Albánie bude stavět další úsek tranzitního plynovodu

Tranzitní plynovod IAP (Ionian Adriatic Pipeline) umožní propojení stávajícího albánského tranzitního plynovodu TAP (Trans Adriatic Pipeline) s plynovou soustavou Chorvatska.

Pro Albánii bude plynovod znamenat možnost plynofikace oblastí severní Albánie a reexportu dováženého kapalného plynu z přístavního terminálu Vlora do zemí jižní a střední Evropy.

Ilustrační fotografie

Plynovod IAP je společným projektem Albánie, Bosny a Hercegoviny, Černé Hory a Chorvatska. Potrubí o celkové délce 516 km (z toho 167 km na albánském území) povede z albánského Fieru do chorvatského Splitu, kde se napojí na místní distribuční soustavu. Práce na albánské části plynovodu měly započít v roce 2021, ale jsou zpožděny. Předpokládaná doba výstavby albánského úseku je 5 let. Náklady celé stavby mají dosáhnout 610 milionů eur, z čehož albánský úsek činí 288 milionů eur.

Na soustavu plynovodů TAP a IAP by se měl v budoucnu napojit další plynovod ALKOGAP, který bude přivádět zemní plyn z Albánie do Kosova a dále do Srbska. Podle studie proveditelnosti financované grantem WBIF (West Balkan Investment Framework) si projekt vyžádá náklady ve výši 211 milionů eur. Financování bude řešeno půjčkou Evropské banky pro rekonstrukci a rozvoj.

Česká firma uspěla v Turecku s dodávkami pro plynovody

Plyn pro sever Albánie

Plynovod IAP otevře Albánii možnost využití zemního plynu v průmyslu, energetice a domácnostech v oblastech severní Albánie, tedy oblastech značně vzdálených od trasy nedávno otevřeného plynovodu TAP vedoucího z jihovýchodní Albánie (město Korča) do její jihozápadní části (město Fier), odkud pokračuje dále pod mořem do Itálie.

Albánie, stejně jako Černá Hora a Kosovo, není zatím připojena na žádnou regionální síť zemního plynu. Funkční plynová síť neexistuje. Albánie sice disponuje ložisky plynu o velikosti 5,7 miliardy m3, zemní plyn se ale netěží a ani do budoucna se o jeho těžbě zatím neuvažuje.

Ilustrační fotografie

Šance pro české firmy

Chystaný rozvoj plynofikace Albánie v příštích letech je příležitostí pro zkušené a vysoce kvalifikované české firmy působící v této oblasti. Součástí plynofikace Albánie má být i řada místních plynárenských projektů, z nichž je možné jmenovat například přeměnu tepelné elektrárny Vlora o výkonu 97 MW na plyn a její napojení na plynovod vedoucí z budoucího LNG terminálu Vlora, vybudování velkokapacitního podzemního zásobníku plynu v oblasti Dumre, napojení na plynovou síť průmyslových závodů na zpracování rud v oblasti Elbassan nebo vybudování distribučních sítí pro domácnosti ve městech Vlore, Durres a Tirana.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Tiraně (Albánie). Autor: Petr Vlk, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Albánie | Evropa | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Energetika

Doporučujeme