Alžírsko zvyšuje podporu vědě i startupům

Alžírsko se může pochlubit desítkami univerzit a vědeckých institucí. Místní startupová scéna se postupně rozrůstá a některá řešení slaví úspěch.

Možnosti zahraniční spolupráce se týkají především výzkumných projektů a zajištění technického vybavení výzkumných pracovišť. Alžírsko se od roku 2020 zařadilo mezi země s institucí na úrovni ministerstva, která prosazuje a chrání zájmy mikropodniků a znalostní ekonomiky.

Ilustrační fotografie

V roce 2023 alžírská vláda představila novou strategii pro vědecký výzkum založenou na třech hlavních osách, a to zvládnutí špičkových technologií a jejich rozšíření v průmyslu, podporu řešení aktuálních problémů pomocí výzkumu a podporu inovací s cílem modernizovat alžírský průmysl. Alžírsko může stavět na již vybudovaných kapacitách v této oblasti, mezi které patří 50 univerzit napříč celou zemí včetně Sahary, desítkami dalších vysokých škol a vědeckých pracovišť.

V roce 2022 byl na univerzitě v městě Tipasa otevřen první „Startup Komplex“, realizaci dalších podobných projektů plánují i další alžírské univerzity. Spojí se tak vědecký výzkum, inovace, ekonomický rozvoj a vytváření pracovních míst. Další cílem je propojení mladých vědců a podnikatelů, vzbuzení zájmů studentů o podnikání. V souvislosti s těmito snahami byla koncem října 2022 pod Ministerstvo pro znalostní ekonomku zařazena Agentura na podporu a rozvoj podnikání a Agentura pro poskytování mikropůjček.

ExportMag: Světelný tunel nebo les ze skla. Česká svítidla září za mořem i v Arábii

Alžírské startupy hledají možnosti zahraničních investic, fúze a chtějí nabízet přeshraničně své služby. Dnes již bývalý alžírský startup Yassir, obdoba celosvětově známé služby Uber, se rozrůstá a vstupuje mimo severoafrické země i na kanadský trh. Valná většina alžírských startupů jsou však často elektronické obchody, půjčovny kol či aut, nebo nepříliš nápadité mobilní aplikace, které nezískaly popularitu.

Podpora alžírské vlády domácím vědeckým institucím a aplikovanému výzkumu jsou příležitostí i pro zahraniční partnery, včetně českých, z řad výzkumných institucí a firem navázat spolupráci s alžírskými univerzitami a výzkumnými centry, místními inovativními firmami a případně i dodat technické vybavení.

Spolupráce v oblasti vědy a inovací mezi ČR a Alžírskem se postupně rozvíjí. Spolupráce v tomto sektoru byla diskutována během oficiálních návštěv ministra průmyslu a obchodu J. Síkely v Alžírsku v listopadu 2022 (a k této příležitosti zorganizovanému business fóra za účasti českých firem z oblasti IT a inovací) a alžírského ministra pro znalostní ekonomiku, sturtupy a mikropodniky Y. Oualida v ČR v květnu 2023.

Během návštěvy alžírský ministr Oualid jednal s ministryní pro vědu, výzkum a inovace Langšádlovou a ministrem Síkelou k možnostem spolupráce v oblasti vědy a inovací a došlo také k navázání kontaktů s dalšími českými firmami z oboru.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Alžíru (Alžírsko). Autor: Pavel Zástěra, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Afrika | Alžírsko | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Obchod

Doporučujeme