Až miliarda na pořízení nových technologií. Evropské dotace podpoří malé a střední podniky

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlašuje I. výzvu Technologie pro MAS (CLLD) z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost na podporu malých a středních podniků. 

Podpora je zaměřena na pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení, softwaru, IT infrastruktury a služeb. Žádosti mohou podnikatelé podávat od letošního 1. června do 31. prosince 2024.

Ilustrační fotografie

„Podpora malých a středních podniků je naše priorita. V této výzvě se zaměřujeme na pořízení nových technologických zařízení, které podnikům pomohou zvýšit konkurenceschopnost a zefektivnit nabízené služby. Podnikatelé mohou dotaci využít například na digitalizaci či automatizaci výroby,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela s tím, že je výzva zaměřena na menší projekty. Rezort tak chce zároveň oslovit i ty podnikatele, kteří dosud o žádné dotace nežádali.

Řešme lokální problémy na venkově

Cílem výzvy je prostřednictvím komunitně vedeného místního rozvoje identifikovat lokální problémy a umožnit lépe zacílený dosah podpory na venkově.  Do procesu se zapojí také Místní akční skupiny (MAS). Výzva je určena pro žadatele, kteří uspějí ve schvalovacím procesu. Podporováno je také pořízení potřebné infrastruktury nebo výrobních strojů a zařízení.

Jaké programy lze využít pro podporu digitalizace v podnicích?

„Oproti modelu hodnocení všech přechozích výzev programu Technologie OP PIK nechává model hodnocení pro tuto výzvu prostor nosné myšlence komunitně vedeného místního rozvoje s důrazem na digitalizaci respektující potřeby podmínky potenciálních žadatelů,“ sděluje vrchní ředitel sekce fondů EU Marian Piecha.

Kritéria podmínek přijatelnosti jsou doplněna o kritéria technologické a datové integrace, přínosy projektu ve smyslu robotizace, automatizace, digitalizace, webových služeb a infrastruktury (komunikační, identifikační a výpočetní) spolu s kritérii hospodárnosti a souladu se schválenou strategií MAS.

Žadatelem může být malý a střední podnik, realizace projektů je omezena pouze na jednu etapu. Míra podpory je stanovena jednotně na 50 procent. Minimální výše dotace je 150 tisíc korun a maximálně je možné čerpat milion korun.

Bližší informace a konkrétní parametry výzev

Parametry výzvy byly konzultovány s podnikatelskými svazy a asociacemi, Národní sítí MAS a Agenturou pro podnikání a inovace (API). API je zprostředkujícím subjektem OP TAK a je řízena Ministerstvem průmyslu a obchodu. Pomáhá žadatelům s přípravou žádostí o dotaci a s administrací vlastního projektu. Agentura je zastoupena ve všech regionech republiky a v neposlední řadě provozuje takzvané Zelenou linku 800 800 777, kam se mohou zájemci se svými dotazy obracet. 

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme