odbor zahraničně ekonomických politik II, Sekce Evropské unie a zahraničního obchodu, Ministerstvo průmyslu a obchodu.
Rubrika časopisu na euro.cz

• Teritorium: Nigérie
• Oblasti podnikání: Obchod

Doporučujeme