Alžírsko schválilo nový investiční zákon

Přijetí nového rámce pro podporu přímých zahraničních investic vysílá pozitivní signál zahraničním i domácím subjektům. Z poskytnutých výhod by mohly profitovat i české firmy, které se rozhodnou investovat v Alžírsku.

Nový zákon by v budoucnu měly doplnit některé další důležité nástroje, na kterých vláda pracuje, jako jsou úprava bankovního systému a modernizaci legislativy v jiných odvětvích jako duševní vlastnictví.

Ilustrační fotografie

Zákon, jenž vstoupil v platnost koncem července 2022, si klade si za cíl nově definovat a vyjasnit právní a institucionální rámec investování v Alžírsku a zároveň zakotvit zásady svobody investování, transparentnosti a rovnosti v zacházení s investicemi. Snaží se také zjednodušit postupy a obsahuje některé nové prvky, které umožňují investorům ušetřit čas při komunikaci se správními orgány např. zřízením jednotného kontaktního místa.

Pokud investiční projekt může využít některý z pobídkových režimů, jsou nabízeny výhody ve formě daňových, parafiskálních a celních pobídek. Zisky mohou být převedeny do země původu ve formě dividend. Kvalifikační kritéria pro investice, zejména do výroby zboží a služeb a s vyloučením přeprodeje dovezeného zboží, které mají nárok na tyto výhody, jsou podrobně popsány v osmi vyhláškách, které byly během podzimu zveřejněny, současně s postupy, kterými se řídit. Rozhodčí řízení zůstává pravidlem pro všechny projekty, které zahrnují dohodu mezi státem a investorem.

Exportní aliance? Staví vzorové chytré město, šíří slávu českého piva

Zlepšování podnikatelského prostředí a usnadnění národních a zahraničních investic v Alžírsku patří mezi důležitou součást vládní politiky hospodářského rozvoje. Kromě nového investičního rámce může Alžírsko nabídnout dobrou infrastrukturu, geografickou blízkost evropskému trhu a v porovnání s EU levnější energie i pracovní sílu.

České firmy by mohly tyto příznivé faktory využít a navázat tak na aktivní ekonomickou spolupráci a investiční činnost z éry Československa. České know-how a kvalita, především v oblasti strojírenství a nových technologií mají v Alžírsku stále dobré jméno a byla by škoda tuto příležitost nevyužít.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Alžíru (Alžírsko). Autor: Pavel Zástěra, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Afrika | Alžírsko | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Investice

Doporučujeme