Belgie: Valonský region zainvestuje do dopravní infrastruktury

Frankofonní region na jihu Belgie uvolní v období let 2020 až 2026 dvě miliardy eur na zřízení, údržbu a renovaci dopravní sítě.

Na vytvoření jízdních pruhů pro autobusy a výstavbu přestupních stanic a zastávek bude vyhrazeno 150 milionů eur. Dalších 47 milionů eur bude region směřovat do města Charleroi na autobusy s vysokou úrovní služeb pod zkratkou BHNS. Plán zahrnuje 34 dílčích silničních projektů v okolí města.

Region ve svém záměru myslí také na takzvanou měkkou mobilitu, na kterou je vyčleněno 250 milionů eur. Spadají sem propojení hlavních center s vlakovými stanicemi, cyklistické stezky a cesty pro chodce. V programu Wallonie Cyclable budou obce moci využívat dodatečné zdroje pro cyklistické stezky. 

Celkový plán předpokládá vytvoření dálničních cyklistických koridorů. Ve Valonském Brabantsku směrem k Bruselu budou vytvořeny expresní jízdní pruhy z plánu městské mobility v Lutychu, Charleroi, Namuru a na ose Arlon-Marche.

Region dále vyhradil 229 milionů eur na investice do vodních cest, aby Valonsko mohlo nadále hrát ústřední roli v srdci evropské sítě pro přepravu zboží po vnitrozemských vodních cestách.

Během podávání nabídek na tento typ investic by měli hlavní aktéři brát v potaz jejich udržitelnost. Preferovány budou ty projekty, které budou inovativní, sociálně inkluzivní (přístup na trh práce), ekonomicky efektivní a s příznivým dopadem na životní prostředí, přičemž se předpokládá zohlednění koncepce oběhového hospodářství. 

Převzato z časopisu Export a podnikání, přílohy týdeníku Euro a měsíčníku Profit, vycházející ve spolupráci s agenturou CzechTrade a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Autor článku: Alena Mastantuono, CzechTrade Brusel.
Rubrika časopisu na euro.cz

• Teritorium: Belgie
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Doprava, logistika

Doporučujeme