Robotické simulátory učí diagnostiku i první pomoc. IROP je podpořil miliony

Učení budoucích zdravotníků pomocí robotů? Střední zdravotnická škola v Písku se rozhodla do své výuky zařadit robotické simulátory, díky kterým se žáci učí diagnostikovat a léčit široké spektrum nemocí, zvládnout první pomoc nebo si vyzkoušet kompletní péči o pacienty.

Integrovaný regionální operační program (IROP) spravovaný Ministerstvem pro místní rozvoj tento projekt podpořil částkou přesahující 9 milionů korun. 

Ilustrační fotografie

“V Písku se rozhodli pro odvážný krok a vytvořili odborné učebny a laboratoř s programovatelnými robotickými simulátory. Byl to inovativní nápad, který přinesl neotřelý přístup ve výuce praktických předmětů. Proto jsme se rozhodli projekt prostřednictvím IROP podpořit,” říká náměstek pro řízení sekce evropských a národních programů Zdeněk Semorád. 

„Hlavní inspirací byla návštěva 2. Lékařské fakulty UK Praha Motol, kde jsme se seznámili s robotickými simulátory. Vzhledem k tomu, že jsme chtěli zvýšit kvalitu odborného vzdělávání, staly se simulátory základním prvkem a od nich se odvíjely další nápady,“ prozrazuje ředitelka SZŠ Helena Šatrová.

U robotů nasimulujete i porod

Cílem projektu bylo, aby vybavení laboratoře a učeben přiblížilo skutečné nemocniční a zdravotnické pracoviště. „Roboti jsou úplně něco jiného než klasické figuríny, které se používají pří zdravotnické výuce. U robotů je tlak a odpor těla stejný jako u člověka. Žák díky nim zažije, že to není žádná sranda, a pocítí zodpovědnost ke svému budoucímu zaměstnání. Osobně bych chtěl po střední škole pokračovat ve studiu zdravotnického záchranáře. Hodně mi tato moderní výuka dává, mohl jsem si například vyzkoušet práci se systémy, které se běžně používají na jednotce intenzivní péče,“ uvedl Samuel Novák, student 4. ročníku.

Simulátory pomáhají studentům také komplexně pochopit fungování lidského těla. „Učebna somatologie je skvělá. Je zde možné rozkládat orgány lidského těla. Když to řeknu zcela prakticky, pro studenty je přínosné vědět, jak vypadá tělo, když se rozřízne. Lépe pochopí lidské tělo jako celek a jak reaguje,“ uvádí studentka 3. ročníku Monika Švarcová.

Stát spouští výzvy na kyberbezpečnost. V IROP jsou na ně 3,4 miliardy

Roboti mají velkou škálu možností pro nacvičování zdravotnické péče. Žáci mohou zažít, co obnáší práce záchranáře, praktické sestry, a dokonce i porodní asistentky. U robotů je totiž možné nasimulovat i porod. „Náš absolvent má uplatnění ve zdravotnických zařízeních lůžkového i ambulantního charakteru i jako zdravotnický pracovník v zařízeních sociálních služeb, zejména v léčebnách dlouhodobě nemocných a zařízeních geriatrické péče. Pořízení roboti zvyšují dovednosti a schopnosti žáků,“ dodává Šatrová.

Oblast školství podpoří IROP také v programovém období 2021 – 2027, a to částkou 14 miliard korun. Již v září budou spuštěny výzvy pro základní školy, později pak pro školy střední.

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Věda, výzkum a vývoj | Zdravotnická technika

Doporučujeme