Asociace pomáhá inovacemi na cestě k moderním léčivům a poznatkům medicíny

Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP) již 30 let pomáhá českým pacientům, odborníkům a lékařům najít cestu k moderní léčbě, která je ve vyspělém světě klíčovou součástí zdravotnictví.

Asociace sdružuje 34 výrobců originálních inovativních léčiv. Česká republika tak získává výrazné benefity do svého zdravotnického systému i pro hospodářský růst.

Ilustrační fotografie

Výrobci originálních léčiv ušetří státu miliardy ročně

Ukazují to poslední data, z nichž například vyplývá, že jen díky klinickému hodnocení výrobců originálních léčiv v českém zdravotnictví stát ročně ušetří až 3,5 miliardy korun. Výsledná úspora odpovídá 1,1 procenta veškerých prostředků vynaložených zdravotními pojišťovnami na zdravotní péči v roce 2020.

„Je nesporné, že inovativní léčiva přinášejí prospěch českým pacientům: pomáhají zlepšovat jejich zdravotní stav, zkvalitňovat a prodlužovat jejich životy. Například náš projekt Inovace pro život ukazuje na ekonomický význam inovativních technologií,“ říká výkonný ředitel AIFP David Kolář.

„Inovativní průmysl je poskytovatelem tisíců pracovních míst, inovativní léčba pak pomáhá snižovat finanční objemy vyplácené jako nemocenská, sociální dávky či invalidní důchody. Zvýšená práceschopnost pacientů navíc znamená odvody do zdravotního i sociálního rozpočtu,“ dodává Kolář.

Investice do inovací se vyplatí i ve zdravotnictví

Investice do inovativních léčiv se podle ředitele AIFP státu dlouhodobě vyplatí.

Zvýšená práceschopnost pacientů znamená vyšší odvody do zdravotního i sociálního rozpočtu

David Kolář, AIFP

Ekonomové již dříve ocenili, že hospodářský dopad inovativního farmaceutického průmyslu se mezi lety 2010 a 2018 ve vztahu k přidané hodnotě HDP a růstu zaměstnanosti v Česku výrazně zvýšil.

Inovativní farmaceutický průmysl svými aktivitami a investicemi na území ČR v roce 2021 generoval obrat v celkové výši 42 miliard korun s relativně vysokým multiplikačním efektem. Podobné závěry se očekávají i letos.

Projekty, jež dlouhodobě pomáhají

Od svého založení zrealizovala AIFP ve spolupráci s tuzemskými a zahraničními partnery mnoho projektů, které reagovaly na potřeby zdravotnictví a inovativních farmaceutických společností.

Je to například uznávaná Akademie pacientských organizací (APO), jejímž cílem je podpořit profesionální rozvoj pacientského sektoru. V současnosti sdružuje přes 100 pacientských organizací a získala si renomé napříč zdravotnickým systémem.

Robotické simulátory učí diagnostiku i první pomoc. IROP je podpořil miliony

„Ve většině diskusí o zdravotnictví, léčbě nebo potřebách českých pacientů dříve chyběl názor těch nejdůležitějších – pacientů samotných. Přestože v České republice působilo několik schopných pacientských uskupení, která poskytovala podpůrné aktivity pacientům a hájila jejich práva a potřeby, hlas desítek dalších slyšet nebylo. A proto vznikla Akademie pacientských organizací, která za deset let svého působení pomohla pacientským organizacím stát se uznávaným hlasem i vůči státu, nemocnicím a úřadům,“ doplňuje David Kolář.

Dalším klíčovým projektem je od roku 2013 například Certifikace farmaceutických reprezentantů, která se věnuje odborným školením obchodních reprezentantů členských společností AIFP.

Program Medicus Academy zase nabízí postgraduální vzdělávání pro lékaře a další odborníky, kteří se pohybují v oblasti klinických studií, regulací a dalších oblastí týkajících se farmaceutického průmyslu, léčivých přípravků a technologií.

AIFP stojí také za úspěšným projektem Poradna klinického hodnocení. Tato bezplatná online služba pomáhá zájemcům z řad pacientů zjistit, zda jsou právě pro ně vhodné klinické studie, které jsou otevřené v Česku. Pokud se do nich pacient zapojí, podpoří vývoj inovativních léků a zároveň má příležitost se léčit nadějnou látkou před jejím vstupem na trh.

Například díky přispění inovativní léčby bylo 75 procent pacientů s roztroušenou sklerózou, kteří byli léčeni moderní biologickou terapií, schopno normálně pracovat

David Kolář, AIFP

Inovace pro život

„V roce 2021 zrealizovaly členské společnosti AIFP 396 klinických hodnocení nových léčiv, a to zejména v oblasti onkologie, infekčních onemocnění a nemocí nervové soustavy. Do hodnocení bylo zapojeno více než 16 tisíc českých pacientů a téměř dva tisíce lékařských týmů,“ vysvětluje David Kolář.

Právě inovativní léčba a její přímé zapojení do praxe je součástí projektu AIFP Inovace pro život, který na statistických datech a studiích ukazuje veřejnosti, jak moderní léčivé přípravky pomáhají zvýšit kvalitu a prodloužit délku života pacientů a zároveň mají i ekonomický přínos pro stát a samotný vývoj postupů a léčiv inovativních farmaceutických firem.

Například díky přispění inovativní léčby 75 procent pacientů s roztroušenou sklerózou, kteří byli léčeni moderní biologickou terapií, bylo schopno normálně pracovat.

Počet ušetřených let života v pouhých pěti terapeutických oblastech (roztroušená skleróza, chronická obstrukční plicní nemoc, diabetes mellitus 2. typu, zhoubný nádor prsu a rakovina prostaty) činil v období 2012 až 2017 více než 27 000 let. V devíti terapeutických oblastech se ukázalo, že díky nižší potřebě invalidních důchodů a kratším pobytům v nemocnici ušetřil státní rozpočet pět miliard korun ročně.

Redakčně upravená tisková zpráva AIFP

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme