Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 2021 – 2027 (OP TAK)

Na Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) 2014 – 2020 v průběhu roku 2021 naváže Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) 2021 – 2027. Přinášíme předběžné základní informace, které budou průběžně aktualizovány.

Základní informace:

 • Zdroj financování: Evropský fond pro regionální rozvoj
 • Předběžná plánovaná alokace pro OP TAK: 82 176 165 803 korun
 • Forma podpory: finanční nástroje (zpravidla pro malé projekty a projekty s vyšší rentabilitou), dotace
 • Kdo bude moci žádat? Zejména malé a střední podniky, ve vybraných prioritách a aktivitách i velké podniky nad 250 zaměstnanců
 • Podporované území: ČR mimo Hlavní město Praha
 • Agentura pro podnikání a inovace bude stejně jako v OP PIK administrovat dotační výzvy.
 • Žádosti o dotace budou administrovány ve stávajících systémech MS2014+ a IS KP14+.

Struktura věcného zaměření OP TAK:


Zdroj: Agentura API

OP TAK reaguje na cíle priorit:

Cíl politiky 1
Cíl Politiky 2
Cíl politiky 5

Evropské a národní priority a jejich cíle definují 5 základních priorit pro OP TAK:

 • Priorita 1: Posilování výkonnosti podniků v oblasti výzkumu, vývoje a inovací a jejich digitální transformace
 • Priorita 2: Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti MSP
 • Priorita 3: Rozvoj digitální infrastruktury
 • Priorita 4: Posun k nízkouhlíkovému hospodářství
 • Priorita 5: Efektivnější nakládání se zdroji

Priority OP TAK se dále dělí do Specifických cílů, v rámci nichž budou vyhlašovány konkrétní výzvy na podporu jednotlivých aktivit (podrobnosti pod tlačítky „Cíle“ výše).

Soubory:

Návrh – Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost – verze květen 2020

Další informace o programu naleznete na webových stránkách agentury API.