Biflování v digitalizovaném světě neobstojí. Nová výuková aplikace učí děti hrou

Moderní technologie a kreativní přístup stále rychleji pronikají do výuky na školách. Jedním z úspěšných příkladů je výuková aplikace Glitr, která vznikla v rámci výzkumných aktivit Univerzity Palackého (UP) v Olomouci za podpory TA ČR.

Aplikace umožňuje výuku zábavou formou, ve které žáci či ostatní uživatelé dostávají úkoly prostřednictvím her od svých učitelů. Technologii aktuálně testují žáci Základní školy Heyrovského v Olomouci a zhruba šest desítek moravských škol o ni projevilo zájem.

Ilustrační foto

Projekt podpořila Technologická agentura ČR (TA ČR) prostřednictvím Programu GAMA 2, a to v rámci takzvaných Proof-of-Concept projektů Vědeckotechnického parku Univerzity Palackého.

Prosté memorování naučených znalostí už v dnešní rychle se rozvíjející a měnící se společnosti neobstojí. Jedním z příkladů nových pedagogických postupů je právě interaktivní online aplikace Glitr, která funguje na počítači, mobilu nebo tabletu, a to bez ohledu na použitý operační systém.

Děti se rodí do digitalizovaného světa

Pronikání moderních technologií do tříd je ovšem odvislé od finančních možností zřizovatelů škol. Podle zástupců TA ČR je ale potřebné, „protože ať chceme nebo ne, naše děti se rodí do digitalizovaného světa.“

„Pomoci na svět kvalitním, vědecky podloženým vzdělávacím aplikacím, které žáky motivují a baví, považujeme za efektivní,“ konstatuje předseda TA ČR Petr Konvalinka.

Unikátní vzdělávací aplikace baví žáky během výuky

„Není to přitom jediný podpořený projekt vědeckých týmů olomoucké univerzity, který směřuje do praxe. Pomáháme zde na svět inovacím z mnohých oblastí, například zdravotnictví, vrcholového sportu či logopedie a speciální pedagogiky,“ dodává.

Na vývoji výukové pomůcky Glitr se v rámci projektu Zábavná edukativní aplikace (ZEDA) podíleli odborníci z Pedagogické a Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (UP).

V Česku jde o unikátní projekt

Uvedení do praxe napomáhá Vědeckotechnický park UP a společnost City Street Games. „Na řešení pracujeme dva roky a v českém prostředí jde o unikum. Splňuje nároky a mantinely Rámcového vzdělávacího programu ministerstva školství. Zatím se zkušební fáze přímo na základní škole daří, z čehož máme radost. Aplikace tak již plní své cíle, a to rozvíjet digitální kompetence a digitální gramotnost žáků, pomáhat získávat jim potřebné vědomosti, ale zároveň děti i jejich učitele bavit,“ popisuje Štefan Chudý z pedagogické fakulty UP.

Zábavná forma má pomoci žákům si fakta a souvislosti zapamatovat snadněji. Pedagogům aplikace nabízí řadu možností při přípravě na vyučovací hodiny.

Její výhodou je i fakt, že ji učitelé mohou zapojit do výuky nejen ve školní budově, ale třeba i na výletě v přírodě či ulicích města.

Popularizace vědy mezi mládeží: TA ČR ocení filmy žáků základních škol

Jedna z výukových her aplikace například zavádí žáky do umělecké galerie, kde se má odehrát krádež. „Průběh hry sledují žáci na obrazovce vedle tabule a pod dohledem učitele si během výuky posílají z lavice do lavice tablet, pracují s obrázky a textem, plní úkoly a odpovídají na otázky,“ popisuje učitelka Jana Svobodová ze základní školy Heyrovského v Olomouci.

Spolupráce na dalších výukových hrách běží

O používání Glitru projevilo zájem již od začátku vývoje, tehdy ještě pod názvem ZEDA, na šest desítek moravských škol. Aplikace je již dnes přístupná v celé České republice prostřednictvím firmy City Street Games, která získala licenci na aplikaci ZEDA a jejího obsahu. V rámci licenční smlouvy a spolupráce mezi firmou a UP dochází k tvorbě dalších výukových her.

Aplikace vznikla v rámci vědeckých aktivit Univerzity Palackého v Olomouci. TA ČR projekt podpořila prostřednictvím Programu GAMA 2, a to v rámci takzvaných Proof-of-Concept (PoC) projektů Vědeckotechnického parku Univerzity Palackého.

„Od roku 2015 jsme vyhlásili již několik výzev k projektům PoC a nakonec jsme přešli na výzvu kontinuální. Nové projekty tak mohou rychleji přecházet z fáze nápadu ke komercializaci. S náročným financováním a stabilizací systému PoC nám TA ČR v rámci Programu GAMA 2 velmi pomáhá,“ podotýká Petr Kubečka, ředitel Vědeckotechnického parku UP.

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme