Alberta vodíkovým hubem Kanady: sázka na modrou v těžařské provincii

Rostoucí ambice Kanady v udržitelném rozvoji a dekarbonizaci nejsou pro světovou scénu žádným tajemstvím. K dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050, k níž uzákonila Kanada cestu v červnu 2021, musí nicméně vsadit na významné inovace.

Jednou z oblastí, která získala výraznou pozornost v posledních letech, jsou proto i vodíkové technologie. A provincie Alberta se postupně mění ve vodíkovou laboratoř, jež může napomoci nejen k dosažení kanadských environmentálních cílů, ale i k ekonomické transformaci této hlavní těžařské provincie Kanady.

Ilustrační fotografie

Vodík rozhodně není v Kanadě novinkou, země patří mezi 10 největších producentů vodíku na světě v objemu zhruba tří milionů tun ročně a federální vláda přijala vodíkovou strategii již v prosinci 2020.

Vodíkové projekty v posledních letech začala rozvíjet řada kanadských firem. Kanada má díky bohatým obnovitelným zdrojům energie velký potenciál pro produkci zeleného vodíku, na který se soustředí především projekty v Québecu či Britské Kolumbii. I přesto se zatím modrý vodík, tedy jeho produkce z fosilních paliv při zachytávání produkovaného oxidu uhlíku, jeví jako nejrychlejší velkoobjemová cesta k rozvoji této ekonomiky za využití stávající infrastruktury i zdrojů.

Šance na transformaci Alberty

Nejrychleji v rozvoji vodíkových technologií postupuje v současnosti Alberta, provincie bohatá na zemní plyn a s rozsáhlými těžebními kapacitami, která v listopadu 2021 přijala vlastní vodíkovou strategii (Alberta Hydrogen Roadmap). Podle této cestovní mapy má být do roku 2030 vodík integrován do energetického systému provincie, dopravy, průmyslu, dodávek tepla, produkce energie a uchovávání udržitelné energie.

Alberta se má stát také světovým dodavatelem „čistého“ (hlavně modrého) vodíku, což ovšem vychází z předpokladu výrazného nárůstu celosvětové spotřeby: z dnešních 90 milionů tun by měla dle Roadmap spotřeba do roku 2050 vyrůst až na 700 milionů tun. Je třeba však doplnit, že příjmy z exportu vodíku si slibuje i federální vláda, která vypsala na konci listopadu tendr na technickou studii jeho exportního potenciálu (doporučení mají být známa v březnu 2022).

Rozložení potenciálních zdrojů vodíku v kanadských provinciích | Natural Resources Canada

I modrý vodík může být „čistý“

Sázka Alberty především na modrý vodík jako na „čistý“ je pro provincii do velké míry logická a odráží i politické obavy z dopadu odklonu Kanady od fosilních paliv na ekonomiku provincie. Premiér Alberty, Jason Kenney, se sám označuje v barvách vodíku za „agnostika“ a zelený vodík nepovažuje za ekonomicky realistickou střední cestu.

Alberta má zároveň v rámci Kanady náskok, vodík ze zemního plynu využívá již přes 50 let a v současnosti má jednu z nejlevnějších výrob nízkouhlíkového vodíku. Produkuje zhruba 2,4 milionu tun vodíku ročně, což představuje přibližně 80 % produkce vodíku v Kanadě, zároveň disponuje rozsáhlými zásobami zemního plynu (Alberta produkuje 60 % zemního plynu země) a rozsáhlou existující infrastrukturou pro zachytávání uhlíku. Splňuje tedy ideální podmínky právě pro projekty modrého vodíku.

Rozvoj technologií na zachytávání uhlíku je rovněž jedním z pilířů albertské strategie a provincie jako první v Kanadě přijala regulatorní rámec pro velkoobjemové zachytávání uhlíku. Alberta chce využít i existující talent a expertízu těžařské komunity a stavět tak kontinuálně na dosavadních silných stránkách ekonomiky.

Příkladem může být loni ohlášený společný projekt společností Suncor a ATCO na největší kanadský vodíkový projekt u albertského města Fort Saskatchewan, který by měl od roku 2028 produkovat přes 300 tisíc tun „čistého“ vodíku ročně se záchytem 90 % emisí uhlíku. Obě společnosti jsou již v současnosti v sektoru aktivní, Suncor v těžbě z ropných písků a produkci vodíku, ATCO v distribučních sítích.

Ilustrační fotografie

Hub v Edmontonu hybatelem regionu

Alberta získala v loňském roce další důležitý impuls pro strategický rozvoj vodíkové ekonomiky díky vzniku regionálního vodíkového hubu, který byl v dubnu spuštěn v Edmontonu, hlavním městě provincie. Regionální hub (Edmonton Region Hydrogen Hub) má podpořit 25 projektů zaměřených na produkci, transport a využívání vodíku, stejně jako zachytávání uhlíku z jeho produkce.

V rámci hubu byl již podpořen projekt na vybudování vodíkového komplexu společnosti Air Products s celkovou investicí 1,3 miliardy kanadských dolarů a za přispění 15 milionů CAD ze strany provincie. Komplex má od roku 2024 produkovat 1500 tun vodíku denně se záchytem 95 % uhlíkových emisí a má zásobovat elektrickou a síť a nákladní dopravu, přičemž množství kapalného vodíku má stačit na zásobování všech přepravních firem v provincii.

Region se má také stát modelem pro další části Kanady v budování vodíkové ekonomiky a Edmonton chce získat významné postavení na světovém trhu s vodíkem. Edmonton bude také hostit pilotní vodíkovou konferenci ve dnech 26.–28. dubna 2022. Canadian Hydrogen Conference by se měla stát každoročním a celosvětově významným fórem o vodíkové ekonomice.

Existující infrastruktura v průmyslovém srdci Alberty | Transition Accelerator

Vodíkové projekty v různých sektorech

Albertské vodíkové projekty se zajímavě rozvíjí i v mnoha dalších oblastech. Za podpory federální i provinční vlády byl v listopadu ohlášen například projekt C-FER Technologies, který poskytne malým a středním energetickým firmám služby experimentálního testování a specializované konzultace pro vodíkovou infrastrukturu, zařízení a technologie. Pomůže tak vyhodnotit využití stávající infrastruktury pro vodíkové technologie, což může významně přispět k transformaci provincie.

Pilotní projekty již byly podpořeny také pro aplikace vodíku v dopravě. Canadian Pacific Railway loni pokročila ve zkouškách první vodíkové lokomotivy v rámci iniciativy Hydrogen Locomotive Program a koncem roku získala finanční podporu na konverzi dalších dvou strojů na vodíkový pohon, spolu s vybudováním plnící stanice v Edmontonu a centra excelence vodíku v železniční dopravě.

Další dopravní projekt AZEHT (Alberta Zero Emission Hydrogen Transit) například zahrnuje testování autobusů s vodíkovým pohonem ve městech Edmonton a Strathcona. Nad rámec pilotních projektů je však ještě zavádění vodíku v dopravě na začátku a pár kusů veřejných plnících stanic napříč Kanadou zaostává v kontrastu s 15 tisíci dobíjecích stanic pro elektromobily, ke kterým přibydou další.

Snaha Alberty o regionální nastartování vodíkové ekonomiky v provincii, která se zatím nebude spoléhat v první řadě na zelený vodík z obnovitelných zdrojů energie, bude zajímavou zkušeností i pro Česko.

Dílčí projekty, jejich ekonomická návratnost i celkový úspěch politického experimentu mohou pro české odborníky nabídnout vodítka pro strategickou podporu české vodíkové ekonomiky, stejně jako příležitost ke spolupráci či dialogu.

Sázka na modrou bude samozřejmě prověřena časem, nákladnost produkce zeleného vodíku může v čase zásadním způsobem klesnout a světová komunita zároveň nemusí mít o modrý vodík dostatečný zájem (viz například prohlášení Německa). V Albertě se však každopádně rozběhl ambiciózní projekt, který podpoří rychlý nástup významných technologií v rané fázi rozvoje vodíkových ekonomik a rozhodně si zaslouží naši pozornost.

Informace poskytnuta Generálním konzulátem České republiky v Torontu (Kanada). Autorka: Eva Libs Bartoňová, ekonomická diplomatka.

• Teritorium: Amerika | Kanada | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Energetika | Nerostné suroviny a polotovary

Doporučujeme