Americká vláda představila plán pro výstavbu dobíjecích stanic pro elektrická vozidla

Vláda USA představila 13. prosince 2021 tzv. akční plán na urychlení investic do nabíjecích stanic podle zákona o infrastruktuře. Prezident Biden stanovil ambiciózní cíl 50% elektrických vozidel na prodeji aut v USA do roku 2030.

K tomu má přispět právě zákon o infrastruktuře, přijatý nedávno hlasy demokratických i částečně republikánských kongresmanů.

Ilustrační fotografie

Podle prezidenta Bidena je výroba elektrických vozidel ekonomickou příležitostí k podpoře dobře placených pracovních míst v odborech napříč americkými dodavatelskými řetězci, protože automobilky stimuluje v investicích do výroby čistých vozidel a baterií.

Akční plán konkrétně nastiňuje kroky, které mají federální agentury podnikat na podporu vývoje a výstavby dobíjecích stanic v USA. Pro řádné fungování celé sítě zřídí ministerstvo energetiky (DoE) a ministerstvo dopravy (DoT) společný úřad pro energetiku a dopravu zaměřený na zavádění infrastruktury pro elektrická vozidla.

Češi vybaví města budoucnosti chytrými stromy nebo multifunkčními lavičkami

Úřad bude shromažďovat informace a pokyny od odborníků v oboru, výrobců, pracovníků a dalších zúčastněných stran. Cílem bude zaměřit se nejdříve na pokrytí venkovských, znevýhodněných a těžko dostupných lokalit po celých Spojených státech.

Plánuje se dosud největší investice do dobíjecích stanic v USA. V zákoně o infrastruktuře je zakotveno mj. poskytnutí pět miliard dolarů pro státy pro vybudování národní sítě, a dále 2,5 miliardy dolarů prostřednictvím soutěžního grantového programu, který podpoří inovativní přístupy a zajistí, že nasazení dobíjecích stanic splňuje vládní priority, jako jsou podpora výstavby dobíjecích stanic na venkově, zlepšení místní kvality ovzduší a zvýšení přístupu k nabíjení elektromobilů ve znevýhodněných oblastech.

Jak se dále uvádí v prohlášení vlády USA, další klíčovou součástí strategie pro elektromobily je zvýšit americkou výrobu baterií a komponentů pro elektromobily a pokročit v ekologicky odpovědném získávání a recyklaci kritických minerálů.

Ilustrační fotografie

V této souvislosti vláda připomněla, že zákon o infrastruktuře obsahuje mimo jiné tyto finanční částky, které mají podpořit elektromobilitu:

  • 3 miliardy dolarů v soutěžních grantech na nerostné suroviny a rafinované materiály zaměřené na urychlení rozvoje severoamerického dodavatelského řetězce baterií;
  • 3 miliardy dolarů na soutěžní granty zaměřené na stavbu, přestavbu nebo rozšíření výroby baterií a součástí baterií (jako jsou katody, anody a elektrolyty) a na zřízení recyklačních zařízení ve Spojených státech.

Program recyklace baterií elektroaut a využití jejich „druhé životnosti“ nabízí dalších 200 milionů dolarů, 750 milionů dolarů pak může být poskytnuto v rámci „Grantového programu pokročilé výroby energie a recyklace“ na vybavení, rozšíření nebo zřízení průmyslového nebo výrobního závodu za účelem snížení emisí skleníkových plynů těchto zařízení podstatně pod úroveň současných osvědčených postupů.

Důležité bude, do jaké míry budou tyto příležitosti otevřené i zahraničním subjektům, tedy včetně Evropy a České republiky.

Další informace naleznete ve fact-sheetu Bílého domu.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky ve Washingtonu (Spojené státy americké). Autoři: Martin Fott, Aneta Baudyšová.

• Oblasti podnikání: Automobilový průmysl

Doporučujeme