Angola schválila novou strategii ke změně klimatu

Angola chválila novou Strategii ke změně klimatu 2021–2025, která představuje hlavní vizi angolského směřování k eliminaci tvorby skleníkových plynů a slouží k podpoře politik, které chce v daném období rozvíjet.

Vedle této strategie přijala i další nástroje, které se tohoto tématu dotýkají. Hlavními oblastmi, na které se chce zaměřit, jsou energetika, zalesňování a ochrana stávajících porostů, rostlin a zvířat a také doprava.

Ani Angola se nedrží zpátky z pohledu svých slibů a závazků v boji proti dopadům rostoucích emisí skleníkových plynů, a ještě před děním Konference OSN o změně klimatu (COP 26) v britském Glassgow schválila dlouho očekávanou Národní strategii ke změně klimatu 2021–2025 (Estrategia Nacional para as Alterações Climáticas).

Tato strategie představuje hlavní vizi Angoly do roku 2025 a odráží cíle stanovené v Dohodě z Paříže. Byla schválena 28. října 2021 během pravidelného setkání Rady ministrů, které předsedá angolský prezident João Lourenço. Vedle této strategie Angola také schválila další nástroje, kterými jsou Národní systém monitorování, reportování a ověření klimatické politiky, Nařízení o zelených plochách v Angole a Národní strategii o vzdělávání o životním prostředí na období 2021–2027.

Cílem těchto nových nástrojů je komplexnější přístup k otázce změny klimatu, zjišťování pozitivních i negativních dopadů konkrétních národních aktivit, rychlejší přechod na čisté zdroje energie, zalesňování a ochrana stávajících porostů, rostlin a zvěře, podpora dopravy bez tvorby skleníkových plynů, diverzifikace ekonomiky a dosažení udržitelného růstu, a i větší zapojení samotných angolských občanů pro dosažení všech těchto cílů.

Jedná se o propracovanější pohled na problematiku ke změně klimatu a navazuje již na započaté aktivity angolské vlády a prezidenta, který měl toto téma již ve svém prvním mandátu.

Energetika

Angola je jednou z mála zemí, která těží z obrovských zásob vody a ty také využívá jako primární obnovitelný zdroj energie. Podíl vodní energetiky na energetickém mixu je 58 %, dalších 38 % tvoří tepelná energetika a zatím nejmenší 4% podíl má solární energetika. Celkově vyrábí 62 % z čisté energie a jejím cílem je dosáhnout 70 % do roku 2025.

Angola chce dále rozšiřovat stávající vodní elektrárny a stavět malé a střední elektrárny, které by pomohly s elektrifikací odlehlých míst. Vedle toho je jejím cílem i podpora solární energetiky v podobě budování fotovoltaických polí a využití vysoké intenzity slunečného záření na svém území.

Zalesňování a ochrana zeleně, rostlin a živočichů

Angola si stanovila jeden z cílů zalesňování svého území, ochranu národních parků a jedinečné vegetace a divoké zvěře. Důležitým tématem, které je vyzdviženo, je i ochrana a obnovování mangrovníků podél celého angolského pobřeží.

I sám prezident se do těchto aktivit zapojil a společně s první dámou zasázeli přes 200 mangrovníkových noh v Luandě v obci Belas, v komunitě Papu. Aktivně se do ochrany mangrovníků zapojuje ropný gigant Sonangol společně s asociací Otchiva.

Doprava

Angola má za cíl podpořit železniční dopravu a prosadit nejvýznamnější toky zboží a surovin mezi okolními zeměmi a jejími hlavními přístavy právě obnovou a výstavbou nových železnic. Aktuálně projednávaným tématem je železniční spojení mezi Angolou (přístavem Lobito v provincii Benguela) a Zambií k přepravě vytěžených nerostných surovin ze Zambie.

Dále se také jedná o zavedení železniční linky mezi Angolou a Tanzanií. Z pohledu automobilové dopravy chce Angola podpořit postupný přechod na elektrické motory, ale nestanovuje si konkrétní cíle.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Pretorii (Jihoafrická republika). Autorka: Ing. Kristýna Maina Chvátalová, ekonomická diplomatka.

• Teritorium: Afrika | Angola | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Voda, odpady a životní prostředí

Doporučujeme