Bosna a Hercegovina očekává více investic díky reshoringu

Důsledky pandemie covidu-19 vedou velké výrobce k přehodnocování strategií při vytváření dodavatelských řetězců a umisťování některých částí výrobního procesu blíže k zákazníkům v Evropě.

Jedním z regionů, který by z tohoto procesu reshoringu mohl profitovat, je západní Balkán, a spolu s ním, díky své průmyslové tradici, i Bosna a Hercegovina.

Ilustrační fotografie

Nárůst nákladů a potřebného času spojných s mezinárodní kontejnerovou přepravou, který je jedním z ekonomických důsledků pandemie covidu-19, zvýšil atraktivitu zemí západního Balkánu v konkurenci s offshorovými výrobními destinacemi v jihovýchodní Asii.

Firmy se snaží alespoň pro část výrobního řetězce nalézt dodavatele v geograficky méně vzdálených regionech, nebo zde mít dodavatele alternativní. Západní Balkán, který leží na hranicích Evropské unie a jeho země jsou s EU vázány dohodami o volném obchodu a dalšími obchodními úmluvami, se pro ně může stát atraktivní volbou.

Již před pandemií se v Bosně a Hercegovině vyráběly oděvy, obuv či jejich polotovary pro velké západní značky. Místní firmy byly zámořským dodavatelům schopné konkurovat i v oblastech jako je výroba plastů. Obchodní statistiky ukazují, že během pandemie zapojení Bosny a Hercegoviny do mezinárodních dodavatelských řetězců ještě narostlo. Mezi lety 2019 a 2021 stoupl vývoz do EU o 24 %.

Digitrony slaví comeback. Český startup uspěl s technickou stavebnicí

Přednostmi, které může Bosna a Hercegovina nabídnout, jsou vedle geografické blízkosti a napojení na evropskou dálniční síť zejména nízká cena práce, nízké přímé daně, tradice průmyslové výroby v řadě odvětví a bezcelní obchod s EU vč. zapojení do systému preferenčního původu.

Význam Bosny a Hercegoviny by v příštích letech mohl narůst i v dodavatelských řetězcích českých firem. Místní producenti nabízí některé výrobní vstupy, kterých je na mezinárodních trzích v tuto chvíli nedostatek, jako je ocel, některé barevné kovy či některé produkty zbrojního průmyslu. Již dnes české firmy v Bosně a Hercegovině odebírají autodíly, strojní součástky nebo nábytek a jeho díly.

Vzhledem k nedostatku kvalifikované pracovní síly v ČR a narůstající ceně práce bude pravděpodobně přibývat firem, které budou mít zájem zajistit jednodušší části výroby s vysokým podílem lidské práce u dodavatele, nebo do takové výroby v Bosně a Hercegovině přímo investovat. Tím si také uvolní kapacity pro rozvoj výroby s vyšší přidanou hodnotou v České republice.

Pro to, aby Bosna a Hercegovina dokázala příležitosti, jež proces reshoringu nabízí, efektivně využít, bude důležité, aby zvýšila úsilí v oblasti reforem a přípravy na členství v EU. I vzhledem k decentralizovanému ústavnímu uspořádání země je podnikatelské a investiční prostředí poměrně složité.

Za největší nedostatky považují zahraniční investoři nízkou kvalitu výkonu veřejné správy, zdlouhavé a komplikované procedury či zastaralé pracovní právo. Řada zahraničních firem však v zemi podniká úspěšně a podle statistiky Rady zahraničních investorů Bosny a Hercegoviny plánuje 65 % členů této organizace znovu investovat během následujících tří let.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Sarajevu (Bosna a Hercegovina). Autor: Ondřej Picka, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Bosna a Hercegovina | Evropa | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Doprava, logistika | Obchod

Doporučujeme