Brněnská firma díky dotacím vyvinula program na rozpoznání mluvčího podle hlasu

Pouhé tři vteřiny stačí k ověření identity člověka podle jeho hlasu. Speciální program pomáhá při identifikaci klienta banky po telefonu a využívá ho také kriminální policie v Německu při vyšetřování. Autorem jedinečného řešení je jihomoravská firma Phonexia, která vývoj zrealizovala díky Operačnímu programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK).

Cílem projektu byl vývoj programu, který sjednotí řečové produkty firmy. Jedním z nich je identifikace mluvčího podle řeči, která díky použití speciální technologie zvané neuronové sítě (umělý model biologických struktur neuronů v živých organismech, který je schopen se učit a využívá se v umělé inteligenci) dosahuje vyšší přesnosti než jakákoliv dosavadní technologie. „Kromě zkrácení času potřebného na rozpoznání mluvčího z deseti na tři vteřiny je systém unikátní také v tom, že funguje nezávisle na jazyku i frázi, kterou je k ověření potřeba říct,“ vysvětluje Michal Hrabí, ředitel společnosti Phonexia.

Phonexia | API

Kromě toho se firma věnuje i vývoji dalších produktů jakými jsou přepis řeči na text v reálném čase a schopnost rozšířit slovník o slova, která se používají jen v konkrétní firmě či továrně. Právě jednoduchost rozšíření jazykového modulu je tím, co firmu zásadně odlišuje od konkurence. Phonexia se chce v budoucnu více zaměřit na vývoj voicebotů. Jedná se o umělou inteligenci, která dokáže v jednodušších hovorech nahradit lidského operátora call centra a komunikovat se zákazníkem. Člověk se pak může soustředit na důležitější práci nebo složitější úkony. Nemusí odpovídat na jednoduché otázky jako třeba na otevírací dobu pobočky, což je případ poměrně velkého procenta telefonátů většiny českých bank.

Společnost využila dotační podpory z programu ICT a sdílené služby OP PIK. „V programu ICT a sdílené služby jsme doposud podpořily téměř tři sta projektů zaměřených na vývoj software a aplikací s celkovou dotací v ve výši 2,4 miliardy korun. Na vývoj IT řešení je možné žádat i v programu Aplikace. Stávající program ICT a sdílené služby pak letos plánuje nově podpořit i nákup hotových IT řešení do podniků.“ říká Lukáš Vymětal, generální ředitel Agentury pro podnikání a inovace, zprostředkujícího subjektu pro dotační programy OP PIK.

Phonexia

Phonexia vyvíjí inovativní produkty pro hlasovou identifikaci volajícího a tvorbu hlasových robotů. Využívá přitom vlastní technologii řečové analytiky a hlasové biometrie. Phonexia nabízí řečovou technologii, která jako první na světě pro identifikaci mluvčího použila výhradně neuronové sítě, s cílem poskytnout nejvyšší přesnost a rychlost. Phonexia Speech Platform dokáže určit mluvčího, jazyk, pohlaví, přepsat řeč do textu nebo vyhledat konkrétní slova, a to vše v rámci jedné modulární a snadno integrovatelné platformy.

Společnost dodává své technologie prostřednictvím partnerů a společně s nimi vytváří výsledné řešení pro klienta. Firma byla založena v roce 2006, od té doby poskytuje služby pro kontaktní centra, finanční instituce a organizace bojující s kriminalitou ve více než 60 zemích.

Více si o Phonexii můžete přečíst v článku Phonexia umožnila hledat v nahrávce hlasu stejně snadno, jako lidé brouzdají na internetu.

Agentura pro podnikání a inovace (API)

Agentura pro podnikání a inovace (API) je státní příspěvková organizace s celostátní působností zřizovaná Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Je zprostředkujícím subjektem pro dotační programy podpory Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) 2014-2020 zaměřeného na rozvoj zpracovatelského průmyslu a souvisejících služeb. Mezi hlavní aktivity agentury patří administrace žádostí o dotace a projektů v průběhu realizace i udržitelnosti, poskytování informačního a konzultačního servisu zájemcům a žadatelům o dotace či pořádání tematických odborných seminářů.

• Teritorium: Česká republika
• Témata: Inovace a startupy
• Oblasti podnikání: Software a ICT služby | Věda, výzkum a vývoj

Doporučujeme