Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 2021 – 2027 (OP TAK)

Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) 2020 – 2027 je přímým nástupcem končícího Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). Prioritami nadále jsou výzkum, vývoj a inovace, malé a střední podniky, energeticko-klimatická politika a digitalizace ekonomiky.

Přinášíme předběžné základní informace, které budou průběžně aktualizovány dle vývoje jednání s EK a MMR-NOK a dalších.

Harmonogram výzev OP TAK na rok 2022

Základní informace:

 • Zdroj financování: Evropský fond pro regionální rozvoj
 • Předběžná plánovaná alokace pro OP TAK: 82 176 165 803 korun
 • Forma podpory: finanční nástroje (zpravidla pro malé projekty a projekty s vyšší rentabilitou), dotace
 • Kdo bude moci žádat? Zejména malé a střední podniky, ve vybraných prioritách a aktivitách i velké podniky nad 250 zaměstnanců
 • Podporované území: ČR mimo Hlavní město Praha – Nová mapa regionální podpory pro období 2022-2027
 • Žádosti o dotace budou administrovány v navazujících systémech MS2021+ (IS KP21+).

Struktura věcného zaměření OP TAK:

Zdroj: Agentura API

OP TAK reaguje na cíle priorit:

Cíl politiky 1
Cíl Politiky 2
Cíl politiky 5

Evropské a národní priority a jejich cíle definují 5 základních priorit pro OP TAK:

 • Priorita 1: Posilování výkonnosti podniků v oblasti výzkumu, vývoje a inovací a jejich digitální transformace
 • Priorita 2: Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti MSP
 • Priorita 3: Rozvoj digitální infrastruktury
 • Priorita 4: Posun k nízkouhlíkovému hospodářství
 • Priorita 5: Efektivnější nakládání se zdroji

Priority OP TAK se dále dělí do Specifických cílů, v rámci nichž budou vyhlašovány konkrétní výzvy na podporu jednotlivých aktivit (podrobnosti pod tlačítky „Cíle“ výše).

První výzvy z OP TAK byly vyhlášeny

V pondělí 15. 8. 2022 vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu v rámci Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) první výzvy.

Soubory:

Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost – verze září 2021

Další informace o OP TAK naleznete na webových stránkách agentury API.