Albánská města mají zájem o chytré technologie

Albánská města hodlají řešit složitou situaci v dopravě, neefektivní hospodaření s vodou a energeticky náročně veřejné osvětlení.

Příležitosti pro české firmy se tak naskýtají v dodávkách inteligentních systémů pro městskou veřejnou dopravu, řízení automobilového provozu a monitoringu veřejného osvětlení. Zájem je též o technologie pro čištění odpadních vod. Potvrdila to i listopadová mise albánských starostů do Česka.

Ilustrační fotografie

Albánská města se potýkají s nedostatečnou kapacitou pro automobilový provoz, zastaralým a neefektivním systémem městské veřejné dopravy a nedostatkem místa pro parkování. Dalšími neduhy jsou neexistující recyklace odpadních vod a energeticky náročně veřejné osvětlení vykazující značné ztráty.

Současné i budoucí potřeby v oblasti udržitelného rozvoje hodlají albánská města řešit s pomocí finančního nástroje EU pro předvstupní pomoc IPA III, který disponuje na období 2021–2027 částkou 14,2 miliardy eur. Nástroj je zaměřen především na budování institucionálních a systémových kapacit a následné zavádění moderních technologií pro efektivní dopravu, udržitelné vodní hospodářství a snižování energetické náročnosti provozu měst.

Češi vybaví města budoucnosti chytrými stromy nebo multifunkčními lavičkami

Mise albánských starostů

S cílem představit zástupcům albánských měst chytré tuzemské technologie pro udržitelný městský rozvoj realizovalo v listopadu 2022 Velvyslanectví ČR v Tiraně misi zástupců největších albánských municipalit do Česka. Mise se uskutečnila v rámci Projektů na podporu ekonomické diplomacie (PROPED).

Albánští starostové se při svém pobytu v ČR zúčastnili celodenní konference EU-Western Balkans Smart Cities Economic Forum, která jim umožnila seznámit se s posledními trendy v oblasti udržitelnosti rozvoje měst. Velmi užitečným pro ně byl i návod, jak získat pro své projekty finanční prostředky z fondů EU.

V předsálí konference využili starostové možnost návštěvy prezentačních stánků českých firem. Zájem byl o technologie chytrého parkování a adaptivního řízení automobilové dopravy firmy Cross Zlín a platformu integrovaného systému chytrého města od firmy Incinity. V oblasti čištění odpadních vod byla navázána spolupráce albánského města Fier s firmou Satturn nabízející chytré čištění odpadních vod.

Tirana, Albánie

Chytrá česká řešení

Během exkurze do Brna starostové navštívili Centrum dopravního výzkumu v Brně, kde se seznámili s budoucností udržitelné městské mobility. Velkou pozornost vzbudila i návštěva dopravního dispečinku Brněnských komunikací. Završením celodenního programu byla prezentace chytrého osvětlení ve firmě DATmoLUX, kde byli všichni fascinování systémem dálkového ovládání a monitoringu veřejného osvětlení města Brna. Úspěchem prezentace byla předběžná dohoda o zavedení pilotního projektu řízení veřejného osvětlení v provincii Fier.

Obzvláště zajímavým byl pro starosty program v Českém institutu informatiky, robotiky a kybernetiky s tematickým zaměřením na koncepci chytrých měst, v rámci kterého měli možnost shlédnout i prezentace firem Green Center (parkovací systémy) a SmartPlan a setkat se s jejich zástupci.

Albánští starostové odjížděli z České republiky nejen s novými kontakty a nabídkami na spolupráci, ale zejména s poznatky o vysoké úrovni rozvoje českých měst a úrovni českého průmyslu a kvalitě českých výrobků. Čeští výrobci zase obdrželi přísliby účasti v příslušných tendrech. Exkurze napomohla současně i k navázání osobních vztahů a vytvoření důvěry mezi českými a albánskými představiteli.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Tiraně (Albánie). Autor: Petr Vlk, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Albánie | Evropa | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Služby | Voda, odpady a životní prostředí

Doporučujeme