Agentura USAID zahájila na Ukrajině Projekt energetické bezpečnosti

Aby ukrajinský energetický systém pracoval spolehlivě a dlouhodobě, musí být odolný vůči vnějším výzvám. To znamená posílení struktur odpovědných za energetickou bezpečnost, lákání stálých investic do energetického sektoru a diverzifikaci dodávek.

Projekt energetické bezpečnosti se zaměří na podporu a asistenci při realizaci reforem v ukrajinské energetice:

  • integrace na evropské trhy s energií, splnění požadavků třetího energetického balíčku;
  • zavedení konkurenčního trhu cestou oddělení přenosových a distribučních funkcí od výroby a dodávek v odvětvích plynu a elektřiny;
  • vytváření konkurenceschopných trhů s energií v odvětvích dodávek elektřiny, zemního plynu a tepla;
  • zvýšení dodávek energie na Ukrajinu přilákáním investic do energetického sektoru ze strany soukromých investorů a nárůstem výroby obnovitelných zdrojů energie.

Realizace těchto reforem zaručí ukrajinským občanům přístup k spolehlivým, bezpečným a nepřerušovaným dodávkám energie za dostupnou cenu.

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade v Kyjevě.
Zdroj: www.dt.ua

• Teritorium: Evropa | Ukrajina | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Energetika

Doporučujeme