Agentury CzechInvest a CzechTrade pořádaly seminář Design pro konkurenceschopnost

Ve čtvrtek 16. června 2016 se v Českých Budějovicích konal seminář s názvem Design pro konkurenceschopnost – podpora průmyslového designu a jeho využití v praxi.Akci pro malé a střední podnikatele pořádala jihočeská kancelář agentury CzechInvest ve spolupráci s agenturou CzechTrade.

Zástupkyně agentury CzechTrade představila služby, které českým exportérům nabízejí, projekt Design pro konkurenceschopnost a možnosti podpory a propagace inovativních firem a průmyslových designérů v zahraničí. Představitelé společností Adam Design a Pixelart uvedli praktické příklady a zkušenosti úspěšné spolupráce firmy a designéra a upozornili na možné překážky při zavádění designu do praxe. 

• Oblasti podnikání: Design | Služby

Doporučujeme