Ázerbájdžán investicemi do obnovitelných zdrojů zvyšuje export elektrické energie

Ázerbájdžán je klíčovým dodavatelem ropy a zemního plynu do řady zemí Evropské unie a Středomoří. Významnost jeho pozice jako dodavatele strategických surovin se ještě zvýší.

V návaznosti na ruskou agresi na Ukrajině a zájmem evropských států o diverzifikaci dodávek nerostných surovin do Evropy vzroste důležitost Ázerbájdžánu. Vnitrostátní politika země přitom začíná směřovat ke zvyšování podílu alternativních a obnovitelných zdrojů pro pokrytí vlastní primární energetické spotřeby.

Ilustrační fotografie

Ambiciózní směr využívání energetických zdrojů zvolila ázerbájdžánská vláda na počátku roku 2021, kdy byla schválena strategie Národní priority socio-ekonomického rozvoje: Ázerbájdžán 2030. Za jednu z 5 hlavních priorit bylo označeno čisté životní prostředí, jehož součástí je využívání „zelených“ technologií, zvýšení podílu obnovitelných zdrojů v primární spotřebě a omezení nežádoucích dopadů na klima.

Odklon od využívání tradičních paliv byl v listopadu 2021 potvrzen ambiciózním závazkem snížit emise skleníkových plynů o 35 % do roku 2030, ne však v souladu s výstupy COP 26. Kromě snižování skleníkových plynů má Ázerbájdžán zájem na šetření plynu pro domácí spotřebu, což je příležitostí pro další navýšení jeho exportu.

Aktuální informace v souvislosti s invazí Ruska na Ukrajinu

Zvýšení exportu elektřiny díky obnovitelným zdrojům

O tom, že země své klimatické závazky vzala vážně, svědčí fakt, že v průběhu prvních tří měsíců roku 2022 byly zahájeny projekty investorů ze Saúdské Arábie a Spojených arabských emirátů. Projekt větrné elektrárny o plánované kapacitě 240 MW saudské společnosti ACWA byl na největrnějším místě země, Abšeronském poloostrově, zahájen v lednu 2021.

Elektrárna sníží emise CO2 o 300 000 tun ročně a má potenciál zásobit elektřinou na 300 000 domácností. Stavba solární elektrárny Garadagh s plánovaným výkonem 230 MW byla odstartována v březnu 2022 a do konce roku 2022 by měla dodávat elektřinu do sítě. Implementace projektu zredukuje emise CO2 o 2 000 tun za rok a elektřinu bude dodávat do 110 000 residenčních objektů. Po zapojení obou elektráren do elektrické infrastruktury by měla Ázerbájdžánu ušetřit až 300 mil. m3 plynu ročně, které budou moci být využity pro export.

Kromě zvýšení exportu plynu se zemi díky využívání obnovitelných zdrojů otevírá příležitost k navýšení objemu exportu elektrické energie do sousedních států. Ázerbájdžán si klade za cíl stát se nejvýznamnějším výrobcem a vývozcem elektřiny v regionu. V roce 2021 bylo exportováno rekordních 1,7 mld. kWh elektřiny vyrobené výhradně pomocí plynu a prioritou je další navyšování tohoto exportu.

Plynofikace v zemi na rozdíl od sousedních států dle oficiálních vládních statistik dosáhla v loňském roce 97 %, premiér Ali Asadov však připouští přetrvávající výzvy v oblasti vnitrostátních dodávek. Zapojení soustav vyrábějících elektřinu z obnovitelných zdrojů energie do elektrického systému je prioritou pro příští roky. Infrastruktura přenosových sítí však není prozatím na příjem takového množství elektrické energie připravena, je proto nutná její modernizace a rozšíření jejích kapacit.

Ilustrační fotografie

Potenciál využití obnovitelných zdrojů energie a plánované projekty

Země proklamuje potenciál využívání obnovitelných zdrojů o celkovém instalovaném výkonu 27 000 MW s největším podílem, díky vysokému počtu slunečných dnů, solární energie (cca 23 000 MW). V zemi neutuchajícího větru má své místo také větrná energie a to s potenciálem 3 000 MW. Velký důraz je přisuzován také malým vodním elektrárnám na rychlých vodních tocích, ty mají disponovat potenciálem až 500 MW.

V roce 2021 došlo k rekonstrukci několika vodních elektráren a zahájení projektů stavby elektráren nových. Výstavba dalších zdrojů elektrické energie má pokračovat také v roce 2022, kdy jsou dle Ministerstva energetiky plánovány tendry na elektrárny o celkové kapacitě 700 MW.

Významný potenciál v oblasti obnovitelných zdrojů skýtají aktivity avízované v rámci post-konfliktní rekonstrukce, v roce 2022 je dle slov prezidenta Ilhama Alijeva plánována rekonstrukce 5 malých vodních elektráren o kapacitě 27 MW, výstavba několika nových (k březnu 2022 jsou dostupné informace o výstavbě soustavy vodních elektráren o kapacitě 20 MW) a dvou větrných parků o kapacitě 100 MW.

Baku Energy Week

V prvním týdnu června 2022 se v Baku uskuteční tradiční akce věnovaná energetice, která má v letošním roce nově název Baku Energy Week, v minulosti se jednalo o spojené veletrhy (Baku Oil & Gas, Caspian International Power a Alternative Energy Exhibition).

Program kromě veletrhů zahrnuje také konferenci, která se bude soustředit na budoucnost energetiky, dopady pandemie covidu-19 na energetický sektor včetně prognóz obnovy, či využívání umělé inteligence pro ropné a plynárenské technologie. Velvyslanectví České republiky v Baku a zahraniční kancelář CzechTrade organizují na Baku Energy Week misi českých společností. Bližší podrobnosti k akci budou zveřejněny na webu velvyslanectví v dubnu 2022.

V případě zájmu o více informací k akci kontaktujte obchodně-ekonomický úsek Velvyslanectví České republiky v Baku e-mailem (commerce_baku@mzv.cz) nebo telefonicky (+994 12 436 85 55) , případně zástupce kanceláře CzechTrade v Baku pana Levana Bokeriu (e-mail: levan.bokeria@czechtrade.cz).

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Baku (Ázerbájdžán).

• Teritorium: Asie | Ázerbájdžán | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Energetika

Doporučujeme