Budoucnost jaderné energetiky v Evropské Unii nastínilo pražské fórum

Integrace obnovitelných a jaderných zdrojů v bezuhlíkovém energetickém mixu, náklady na provoz přenosové soustavy, předpoklady pro rozvoj nových jaderných zdrojů či příležitosti pro malé modulární reaktory mimo jiné v oblasti výroby tepla a vodíku. To byla hlavní témata 15. ročníku Evropského jaderného fóra v Praze.

Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela a slovenský ministr Karel Hirman na okraj jednání podepsali memorandum o spolupráci v jaderné energetice. „Česká i Slovenská republika jadernou energetiku vnímají v kontextu potřeby dekarbonizace a energetické nezávislosti Evropské unie a zejména potřeb středoevropského regionu, který byl po dlouhou dobu silně závislý na uhelné energetice a také dodávkách fosilních paliv z Ruska,“ řekl ministr Síkela.

Setkání evropského fóra k jaderné energetice v listopadu 2022.

Český ministr průmyslu a obchodu k tématu dodal: „Je to tedy řešení nejen pro národní energetické politiky, ale také příležitost pro firmy podnikající v jaderném sektoru zapojit se do dodavatelských řetězců pro vznikající odvětví malých modulárních reaktorů a posílení partnerství v dodavatelských řetězcích pro nové jaderné zdroje obecně.“

V roce 2030 by mělo být z jádra kolem 15 procent energie v EU

Diskutovalo se o optimálním řešení integrace zdrojů, výstavbě nových jaderných zdrojů a malých modulárních reaktorech, o přiměřenosti výroby elektřiny a kompenzačních mechanismech a možnostech ukládání a znovuvyužití vyhořelého paliva. Kromě praktických otázek, zda je v Evropské unii dostatečný počet kvalifikovaných pracovníků pro nasazení a provoz malých modulárních reaktorů včetně spolupráce členských států na rozvoji těchto schopností, zazněly i otázky jako kolik je potřeba v energetickém systému nestabilních a neřiditelných zdrojů energie a zda by nebylo levnější využívat jadernou energii a vyrábět vodík v čase přebytků.

Podle komisařky pro energetiku Simson počítá Evropská komise s 15-16% podílem jaderné energie v mixu EU v roce 2030 a perspektivě roku 2050, vnímá zesílený zájem o jadernou energetiku a „budoucnost jaderné energie vypadá velmi jasně“ současně s rychlým rozvojem obnovitelných zdrojů.

Na závěry diskusí z kulatých stolů reagovali ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela, jeho slovenský protějšek Karel Hirman, předseda výboru Evropského parlamentu pro průmysl, výzkum a energetiku Cristian-Silviu Busoi, zástupce generální ředitelky pro energetiku Evropské komise Massimo Garribba, zástupce Evropského hospodářského a sociálního výboru, zástupce GMF Europe Yves D’Eer a Yves Desbazeille, generální ředitel Nucleareurope.

Evropské jaderné fórum je platformou pro diskuse o příležitostech a rizicích využívání jaderné energie v EU a setkává se od roku 2007 v Praze a Bratislavě na základě mandátu Rady vést dialog mezi členskými státy, průmyslem a veřejností. Pořádá jej střídavě Česká a Slovenská republika ve spolupráci s Evropskou komisí.

• Oblasti podnikání: Energetika

Doporučujeme