Analýza: Vzrostl podíl firem, které neplatí daň z příjmu

Za rok 2020 vykázalo nejvíc českých firem v daňovém přiznání nulu nebo ztrátu.

Z více než 81 000 společností, u kterých jsou k dispozici finanční výkazy ve sbírce listin, žádnou daň z příjmu nezaplatilo 51,5 procent z nich. Uvádí to aktuální analýza poradenské společnosti Dun & Bradstreet. Z dat Dun & Bradstreet dále vyplývá, že za daň z příjmu za rok 2020 odvedl nejmenší podíl firem za poslední čtyři roky. 

Do analýzy Dun & Bradstreet vstoupily všechny akciové společnosti a společnosti s ručením omezeným, které v letech 2015 až 2020 zveřejnily své finanční výkazy. 

„Hospodářské výsledky tuzemských firem v uplynulém roce byly zcela jistě ovlivněny lockdowny a tvrdými zásahy, jejichž cílem bylo potlačit šíření onemocnění COVID-19. Trh se musel vyrovnat s novými podmínkami a reagovat na změnu podnikatelského prostředí. To jsou hlavní důvody, proč loni ztrátu vykázal větší podíl firem než v předchozích letech. Alespoň nějakou daň z příjmu za loňský rok přitom zaplatil nejmenší podíl firem od roku 2017,“ říká analytička Dun & Bradstreet Petra Štěpánová. V roce 2020 se jednalo o 48,5 %, zatímco v roce 2019 daň z příjmu vykázalo 51,8 % společností, což je nejvyšší podíl za posledních šest let. 

Současně klesl podíl společností, které vykázaly daň z příjmu do 100 000 Kč z 27,7 % v roce 2019 na 26,0 % v roce 2020, daň z příjmu v intervalu mezi 100 000 Kč až jedním milionem uhradilo 14,58 %, což je o více než jeden procentní bod méně než v roce 2019. Stejně tak se snížil podíl subjektů, které zaplatily daň z příjmu v intervalu od jednoho do deseti milionu korun z 6,95 % v roce 2019 na 6,52 % v roce 2020. Příznivou zprávou je, že se mírně zvýšil podíl subjektů s daní vyšší než deset milionů, nicméně v této kategorii je jen nízký počet společností, což odpovídá rozložení celkové podnikatelské základny.  

Daně z příjmu společností s ručením omezeným a akciových společností 

Daň z běžné činnosti (Kč) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
 <= 0 98 176 87 093 84 274 78 599 65 379 41 823 
 0 – 100 000 48 174 44 271 44 382 42 083 37 555 21 131 
 100 000 – 1 000 000 26 918 24 608 25 105 24 276 21 503 11 850 
 1 000 000 – 10 000 000 9 869 9 495 10 210 10 068 9 426 5 298 
10 000 000 – 100 000 000 1 383 1 464 1 515 1 542 1 583 1 048 
 > 100 000 000 123 131 139 142 146 114 
celkem 184 643 167 062 165 625 156 710 135 592 81 264 
Daň z běžné činnosti (Kč) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
 <= 0 53,17 % 52,13 % 50,88 % 50,16 % 48,22 % 51,47 % 
 0 – 100 000 26,09 % 26,50 % 26,80 % 26,85 % 27,70 % 26,00 % 
 100 000 – 1 000 000 14,58 % 14,73 % 15,16 % 15,49 % 15,86 % 14,58 % 
 1 000 000 – 10 000 000 5,34 % 5,68 % 6,16 % 6,42 % 6,95 % 6,52 % 
10 000 000 – 100 000 000 0,75 % 0,88 % 0,91 % 0,98 % 1,17 % 1,29 % 
 > 100 000 000 0,07 % 0,08 % 0,08 % 0,09 % 0,11 % 0,14 % 
Zdroj: Dun & Bradstreet. Data k 3. 11. 2021 
Redakčně upravená zpráva společnosti Dun & Bradstreet 

• Teritorium: Česká republika
• Témata: Analýzy a statistiky
• Oblasti podnikání: Daně, účetnictví, pojištění

Doporučujeme