Albánie rozvíjí těžbu nerostných surovin

Zahraniční investoři mají možnost účasti ve výběrových řízeních na prospekci, těžbu a zpracování nerostných surovin, zejména chromové rudy. Albánie má velké zásoby barevných kovů a záměrem vlády je rozšířit jejich těžbu.

Ministerstvo infrastruktury a energetiky Albánie nabízí zahraničním investorům možnosti v oblasti prospekce a těžby chromové rudy ve čtyřech oblastech země, každé o velikosti cca 1000 km2. Minimální roční investice se pohybují kolem 200 tis. EUR. Koncese uděluje na základě výběrového řízení Národní agentura pro přírodní zdroje.

Albánie je velmi bohatá na nerostné zdroje. Zásoby nerostných surovin zahrnují chrom (32,8 mil. tun), měď (53 mil. tun) feronikl (220 mil. tun), vápenec, pískovec, asfalt a přírodní bitumen, dekorativní vápenec a dekorativní masivní pískovec. Jádrem těžebního průmyslu je výroba chromu, mědi, železa, niklu, bitumenu a inertních minerálů, které se používají jako materiály ve stavebním průmyslu.

Budoucí orientace albánského těžebního průmyslu je zaměřena nejen na zvýšení těžby tradičních surovin (chrom, měď a nikl), ale také na rozšíření způsobů jejich zpracování. Variabilita finálních produktů by se měla promítnout do větší konkurenceschopnosti na zahraničních trzích. Potenciál vidí vláda i v rozšíření výroby dalších materiálů, jako jsou bitumen, basalty a dekorativní kameny.

Vláda při rozvoji odvětví sází především na zahraniční investory, kteří by měli přinést moderní těžební a zpracovatelské technologie.

Největším investorem v oblasti těžby a zpracovaní chromu a ferochromu je firma Albchrome, která je součástí albánské finanční skupiny Balfin Group. Albchrome je jedním z pěti největších výrobců ferochromu na světě. V posledních čtyřech letech bylo do těžby a zpracování chromu a ferochromu touto firmou investováno v Albánii více než 60 mil. EUR.

České firmy se mohou účastnit nejen jako investoři, ale též nabídnout albánským i zahraničním investorům dodávky těžební techniky pro povrchovou těžbu, jako jsou drtiče kameniva, pásové přepravníky apod. Zastupitelský úřad v Tiraně je připraven pomoci s vyhledáním příslušných kontaktů.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Tiraně (Albánie). Autor: Petr Vlk, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Albánie | Evropa | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Nerostné suroviny a polotovary

Doporučujeme