CzechInvest pomohl s virtuálním hackathonem i ochrannou maskou

V době koronaviru agentura CzechInvest rychle pomohla propojit firmy a spustit nové projekty, jako jsou weby Spojujeme Česko a CoVpoint nebo virtuální hackathon Hack the Crisis. „Doposud vždycky lidstvo vyšlo z každé krize posíleno. Velmi věřím podnikavosti českých lidí,“ říká generální ředitel CzechInvestu Patrik Reichl.

CzechInvest se rozsáhle zapojil do pomoci v boji proti důsledkům pandemie. V čem především?
Těch aktivit, na kterých se podílíme, je hodně. V prvních dnech jsme zásadním způsobem podpořili call centrum linky 1212. Ujali jsme se i sběru relevantních podnětů od volajících. Ty dodnes pravidelně zpracováváme a předáváme jako podklad pro jednání vlády. V regionech poskytujeme online konzultace, pro podnikatele jsme vytvořili rozcestník podpory firem. Snažíme se jim radit, jakou podporu mohou čerpat. Naši specialisté zabezpečují také poradní linku pro přeshraniční pohyb osob, zboží a služeb.

Další činností, kterou děláme od počátku, je propojování nabídek a poptávek po zdravotních a ochranných pomůckách. Aktivita se natolik rozvinula, že z ní po několika dnech vznikl webový portál CoVpoint a další iniciativy pod hlavičkou Spojujeme Česko. Spolupracujeme také na přípravách programů pro podnikatele, jako je Czech Rise Up. Ve spolupráci s ministerstvem průmyslu a obchodu organizujeme hackathon Hack the Crisis. Pomáháme s administrací žádostí ošetřovného pro OSVČ, administrací úvěrů a záruk ČMZRB. Vedle toho musíme zabezpečit naše tradiční činnosti, tedy podporovat investice, malé a střední podnikání a startupy.

Jedním z úspěchů, o kterém se v souvislosti s portálem CoVpoint psalo, je propojení firmy Sigma Lutín s ČVUT a následná spolupráce Sigmy s firmou ACAM Solution. Jak se podařilo propojit všechny tři subjekty za tak krátkou dobu? 
Jednoduše. Na to je CzechInvest prostě určen. S vysokou školou ČVUT spolupracujeme dlouhodobě. Sigmu jsme jako výrobce kriticky potřebného filtru FFP3 oslovili prostřednictvím naší regionální kanceláře v Olomouci. A společnost ACAM Solution známe z minulosti jako úspěšný startupový projekt z Brna. Stačilo ty firmy jen dát dohromady a ony už věděly, co dělat. Během několika dnů vznikla nová polomaska, následně během extrémně krátké doby dokázal ACAM pomoci Sigmě automatizovat výrobní linku a tím znásobit výrobu filtrů. Prostě český podnikatelský um v praxi. 

Během několika dnů vznikla nová polomaska, následně během extrémně krátké doby dokázal ACAM pomoci Sigmě automatizovat výrobní linku a tím znásobit výrobu filtrů. Prostě český podnikatelský um v praxi.

CzechInvest je zaměřen na podporu inovativních firem a startupů. Využíváte jejich inovativní potenciál v době koronaviru? 
Je skvělé vidět, že celá řada firem, které prošly nebo procházejí našimi programy, se snaží nějakým způsobem přispět v boji proti koronaviru a pomoci. Namátkou brněnský Motionhouse natočil vtipná edukační videa na téma proč nosit roušku a spolupracoval na videu Petra Ludwiga Jak významně zpomalit koronavirus, které se dostalo až do CNN. Startup Mapotic pomohl vytvořit praktickou mapu, na které běží platforma #DámeRoušky, Integromat pak rozběhnout web Spojujeme Česko. Firma CityZen začala šít textilní bavlněné roušky pro chrudimskou nemocnici a místní dětské lékaře, MapTiler pro změnu dodává mapy pro covid statistiky. Řada firem nabízí volné kapacity. Pokud je to možné, snažíme se tyto kapacity využít, nebo je propojit s těmi, kteří pro změnu nějaké služby nebo výrobky poptávají.

Jaké změny přinesla pandemie  do fungování samotného CzechInvestu?
V podstatě ze dne na den se proměnilo zadání od ministerstva průmyslu a obchodu. Pracovníci CzechInvestu se okamžitě zapojili do mnoha podpůrných aktivit, které ministerstvo a vláda zavedla a začala poskytovat. Dopad je samozřejmě i praktický. Většina zaměstnanců pracuje z domova, nastalá situace nás donutila přehodnotit priority práce, naučit se pracovat na dálku a využívat moderní komunikační platformy. Přineslo to i pozitivní věci. 

Zažil CzechInvest už někdy něco takového?
Pracuji v agentuře už 15 let a takovou dramatickou situaci jsem nezažil. A myslím si, že se to netýká pouze naší agentury. Celá naše generace ještě nic takového nezažila. Nevím, s čím by se to dalo srovnat. Přestože je to někdy složité a chaotické, učíme se nové věci. Jsem patřičně hrdý na svůj tým, s jakým entuziasmem a vnitřní silou na nových úkolech pracují.

Při instalaci robotické linky na výrobu masek v Lutíně se setkal Patrik Reichl s odborníky z tamější společnosti Sigma a také z firmy ACAM Solution.

Spustili jste po vzoru Estonska a Polska hackathon Hack the Crisis. Co si od něj stát slibuje? Není to jen dublování soukromých iniciativ? 
Chceme urychlit vybrané projekty, které odrážejí priority země v boji proti koronaviru. Jsme si vědomi, že už tu fungují soukromé iniciativy a myslím, že si vedou velmi dobře. Chceme to však celé zastřešit a dát tomu státní podporu, jako je tomu v jiných státech. Vzhledem k tomu, že máme kontakty ve státní i soukromé sféře, často víme, za kým jít a kde zatlačit, aby se to celé posouvalo kupředu. Využít chceme také kontakty z platformy Spojujeme Česko. Přihlášenému týmu zároveň pomůžeme v maximální možné míře s administrativou tak, aby se mohl plně věnovat své práci. 

Bude to pro CzechInvest první taková zkušenost, nebo se vám tento formát už v minulosti osvědčil?
Agentura pořádala několik hackathonů především v oblasti kosmických technologií. Zkušenosti s tím máme. Tento rozsah je však nový pro všechny. Máme ale naštěstí i nějaké vzory ze zahraničí, kde hackathony pro boj s pandemií nového koronaviru spustili dříve. Například Polsko. Domluvili jsme se, že si nasdílíme příklady dobré praxe a tam, kde to bude vhodné, vzájemně propojíme i naše mentorské sítě.

Ministr Havlíček vás jmenoval do funkce generálního ředitele CzechInvestu. Původně jste byl jen pověřený řízením do konce roku 2019, respektive do sloučení s agenturou CzechTrade. Co se změnilo? 
Změnilo se toho spoustu. Od mého pověření v červenci 2019 se ukázalo, že sloučení agentur je složitější. Do toho jsme byli velmi aktivně zapojeni do implementace některých opatření z nové inovační strategie ČR. Velmi úzce jsme začali spolupracovat s ostatními státními institucemi na podporu podnikání, jako je právě CzechTrade, CzechTourism, Česká exportní banka, Českomoravská záruční a rozvojová banka.

Zavedli jsme takzvanou sdílenou podporu podnikání a snažíme se maximálně ulehčit podnikatelům cestu ke státní podpoře a informacím. Během podzimu jsme také změnili naši organizační strukturu tak, aby lépe a efektivněji mohla naplňovat naši novou strategii. To vše pan ministr zohlednil, a proto neměl v současné chvíli potřebu hledat jiného manažera. Můj mandát není nijak časově omezen.

Čeho byste ve své funkci chtěl dosáhnout? 
První mety, kterou jsem si v původně omezeném čase vytyčil, jsem již dosáhl. Poskládal jsem velmi efektivní tým managementu, nakombinoval jsem zaměstnance s mnohaletou praxí v CzechInvestu s nově příchozími z jiných oblastí. To velmi občerstvilo výkon a také firemní kulturu v agentuře. Další a dlouhodobější cíl je, aby podnikatelé brali CzechInvest jako první a přirozenou volbu, pokud budou mít nějakou potřebu, požadavek nebo podnět vůči státu. Budou nám důvěřovat a my svou prací prokážeme, že udělali správně, když se na nás obrátili. Pro našeho zřizovatele i pro daňové poplatníky musí dávat smysl, proč CzechInvest existuje a že jeho služby jsou potřebné a žádoucí.

Ještě zpět ke koronaviru. Měli bychom se ze současné situace něco naučit?
Tak to bych rád věděl i já. S nadějí očekávám, co se z toho celého vyvine. Doposud snad vždycky lidstvo vyšlo z každé krize posíleno. Osobně velmi věřím podnikavosti českých lidí. A tak trochu na jejich kreativitu a podnikatelského ducha do budoucnosti sázím.

Další informace hledejte na www.businessinfo.cz/koronavirus

Převzato z časopisu Export a podnikání, přílohy týdeníku Euro a měsíčníku Profit, vycházející ve spolupráci s agenturou CzechTrade a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.
Rubrika časopisu na euro.cz

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Obchod

Doporučujeme