65 procent firem zaznamenalo pokles obratu v důsledku pandemie. Přesto plánují nábor nových zaměstnanců

Francouzsko-česká obchodní komora (FČOK) zveřejnila výsledky průzkumu mezi firmami, který se zaměřil na dopady pandemie na jejich podnikání, obchodní výsledky, investice a plány do budoucna. 

„Náš průzkum potvrdil, že pandemie měla negativní dopad na velkou část firem v České republice. Firmy však přesto zůstávají optimistické – většina z nich zachovala nebo navýšila investice a téměř polovina dokonce plánuje nábor nových zaměstnanců. Překážkou podnikání je však vedle možného návratu epidemiologických restrikcí také nedostatek kvalifikované pracovní síly, se kterým se firmy potýkají dlouhodobě,“ uvedl Roland Bourgeois, předseda FČOK.

Dopady pandemie – snížení obratu a zrychlení digitalizace

Třetina firem zaznamenala nárůst nebo zachování stejného obratu. 65 % firem však obrat poklesl – přičemž téměř čtvrtině o více než 20 %. Propouštět zaměstnance muselo 40 % firem , zatímco 43 % udrželo jejich počet. Pandemie také  ve většině firem urychlila změny. 61 % z nich zavedlo digitalizaci procesů, 60 % firem  práci z domova a 62 % řízení na dálku. Co se týká digitalizace procesů, nejvíce se dotklo těchto oblastí: týmové schůzky, setkání s partnery a klienty. Přesto většina firem stále preferuje tradiční formáty firemních a networkingových akcí, výstav a veletrhů.

Optimistické investiční plány

62 % firem uvedlo, že pandemie na investice neměla vliv. Pouze 18 % investice zastavilo nebo snížilo, ale stejný počet dokonce investiční výdaje navýšil. Ke snižování výdajů došlo především v oblasti marketingu, nemovitostí a lidských zdrojů. Většina firem se rozhodla investovat do technologií, např. do digitalizace nástrojů, automatizace procesů, analýzy a správy dat nebo do kybernetické bezpečnosti. Třetina firem také zmínila, že plánuje investice do lidských zdrojů, kde dominuje vzdělávání, nábor nových zaměstnanců, interní komunikace a teambuilding. Téměř polovina firem dokonce plánuje nábor nových zaměstnanců a pouze 9 % bude propouštět.

Rodinné firmy krizi zvládly a mají chuť investovat

Pandemie měla i vliv na postoj vůči společenské odpovědnosti

Polovina firem uvedla, že pandemie změnila jejich postoj ke společenské zodpovědnosti. Nejvíce se to odrazilo ve větší citlivosti vůči environmentálním a sociálním otázkám, změnám pracovního prostředí a zvážení nutnosti pracovních cest. Firmy dále také zmínily lepší nakládání s odpady, odpovědný nákup a podporu diverzity. 

Hlavní překážky podnikání 

Největší překážkou v podnikání je podle většiny respondentů opětovný návrat epidemiologických restrikcí a třetina vidí jako problematický nedostatek pracovní síly. Mezi další překážky podnikání firmy zařadily problémy zásobování, legislativu, inflaci a pokles poptávky.  

„V posledních letech jsme zaznamenali jasný nárůst přímých českých investic ve Francii. Na tento trend nebude mít zřejmě pandemie výrazný vliv. Pro české firmy je i nadále Francie atraktivním trhem s velkým potenciálem. Aktuálně jsou v této oblasti aktivní především firmy podnikající v oblasti e-commerce. Je tedy zřejmé – a potvrdil to i náš průzkum – že firmy si i přes náročné tržní podmínky zachovaly optimistický výhled do budoucna,“ okomentoval situaci Michal Macko, ředitel FČOK. 

Rok s covidem pohledem firem: Krize, nebo příležitost?

Demografie průzkumu

Průzkum proběhl v květnu 2021 mezi českými firmami a francouzskými firmami, které působí v ČR a jsou členy FČOK. Své odpovědi poskytlo 82 respondentů. Více než polovina byly firmy o velikosti 11-150 zaměstnanců, čtvrtinu firmy nad 251 zaměstnanců, zbývající čtvrtinu malé podniky s méně než 11 zaměstnanci. 68 % tvořily firmy s francouzským majoritním vlastníkem, 22 % české firmy a 8 % jiné. 

Zdroj: TZ Francouzsko-české obchodní komory

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme