CzechTrade vnáší do podpory exportérů proklientský přístup

Se kterým výrobkem je šance prorazit na východě Spojených států? Jak se připravit na jednání s ředitelem čínské firmy v Šanghaji? Jak získat peněžní podporu pro účast na veletrhu v Emirátech? Nejen s takovými výzvami může vývozcům pomoct agentura CzechTrade a její kanceláře v zahraničí.

Už v téměř šedesáti zemích světa může český vývozce najít bezprostřední pomoc pro obchodování v zahraničí. Páteř podpůrné sítě tvoří zahraniční kanceláře CzechTrade, kde pracují čeští ředitelé v přímém kontaktu s místním trhem. Díky dlouhodobé přítomnosti znají dobře zdejší obchodní mentalitu, příležitosti na trhu i konkrétní místní obchodní partnery, s nimiž může případně český exportér v tom kterém státě navázat spolupráci.

Ředitelé zahraničních kanceláří CzechTrade mohou vývozcům asistovat nebo tlumočit při obchodních jednáních v zahraničí.

Servis jako v soukromém sektoru

Typickým rysem CzechTrade se během let stal proklientský přístup, na jaký jsou podnikatelé už zvyklí ze soukromého sektoru. Služba je každému vývozci podle jeho konkrétního požadavku uzpůsobena na míru a klient má také následně právo hodnotit kvalitu práce, jakou příslušná kancelář odvedla. S hodnocením pak agentura následně pracuje a vychází z něj při dalším zlepšování služeb.

Portfolio služeb agentury CzechTrade je dnes už velmi široké. Mezi nejvíce využívané služby patří například vyhledání místního partnera, podpora při prezentaci na veletrhu nebo programy na rozvoj kvalitního designu českých výrobků. Příklad spolupráce zmiňuje například česká společnost Simandl, která vyrábí instantní nápoje a které CzechTrade pomohl na zahraničních veletrzích. „Asi nejvíce na veletrhu PLMA v Amsterodamu v roce 2018, díky kterému jsme začali vyrábět privátní značku pro anglický řetězec a dodávat výrobky pod exportní značkou Darkoff do Ruska a Gruzie. Účast na veletrhu CNR v Istanbulu nám zase dopomohla k dodávkám instantních nápojů do Turecka,“ oceňuje podnikatel Václav Simandl.

Dvakrát do roka se všichni ředitelé zahraničních kanceláří sjedou do Česka, aby s nimi mohli tuzemští podnikatelé osobně konzultovat své exportní záměry. | CzechTrade

V expanzi na zahraniční trhy pomohl CzechTrade také společnosti UNIS, která nabízí mimo jiné sofistikovaný systém řízení výroby. Firma si pochvaluje zejména spolupráci s řediteli zahraničních kanceláří CzechTrade v jednotlivých zemích, kteří jim pomáhají kontaktovat potenciální partnery, případně jim zajištují účast na veletrzích. „Ocenili jsme například pomoc ředitele zahraniční kanceláře v Budapešti, který nám zprostředkoval setkání s celou řadou potenciálních partnerů. Díky tomu dnes úspěšně spolupracujeme s firmou S&T Consulting Hungary,“ prozrazuje zástupce společnosti Jiří Jakubec.

Jeho slova potvrzuje i manažer produktu MES PHARIS Leoš Hons. „Nalezení správného partnera není jednoduché. A právě v této oblasti nám státní agentura výrazně pomáhá. Klíčovou přidanou hodnotou CzechTrade je osobní angažovanost jeho zástupců v zahraničí. Díky nim jsme schopni oslovit správného člověka ve správné firmě,“ míní Leoš Hons.

U Arabů nebo Rusů je záštita státu plusem

Pracovníci CzechTrade v zahraničí se díky dlouhodobému pobytu v příslušné zemi výborně orientují na místním trhu, znají místní podnikatelské prostředí, zvyky, životní styl, mentalitu, dokážou odhadnout reálnost očekávaných výsledků, těží z kontaktů na místní podnikatele, úřady či právní kanceláře.

V oblastech, jako jsou postsovětské země nebo arabské státy, je často důležité mít při obchodu nějakou záštitu státu. CzechTrade je přitom v zahraničí vnímán jako solidní státní agentura. Zahraniční kanceláře tak otvírají pomyslné dveře ke svým potenciálním obchodním partnerům, protože jeho záštitu vnímají mnozí zahraniční partneři jako garanci důvěryhodnosti českého vývozce.

Příklady služeb CzechTrade, které lze využít při pronikání na zahraniční trhy

Oslovení možných obchodních partnerů

Agentura na základě individuálního zadání klienta vyhledá a osloví potenciální zahraniční partnery. Klient získá jejich seznam a aktuální kontaktní údaje na kompetentní osoby. Zahraniční pracovníci agentury doporučí další kroky k navázání úspěšné spolupráce.

Ověření zájmu o výrobek nebo službu

Na základě znalosti trhu i tvrdých číselných údajů a analýz se ověří, zda konkrétní výrobek nebo služba má v dané zemi šanci na úspěch, případně ve kterém regionu země je po takovém výrobku poptávka.

Organizace obchodních jednání

CzechTrade pomůže naplánovat jednotlivá obchodní jednání se zahraničními partnery tak, aby klient maximálně využil čas. V případě zájmu se konkrétního jednání zúčastní zástupce CzechTrade a pomůže například s tlumočením.

Uspořádání Sourcing Days

Takzvané Sourcing Days jsou setkání českých dodavatelů se zahraničními nákupčími na základě potvrzeného zájmu obou stran. Příkladem je setkání případných českých dodavatelů s nákupčími velkých německých obchodních řetězců.

Podpora designu

Firmy mají možnost díky několika formám podpory spolupracovat při vývoji a inovacích výrobků s profesionálními průmyslovými a produktovými designéry. Vedle toho podpora zahrnuje propagaci českého průmyslového designu na zahraničních výstavách a veletrzích. K užitečným službám patří zdarma přístupný adresář designérů, kde si firmy mohou vytipovat vhodného spolupracovníka. 

Detailní cílený průzkum trhu

CzechTrade poskytne informace o vybraném zahraničním trhu, legislativě, dovozních podmínkách, platební morálce, obchodních zvyklostech, informace o konkurenci, cenách, distribučních kanálech, možnostech prezentace v teritoriu, doporučí vhodné formy vstupu na trh, možnosti založení společnosti a další dle vašich požadavků.

Pomoc na veletrhu

Pracovníci agentury zajistí servis při přípravě a realizaci společné expozice, včetně pozvání zahraničních subjektů. Firmě odpadají starosti se zařizováním vlastního stánku.

Zjištění bonity zahraničních obchodních partnerů

Agentura zprostředkuje informace od renomovaných, specializovaných agentur. Přidanou hodnotou služby je překlad a interpretace zjištěných informací podle parametrů, které klient zadal.

Dlouhodobá exportní asistence

CzechTrade nabízí i dlouhodobou spolupráci českým vývozcům na zahraničních trzích. Pokud si například firma v zahraničí založí vlastní kancelář nebo pobočku, může dočasně využít zázemí zahraničních kanceláří CzechTrade, přístupu k důležitým informačním zdrojům nebo podpory ze strany zahraničních zástupců CzechTrade, například v podobě asistence při výběru místního zástupce, monitoringu konkurence, jednání s úřady či certifikaci výrobků.

Převzato z časopisu Export a podnikání, přílohy týdeníku Euro a měsíčníku Profit, vycházející ve spolupráci s agenturou CzechTrade a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Autor článku: Agentura CzechTrade.
Rubrika časopisu na euro.cz

• Témata: Podpora exportu
• Oblasti podnikání: Neurčeno | Obchod

Doporučujeme