Bělorusko oživilo jednání o vstupu do WTO

Po více než deseti letech se Bělorusko znovu pustilo do vstupních rozhovorů se Světovou obchodní organizací. Přístup ale komplikují některé sporné body.Bělorusko zahájilo rozhovory o přístupu do Světové obchodní organizace (WTO) již před dvaceti pěti lety, dlouhou dobu však byl přístupový proces na bodu mrazu. Na konci roku 2016 dostala jednání nový impulz a v lednu 2017 proběhlo první zasedání pracovní skupiny pro přístup Běloruska do Světové obchodní organizace po dvanáctileté pauze.

Zatím poslední, v pořadí již desáté zasedání se uskutečnilo v květnu 2018. Jednání proběhlo v konstruktivní atmosféře, ale protože do procesu vstupují i politické faktory, k přistoupení Běloruska do WTO pravděpodobně nedojde dříve než po následující ministerské konferenci Světové obchodní organizace v roce 2020.

Delegace Běloruska čítala několik desítek delegátů, což je na tento formát schůzky nezvykle mnoho a ukazuje to odhodlání země v přístupovém procesu pokročit kupředu. Náměstek ministra zahraničí Andrej Jeudačenko ve svém úvodním vystoupení kromě odkazu na obnovu ekonomiky a zlepšující se podnikatelské klima zdůraznil, že Bělorusko je připraveno implementovat Dohodu o usnadňování obchodu ke dni vstupu do Světové obchodní organizace. Pro české firmy obchodující s Běloruskem to bude znamenat významné snížení nákladů, které souvisejí s procedurami spojenými s přeshraničním pohybem zboží.

(Kliknutím obrázek zvětšíte)

Před integrací je ještě třeba vyřešit několik sporných bodů

Oproti zaběhlým zvyklostem se Bělorusko již v přístupovém procesu stalo pozorovatelem ve výboru WTO pro vládní zakázky s tím, že zvažuje přístup k Dohodě o vládních zakázkách. Případné otevření běloruského trhu s vládními zakázkami zahraničním subjektům by znamenalo nové příležitosti i pro české firmy.

Cesta Běloruska k závazným pravidlům světového obchodu se sice znovu rozběhla, ale mnoho politických problémů i obchodních překážek zůstává stále nevyřešeno. Zejména Spojené státy americké vyjadřují jisté pochybnosti a usilují o zakomponování zmínky o netržním statusu Běloruska (z důvodu aplikace amerických antidumpingových opatření) do textu Zprávy Pracovní skupiny.

S tím naopak nesouhlasí Rusko, Kazachstán, Čína i samotné Bělorusko. Problematická je tradičně také otázka cen zemního plynu nebo oblast sanitárních a fytosanitárních opatření, která mohou být zneužita pro omezení obchodu se zemědělským zbožím.

Součástí návštěvy běloruské delegace v Ženevě bylo také bilaterální jednání s Evropskou unií. Úvodní části se navíc zúčastnilo i Rusko, a to z důvodu členství Běloruska v Eurasijské ekonomické unii. Rusko v rámci trialogu navrhlo propojení přístupového procesu Běloruska s procesy Srbska a Bosny a Hercegoviny.

Tento návrh však Evropská unie odmítla, protože si přeje, aby státy v pokročilém stadiu vstoupily do organizace co nejdříve. Například přístup Bosny a Hercegoviny je již téměř u konce (blokuje jej pouze Rusko), zatímco Srbsko nemá jednání uzavřené s USA ani EU (především kvůli zemědělství a zákazu geneticky modifikovaných potravin). Rychlejší přístup Bosny a Hercegoviny jistě ocení i čeští exportéři, kteří tam v roce 2017 vyvezli zboží za 3,5 miliardy korun.

 V květnu se uskutečnilo zasedání Světové obchodní organizace, kde se řešilo přistoupení Běloruska do organizace. K němu pravděpodobně nedojde dříve než po roce 2020.

Česko požadovalo snížení nebo zrušení cel na uhlí či ropné produkty

EU s Běloruskem projednala především tamní vývozní cla a nedostatečné závazky k odstranění omezení pro obchod se službami. Česká republika má v přístupových jednáních rovněž své ekonomické zájmy. Prostřednictvím Evropské komise jsme uplatnili naše požadavky na snížení, respektive odstranění exportních cel na nejvíce dovážené komodity z Běloruska − paliva, oleje, hnojiva, dřevo, uhlí a dřevěné výrobky. Tyto požadavky byly ze strany Běloruska akceptovány. Stále nevyřešenou otázkou však zůstává náš zájem na zřizování poboček českých firem v Bělorusku za účelem poskytování služeb. Tento závazek totiž dosud běloruská nabídka neobsahuje.

Nicméně současný pozitivní přístup Běloruska dává jistou naději, že shoda na sporných bodech bude nakonec nalezena. V některých oblastech možná již do příštího jednání pracovní skupiny, které se uskuteční začátkem příštího roku.

Převzato z časopisu Český exportér, přílohy Hospodářských novin a týdeníku Ekonom, vycházející ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a agenturou CzechTrade. Autor článku: Ondřej Uvíra oddělení WTO, MPO (uvira@mpo.cz).

• Teritorium: Bělorusko | Evropa | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme