Aktualizováno 14. 4. 2020

Aktuální otázky a odpovědi související s invazí Ruska na Ukrajinu

Ministerstvo průmyslu a obchodu průběžně informuje o aktuálních otázkách souvisejících s invazí Ruské federace na Ukrajinu.

V tomto článku najdete důležité informace a odkazy týkající se tří oblastí: sankcí vůči Ruské federaci, ekonomické migraci a souvisejícím programům a aktivitám v teritoriích (výstavy, veletrhy, projekty ekonomické diplomacie (PROPED), incomingové mise, smíšené orgány).

Důležité zdroje a odkazy 

Informace Ministerstva průmyslu a obchodu

 • Infolinka Ministerstva průmyslu a obchodu: 1212 (volba 1, po – pá 8:30 – 16:30 h) 

Krizové poradenství pro firmy exportující na Ukrajinu a do Ruska)

Informace agentury CzechInvest  

Licenční správa Ministerstva průmyslu a obchodu: praktické informace k obchodním a finančním sankcím vůči Rusku) 

Finanční analytický úřad: Sekce věnovaná mezinárodním sankcím obecně i konkrétně sankcím vůči Rusku a Bělorusku, kde jsou příslušné sankční předpisy, odkazy i odpovědi na nejčastější otázky)

Celní správa (informace, zda zboží nepodléhá sankcím, které je předmětem obchodu, lze zkontrolovat v databázi celní správy TARIC)

 • Poradenské a informační centrum Celní správy ČR – infolinka: 261 331 919, e-mail: informace@cs.mfcr.cz 

Odkazy na oficiální texty schválených sankcí vč. příloh se seznamy dotčeného zboží dostupné v Úředním věstníku Evropské unie: 

Official Journal of the European Union, L 082, 9 March 2022

Official Journal of the European Union, L 066, 2 March 2022

Council Regulation (EU) 2022/355 of 2 March 2022 amending Regulation (EC) No 765/2006 concerning restrictive measures in view of the situation in Belarus

Rada EU: Web shrnující vývoj v oblasti mezinárodních sankcí včetně toho, jaké typy sankcí byly uvaleny

Sankční mapa EU (v mapě lze  vyhledat fyzické i právnické osoby, subjekty a orgány, na které se vztahují sankce EU)  

Úřad vlády ČR

Ministerstvo zahraniční ČR (MZV)

MZV: Velvyslanectví ČR v Moskvě

MZV: Aktuální informace o situaci na Ukrajině

1. Sankce 

 • Důrazně upozorňujeme, že v případě pokračování konfliktu se mohou sankce měnit (zostřovat) a zasahovat i další oblasti. Níže popsaný přehled zahrnuje opatření přijatá v rámci tzv. 5. sankčního balíčku přijatého 8. 4. 2022. Více informací 
 • Současně upozorňujeme, že Rusko a Bělorusko mohou v reakci na sankční režimy EU reagovat odvetnými opatřeními. 
 • Varování před pokusy obcházet sankce – takovéto kroky vedou k postihům ze strany FAÚ. 
 • Evidujeme případy, kdy jsou komplikace s uskutečňováním plateb za zboží z ruské a běloruské smluvní strany, že tyto nejsou schopny uhradit vámi dodané zboží např. z důvodů omezení platebního styku místními národními bankami. 
 • Upozorňujeme na možné problémy s úhradou závazků, jelikož finanční sankce směřují také na některé ruské a běloruské banky, u nichž je zákaz poskytovat specializované služby předávání údajů o finančních transakcích, které se používají k výměně finančních údajů (systém SWIFT) 

Obecné informace 

 • Pro podnikatele a české firmy byla v souvislosti se sankčním režimem a implementací opatření zavedených proti Ruské federaci operativně zřízena Linka 1212 – číselná volba 1 – Sankce uvalené na Ruskou federaci  
 • CzechTrade nabízí krizové poradenství pro firmy. Zájemci o Krizové poradenství CzechTrade se mohou obrátit na gestorku podpory českých firem exportujících na Ukrajinu a do Ruska, Dagmar Matějkovou, dagmar.matejkova@czechtrade.cz, tel. 724 340 444, nebo vyplnit formulář

V případě, že jste v rámci svého podnikání v platebním styku s Ruskou federací a obáváte se sankcí na tuto zemi uvalených v otázkách převodů či financování, kontaktujte prosím banku, která Vám tento platební styk zajišťuje. Váš korporátní bankovní poradce má k dispozici aktuální informace od České národní banky týkající se konkrétních sankcí platných a účinných v České republice a může Vám ve věci platebního styku pomoci. 

Co je potřeba ověřit při obchodování s Ruskem a Běloruskem 

1. Sankcionovaný subjekt 

 • V souvislosti s mezinárodními sankcemi je nutné prověřit, zda obchodní partner v Rusku či Bělorusku není uveden na sankčním seznamu, jelikož takové osobě nesmí být přímo ani nepřímo zpřístupněny finanční prostředky a hospodářské zdroje.  Kromě prověření obchodních partnerů, tj. zprostředkovatelů i koncového příjemce, je třeba u právnických osob znát i jejich vlastnickou strukturu, aby bylo zřejmé, že subjekt není vlastněn, držen či ovládán fyzickou nebo právnickou osobou, vůči které se uplatňují finanční sankce. 
 • FAÚ poskytuje aktuální seznam všech fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů uvedených v příloze I nařízení (EU) č. 269/2014, na které se vztahuje čl. 2 tohoto nařízení, tj. zmrazují se jim veškeré finanční prostředky a hospodářské zdroje. Seznam sankcionovaných subjektů je tak k dispozici kromě sankční mapy také ZDE. Na sankční seznamy bylo doposud zařazeno již 1094 fyzických osob a 143 právnických osob.

2. Informace, zda zboží nepodléhá sankcím 

 • Zda zboží, které je předmětem obchodu, nepodléhá sankcím lze zkontrolovat v databázi Celní správy TARIC.
 • Zde se vyhledává podle kódu celní nomenklatury – u pole „(33) nomenklatura“ rozkliknout pole se 3 tečkami (…) a najít si své zboží. Dále rozkliknout odkazy/přílohy, kde je uvedeno, jaká omezení se na dané zboží vztahují. Doporučujeme následně ověřit i v příslušném sankčním předpisu. 
 • Obecné aktualizované informace také na stránkách FAÚ 

Hlavní sankcionované oblasti: 

1. Omezení vývozu 

Zákaz vývozu (a obdobných aktivit) vojenského materiálu do Ruska a Běloruska 

Zákaz vývozu zboží dvojího užití a souvisejících služeb subjektům RF nebo pro využití v RF. Pokud pro vývoz potřebujete licenci, nemůže být vydána.. Doporučujeme oslovit písemně Licenční správu Ministerstva průmyslu a obchodu (zboží, technologie a technická pomoc) na dual@mpo.cz  nebo Finanční analytický úřad (financování a finanční pomoc) fau@mfcr.cz.

Podrobnosti na webu MPO

Zákaz vývozu (a obdobných aktivit) zboží a technologie do Ruska a Běloruska, které by mohly přispět k vojenskému nebo technologickému posílení Ruska nebo k rozvoji jeho odvětví obrany a bezpečnosti a souvisejících služeb subjektům RF nebo pro využití v Rusku nebo Bělorusku 

Toto zboží a technologie jsou uvedeny v příloze VII nařízení Rady (EU) 2022/328

Doporučujeme písemně kontaktovat Licenční správu Ministerstva průmyslu a obchodu (zboží, technologie a technická pomoc) dual@mpo.cz nebo Finanční analytický úřad (financování a finanční pomoc) fau@mfcr.cz 

V příloze IV nařízení Rady (EU) č. 833/2014, je seznam ruských subjektů spojených s ruskou obrannou a průmyslovou základnou, na něž se vztahují přísnější omezení vývozu zboží dvojího užití a zboží a technologií, které by mohly přispět k technologickému posílení Ruska v oblasti obrany a bezpečnosti – doporučujeme kontaktovat Licenční správu MPO – dual@mpo.cz  nebo Finanční analytický úřad (financování a finanční pomoc) fau@mfcr.cz.

5. balíčkem sankcí byl zákaz vývozu do Ruska rozšířen na paliva pro tryskové motory a další zboží, mimo jiné kvantové počítače, pokročilé polovodiče, špičkovou elektroniku, software, zařízení pro přesné strojírenství a dopravní zařízení.

Omezení vývozu luxusního zboží (Rusko) 

Zakazuje se přímo či nepřímo prodávat, dodávat, převádět nebo vyvážet luxusní zboží uvedené na seznamu v příloze XVIII nařízení Rady (EU) 2022/328 jakékoli fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu v Rusku nebo pro použití v Rusku. 

Zákaz se vztahuje na luxusní zboží uvedené na seznamu v příloze XVIII nařízení Rady (EU) 2022/328, pokud jeho hodnota přesahuje 300 EUR za kus, není-li v příloze stanoveno jinak. Více informací, podrobnosti a příklady na FAU.

Průzkumné a těžební projekty (Rusko) 

Zakazuje se přímo či nepřímo prodávat, dodávat, převádět nebo vyvážet zboží nebo technologie uvedené na seznamu v příloze II nařízení Rady (EU) 2022/328 bez ohledu na to, zda pocházejí z Unie, či nikoli, jakékoli fyzické či právnické osobě, subjektu či orgánu v Rusku, včetně jeho výlučné ekonomické zóny a kontinentálního šelfu nebo pro použití v Rusku, včetně jeho výlučné ekonomické zóny a kontinentálního šelfu. Kromě toho se zakazuje přímo či nepřímo poskytovat související technickou pomoc, zprostředkovatelské nebo jiné služby, a přímo či nepřímo poskytovat související financování nebo finanční pomoc.  

Více informací a příklady na stránkách FAU

Zákaz vývozu specifických rafinačních technologií bez ohledu na to, jestli pocházejí z EU (Rusko) 

Zakazuje se vývoz specifických rafinačních technologií z EU do RF, specifikováno v příloze II nařízení Rady (EU) 2022/328 Doporučujeme oslovit písemně fau@mfcr.cz.  

Více informací na webu FAU  

Zákaz vývozu letadel (Rusko) 

Zákaz vývozu letadel, vesmírných plavidel, náhradních dílů, technologií a souvisejících služeb.  

Vývoz strojů (Bělorusko) 

Zakazuje se prodávat, dodávat, převádět nebo vyvážet, přímo či nepřímo, uvedená strojní zařízení, ať již pocházejí z EU či nikoli, jakékoli osobě, subjektu nebo orgánu v Bělorusku nebo pro použití v Bělorusku. 

Zakazuje se přímo či nepřímo poskytovat technickou pomoc, zprostředkovatelské služby, financování nebo finanční pomoc, včetně finančních derivátů, jakož i pojištění a zajištění, v souvislosti se zákazy uvedenými výše.

Více na webu MPO 

2. Omezení dovozu (případně i vývozu) 

Zákaz vývozu a dovozu železa a oceli (Rusko) 

Zakazuje se přímo či nepřímo dovážet nebo vyvážet do Unie výrobky ze železa a oceli uvedené na seznamu v příloze XVII nařízení Rady (EU) 2022/328 (tj. konkrétní seznam výrobků ze železa a oceli – vyjmenovány jednotlivé celní kódy KN kapitol 72 a 73), pokud pocházejí z Ruska nebo byly vyvezeny z Ruska. Obdobný zákaz se uplatní na přímý či nepřímý nákup a prodej výrobků ze železa a oceli a na přepravu takových výrobků a další služby jako poskytovat přímo či nepřímo technickou pomoc, zprostředkovatelské služby, financování nebo finanční pomoc, včetně finančních derivátů, jakož i pojištění.  

V případě nejasností a dalších informací kontaktujte prosím FAÚ.

Zákaz dovozu zboží (Bělorusko) 

V případě Běloruska se sankce uvalují i na obchod se zbožím používaným k výrobě nebo zpracování tabákových výrobků, minerálních výrobků a paliv, živičných látek a plynných uhlovodíkových produktů, výrobků z chloridu draselného, výrobků ze dřeva a pryžových výrobků. 

Zákaz dovozu uhlí a tuhých paliv (Rusko)

Zákaz přímo či nepřímo nakupovat, dovážet nebo převádět do Unie uhlí a jiná tuhá fosilní paliva, pokud pocházejí z Ruska nebo z něj jsou vyvezena. Zákaz bude uplatňován od srpna 2022.

Další zákazy dovozu (Rusko)

5. balíčkem sankcí byl zákaz dovozu rozšířen také na produkty jako dřevo, cement, hnojiva, mořské plody a lihoviny.

3. Veřejné zakázky v EU

Zákaz účasti ruských společností na zadávacích řízeních pro veřejné zakázky v členských státech, včetně subdodavatelů, dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu směrnic o zadávání veřejných zakázek, pokud představují více než 10 % hodnoty zakázky, nebo společně s nimi.

Zakazuje se poskytovat přímou či nepřímou podporu, včetně financování a finanční pomoci nebo jakékoli jiné výhody plynoucí z programu Unie, Euratomu nebo vnitrostátního programu členského státu a zakázek ve smyslu nařízení (EU, Euratom), jakékoli právnické osobě, subjektu nebo orgánu usazenému v Rusku, které jsou z více než 50 % ve veřejném vlastnictví či pod veřejnou kontrolou.

4. Další omezení 

Zákazy v oblasti dopravy

Zákaz přepravovat zboží po silnicích na území EU, včetně tranzitu, platný pro všechny silniční dopravce usazené v Rusku a Bělorusku. Výjimky pro přepravu farmaceutických produktů, léčivých přípravků, zemědělských a potravinářských produktů včetně pšenice a využití silniční dopravy pro humanitární účely.

Zmrazení aktiv Bank (Rusko, Bělorusko) 

Rossiya, PROMSVYAZBANK a VEB.RF (též známá jako Vnesheconombank; VEB), vyloučení několika ruských bank (Bank Otkritie, Novikombank, Promsvyazbank, Bank Rossiya, Sovcombank, VNESHECONOMBANK (VEB) a VTB BANK) ze systému SWIFT (Společnost pro celosvětovou mezibankovní finanční telekomunikaci), což výrazně zpomalí a prodraží bankovní převody daných bank do a ze zahraničí (neznamená to jejich naprosté „odříznutí“ je možný budoucí zákaz operací i s dalšími bankami RF  – víte, kdo je banka  Vašeho partnera?  Úplný zákaz transakcí a zmrazení aktiv čtyř ruských bank (Bank Otkritie, Novikombank, Sovcombank, a VTB).

Odstřižení tří běloruských bank od SWIFT (Belagroprombank, Bank Dabrabyt, Development Bank of the Republic of Belarus)

Zákaz finančních a kapitálových transakcí 

Je zakázána řada finančních a kapitálových operací, včetně vkladů nad 100 tis EUR od subjektů RF a BL transakce s ruskou centrální bankou. Zákaz prodeje cenných papírů denominovaných v jakékoli úřední měně členského státu EU ruským a běloruským státním příslušníkům a rezidentům, zákaz poskytování služeb pro kryptoměny ruským subjektům. Zákaz vývozu bankovek členských států EU do Běloruska.

Zákaz veškerých transakcí s některými ruským státem vlastněnými podniky, na které se již vztahují omezení refinancování 

Zákaz přijímání nových vkladů ruských a běloruských státních příslušníků a rezidentů v bankách EU 

Toto opatření se vztahuje na fyzické osoby/subjekty u všech vkladů nad 100 000 EUR, a má tak jasný dopad na ruskou elitu. Byla provedena koordinace s podobně smýšlejícími partnery, včetně Švýcarska a dalších. 

Zákaz investic 

Zákaz nových investic do ruského odvětví energetiky a zavedení komplexních omezení vývozu zboží, technologií a služeb pro energetický průmysl v Rusku (s výjimkou jaderného průmyslu a navazujícího odvětví přepravy a přenosu energie). 

Zákaz investic, účasti či jiné formy příspěvku do budoucích projektů financovaných Ruským fondem přímých investic. 

Zákaz ratingových služeb 

Zákaz poskytování ruským klientům ratingových služeb, jakož i zákaz přístupu k veškerým službám předplatného souvisejícím s ratingovými činnostmi. 

Zpět na začátek

2. Ekonomická migrace a vládní programy 

Mám obchodního partnera, pracovníky v RF nebo v Bělorusku– jak je dostanu do ČR?  

V současné situaci je to spíše nemožné, vláda  usnesením ze dne 30. března 2022 č. 254 o přijetí krizového opatření rozhodla s účinností k 1. dubnu 2022 o zastavení přijímání žádostí o víza státními příslušníky RF a Běloruska na zastupitelských úřadech ČR, včetně zastavení běžících řízení o již podaných žádostech (krizové opatření zrušilo stávající usnesení vlády č. 130 ze 25. února 2022 a č. 152 z 2. března 2022, kterými vláda již dříve rozhodla o zastavení příjmu žádostí pro občany RF a Běloruska) Stejně tak byly ve vztahu k RF a Bělorusku pozastaveny všechny vládní programy ekonomické migrace.  Výše uvedený postup se neuplatní v případě žádosti, na jejímž základě již bylo vyznačeno vízum za účelem převzetí povolení k pobytu (tzv. DVR vízum), a dále v případě žádostí rodinných příslušníků. Dále je možné ve zcela výjimečných případech podání žádosti v zájmu České republiky, přičemž zájem osvědčuje ministr zahraničních věcí.  Vstup by měl být dále  umožněn občanům RF a Běloruska, kteří mají platné pobytové oprávnění v ČR a splní podmínky ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ohledně vstupu na území ČR.  

Bližší informace: Pozastavení příjmu žádostí do programů ekonomické migrace ve vztahu k Ukrajině, Rusku a Bělorusku a žádostí o výjimky pro vstup na území ČR 

Mám obchodního partnera, pracovníky na Ukrajině, jak je dostanu do ČR?  

Vzhledem k vyhlášené mobilizaci na Ukrajině mají aktuálně zákaz opustit Ukrajinu muži ve věku 18-60 let. Jinak do ČR je možné přijet s biometrickým pasem na základě bezvízového styku, s tím, že další formality budou vyřešeny v ČR. Stejně tak mohou přijet držitelé pobytových oprávnění v ČR, nicméně je třeba respektovat aktuální pravidla na Ukrajině, která mohou znemožňovat vycestování do ČR. 

Bližší informace:  

Chybí mi pracovníci z Ukrajiny, odkud mohou přijet jiní zahraniční pracovníci, kde to zjistím? 

MPO implementuje 3 vládní programy ekonomické migrace. Dva programy určené pro vysoce kvalifikované cizince pro pozice CZ-ISCO 1-3 fungují celosvětově (nově pozastaveno vůči Rusku a Bělorusku) a dále program kvalifikovaný zaměstnanec s kapacitou 40 000 ukrajinských pracovníků ročně. Tento program však umožňuje získat i pracovníky z jiných zemí – Mongolsko, Filipíny, Indie, Kazachstán, Moldavsko, Srbsko a Černá Hora (program pozastaven vůči Bělorusku) v souladu s nařízením vlády 220/2019 Sb. o maximálním počtu žádostí, které lze přijmout na zastupitelských úřadech. 

Bližší informace: 

Občan Ukrajiny, který do ČR přicestuje na biometrický pas, nemůže v ČR legálně pracovat. Jak si může zařídit pracovní povolení? 

Ministerstvo vnitra uděluje od 22. března 2022 na základě tzv. „Lex Ukrajina“ státním příslušníkům Ukrajiny hledajícím v ČR útočiště před válkou vízum za účelem dočasné ochrany. Všichni držitelé víza za účelem dočasné ochrany získávají volný přístup na trh práce bez nutnosti žádat o pracovní povolení. Občané Ukrajinyi, kteří po 24. únoru 2022 získali speciální dlouhodobé vízum (tzv. vízum za účelem strpění s kódem D/VS/u) budou automaticky převedeni do systému dočasné ochrany.  

Bližší informace: 

Užitečné informace pro zaměstnavatele 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR: Informace pro zaměstnavatele 

Platforma vytvořená agenturou CzechInvest pro prověřené české zaměstnavatele hledající zaměstnance a uprchlíky z Ukrajiny hledající nabídky práce: https://jobs4ua.cz/.  

Zpět na začátek

3. Aktivity v teritoriích (výstavy, veletrhy, projekty ekonomické diplomacie (PROPED), incomingové mise, smíšené orgány 

MPO nebrání zájemcům, aby se akcí účastnili sami za sebe, za aktuálně platných podmínek pro vstup do země v čase konání akcí nicméně nejsme v pozici je podpořit (B2G). 

MPO organizuje semináře na téma aktuálních možností obchodu s Ukrajinou a Ruskem vždy ve čtvrtek od 14 do 16 h.  

 • Semináře jsou pořádány hybridní formou s omezenou možností fyzické účasti.  
 • Účastníci se na akce mohou připojit přes platformu MS TEAMS.  
 • Zájemci se mohou hlásit na adrese viktora@mpo.cz. Účast na semináři musí být potvrzená. 

Ukrajina 

Ministerstvo průmyslu a obchodu 

Zasedání Mezivládní komise pro hospodářskou spolupráci v letošním roce plánujeme předběžně na září do Prahy, ale příprava neprobíhá, bude záležet na aktuálním stavu v zemi. To platí i pro zasedání jejích pracovních skupin, zejména tedy těch, které jsou zaměřeny na průmysl a energetiku.  

Projekt na podporu ekonomické diplomacie (PROPED, společně s MZV ČR) zatím nerušíme, ale je málo pravděpodobné, že se uskuteční v plánovaném termínu. 

Podnikatelská mise do Dněpropetrovské oblasti Dnipro Květen 2022 Energetika Komora SNS, CT 

Oficiální účasti na výstavách a veletrzích – příprava neprobíhá, bude záležet na aktuálním stavu v zemi v době konání akce. 

Mining Expo Ukraine Kyjev 18.-20.10. 2022 Dobývací technika 

Agentura na podporu exportu CzechTrade 

Komerční výstavy a veletrhy – příprava byla pozastavena, bude záležet na aktuální situaci v zemi v době konání akce. Akce v prvním pololetí je nereálná.   

International Forum of Food Industry potravinářství 29. – 31.03.22 
Arms&Security obranný průmysl 27. – 30.09.22 
International Industrial Forum kovoobrábění, strojírenství XI.22 
podnikatelská mise dodavatelů pro kolejovu dopravu doprava X.22 

Výstavy a veletrhy – NOVUMM & NOVUMM KET (EU) – příprava byla pozastavena, bude záležet na aktuální situaci v zemi v době konání akce. 

Public Health 2022 Kyjev 5. – 7. 10. 2022 zdravotnická technika a technologie AVDZP ČR 
Mining World Ukraine 2022 Zaporizhia 4.10. – 6.10.2022 důlní průmysl CDT 

Agentura na podporu investic CzechInvest na Ukrajině nepůsobí

Ruská federace 

Ministerstvo průmyslu a obchodu 

Oficiální účasti na výstavách a veletrzích jsou v roce 2022 zrušené.  

Metalloobrabotka Moskva 23. – 27.5.2022  Strojírenství, obrábění kovů Svaz strojírenské technologie 
LesDrevMach Moskva 12. – 15.9.2022 Zpracování dřeva, nábytkářství  
Zdravoochranenie Moskva 5. – 9.12.2022 Zdravotní vybavení  

Projekty na podporu ekonomické diplomacie (PROPED, společně s MZV ČR) byly v roce 2022 zrušené. 

Business fórum CZ firem na zpracování odpadů a obnovitelné zdroje energie Jekatěrinburk a Čeljabinsk Duben 2022 Životní prostředí, vodohospodářský a odpadní průmysl Komora SNS 
Podnikatelská mise na severozápad RF Petrohrad Květen 2022 energetika Komora SNS 

Z hlediska Mezivládní dohody o hospodářské spolupráci (zkráceně) se neplánují žádná zasedání, mezivládní komise, zasedání jejích pracovních skupin (např. těch zaměřených na průmysl nebo energetiku), ani zasedání regionálních pracovních skupin (Moskva, Petrohrad, Sverdlovská oblast, Uljanovská oblast a Republika Tatarstán).  

Agentura na podporu exportu CzechTrade 

Komerční výstavy a veletrhy – účast organizovaná  CzechTrade byla v roce 2022 zrušená.  

ZK MOSKVA  Climate Expo  vzduchotechnika 01.03. – 04.03.22 
WASMA ekologie 22.03. – 24.03.22 
Ecology of big City ekologie 22.03. – 24.03.22 
Petrohradský technický veletrh strojírenství  26.04. – 28.04.22 
NěftěGaz ropa, plyn  18.04. – 21.04.22 
PIVO Soči pivovarnictví  24.05.-27.05.22 
ELEKTRO elektro  06.06.-09.06.22 
InterLight Russia osvětlení 19.09.-22.09.22 
AgroProdMash potravinářské technologie 10.10.-14.10.22 
OrelExpo lovecké, sportovní zbraně, volný čas 13.10.-16.10.22 
Expo Coating povrchové úpravy materiálů 25.10.-27.10.22 
MetalExpo metalurgie, strojírenství 08.11.-11.11.22 
Ruský průmyslník strojírenství  10.11.-12.11.22 
Metalloobrabotka. Svarka. Kazaň strojírenství  XII.22 
Podnikatelská minimise   energetika, strojírenství, ekologie V.22 
Podnikatelská minimise   energetika, strojírenství, ekologie IX.22 
Podnikatelská minimise   dobývací technika  
ZK URAL Metalloobrabotka 2022 strojírenství 15.-18.03.22 
Energetika Urala 2022 energetika X.2022 
INNOPROM 2022 energetika, strojírenství 04.-07.07.22 
Mise strojírenství Ural strojírenství IX-X.2022 
Mise energetika Ural energetika, ekologie V.2022 

Výstavy a veletrhy – NOVUMM & NOVUMM KET (EU) – účast organizovaná CzechTrade byla v roce 2022 zrušená. 

ECWATECH 2022 Moskva 13. – 15. 9. 2022 environmentální technologie Czech Water Alliance 
UGOL ROSSII and MINING 2022 Novokuzněck 7.6. – 10.6.2022 důlní průmysl CDT (Česká dobývací technika) 

Agentura na podporu investic Czechinvest  

Zapojení Czechinvest do všech níže uvedených akcí je nebo bude zrušené. 

16.3.-18.3. WASMA Mezinárodní veletrh EkoTech, zpracování odpadů, mezinárodní spolupráce 
duben Investiční seminář Vlastní online/offline MKT akce pro SME RF se zaměřením na podporu investorů v ČR, prezentace Technologické inkubace 
duben Dny ČR v Dubně Společná akce – ZÚ Moskva, agentury, prezentace ČR a možnosti zahraniční spolupráce s českými MSP 
8.6.-9.6. Elektro 22 Mezinárodní výstava elektrotechnického průmyslu, zaměření na sofistikované systémy přenosu a zpracování průmyslových dat 

Zpět na začátek

4. Ostatní 

„Ve čtvrtek od dvou do čtyř“: MPO pořádá každý týden semináře k ruské agresi proti Ukrajině. 

Kam se obracet pro další informace  

 • Na MPO byla pro podnikatele a české firmy byla v souvislosti se sankčním režimem a implementací opatření zavedených proti Ruské federaci operativně zřízena: 1212 – číselná volba 1 – Sankce pro Rusko 
 • Na FAÚ se lze obrátit s kvalifikovaným dotazem, tj. s uvedením vlastních zjištění tazatele a s popisem, co je předmětem přetrvávajících pochybností ve výkladu. FAÚ dotazy zodpovídá v pořadí, v jakém došly ve lhůtě do 30 dnů. https://www.financnianalytickyurad.cz/kontakty.html 
 • Možno kontaktovat také Celní správu nebo v některých případech zjistit informaci o sankcionovaných položkách v aplikaci TARIC na stránkách celní správy www.celnisprava.cz 
 • Dotazy z oblastí kompetencí Celní správy ČR. Poradenské a informační centrum Celní správy ČR infolinka tel: 261 331 919 e-mail: informace@cs.mfcr.cz 

Nejčastěji kladené dotazy 

Zpět na začátek

Doporučujeme