AMSP ČR: Špatně nastavené parametry dotací mohou diskriminovat malé a střední firmy 

Čtyři miliardy korun jsou připraveny pro dotační výzvu programu Aplikace v rámci Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK).

Ministerstvo průmyslu a obchodu avizovalo její vyhlášení na pátek 22. července. Už teď je ale podle Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) jasné, že tyto prostředky neposlouží účelu, pro který měly být původně určeny.

Ilustrační foto

Programový dokument OP TAK jasně říká, že z pohledu české ekonomiky je hlavním cílem tohoto operačního programu zvýšení přidané hodnoty a produktivity českých podniků, zejména těch malých a středních. MPO však nastavilo podmínky čerpání těchto dotací způsobem, který malé a střední firmy ve skutečnosti diskriminuje.

Aktuálně: Ministerstvo průmyslu a obchodu uznalo kritiku podmínek výzvy a přistoupilo k jejich úpravě. Spodní limit pro podání žádosti byl snížen z pěti na dva miliony korun, což lépe odpovídá potřebám malých a středních podnikatelů. Termín vyhlášení výzvy se tím ovšem posunul z původního 22. července až na 15. srpna 2022.

„Je to dlouho očekávaný a zcela zásadní nástroj udržení a rozvoje výzkumných a vývojových aktivit, obzvláště v současné nelehké době, poznamenané následky pandemie COVID, energetickou krizí, vysokou inflací a válkou na Ukrajině,“ říká o programu předseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) Josef Jaroš.

Aktuální výzva ale stanovuje minimální požadovanou dotaci ve výši pěti milionů korun, což přibližně odpovídá celkovým nákladům projektu ve výši 10 mil. Kč. „V předchozích výzvách byla minimální dotace nastavena ve výši dvou milionů korun, což odpovídalo celkovým nákladům projektu ve výši cca čtyř milionů,“ připomíná Jaroš.

Z reakcí zejména malých, ale i středních podniků, je podle něj zřejmé, že pro většinu z nich bude v současné době mimořádně komplikované připravit a úspěšně realizovat projekt s celkovými náklady dosahujícími desetimilionové nebo i vyšší hodnoty.

„Je evidentní, že většina malých podniků nebude schopna tuto podmínku splnit a budou tak z výzvy eliminovány. Přitom platí, že kvalita výzkumného a vývojového projektu není dána výší nákladů, respektive i ‚malé projekty‘ mohou přinášet vysoce kvalitní řešení. Malí a střední podnikatelé se tak nemohou ubránit dojmu, že výzva je připravena pouze pro několik velkých projektů,“ tlumočí Jaroš reakce členů AMSP ČR.

AMSP ČR ministerstvo předem upozornila

Asociace přitom ministerstvo na situaci, která může nastat, bude-li výzva vyhlášena s touto diskriminační podmínkou, předem upozornila.

„Osobně jsem na konci června zaslal panu ministrovi dopis, kde jsem jej požádal o přehodnocení tohoto atributu nadcházející výzvy programu Aplikace, alespoň pro malé a střední podniky. Vysvětlil jsem mu, že tímto krokem lze zajistit udržení inovační konkurenceschopnosti malých a středních podniků v České republice, které jsou současnými okolnostmi velmi tvrdě zasaženy,“ líčí Jaroš a pokračuje: „Jeho jménem mi v polovině července odpověděl náměstek Marian Piecha, který vysvětluje, že ‚hranice byla nastavena s cílem podpořit větší a technologicky náročnější projekty a motivovat žadatele ke spolupráci s veřejným sektorem‘. S žádostmi o podporu projektů s dotací do pěti milionů si prý máme počkat na připravovanou výzvu Partnerství znalostního transferu. Na parametrech té současné se nic měnit nebude, odbyl nás náměstek.“

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme