Bytové krizi může ulevit participativní bydlení

Českou republiku trápí bytová krize. Jedním ze způsobů řešení této situace by mohlo být participativní bydlení. Lidé při něm ušetří peníze za developera či realitního zprostředkovatele.

Navíc se vyhnou se nákladům za nepotřebné věci, a přitom mohou sdílet prostory a vybavení, například zahradu, dílnu, prádelnu či společenské místnosti. Praktické zkušenosti s participativním bydlením mají například v Berlíně, Hamburku, v Mnichově nebo Vídni.

Ilustrační foto

Tuzemští výzkumníci nyní řeší, jak dát prostor k rozvinutí participativního bydlení i v tuzemsku. Unikátní český projekt má za cíl propojit výhody ekologické výstavby s komunitním způsobem života a přispět k vytvoření kvalitního bydlení a živého města

Rozvinout by měl i participaci obyvatel na správě domu, kde žijí, jejich sousedství i celé obytné čtvrti.

Na tříletém projektu spolupracují odborníci z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, z Fakulty architektury Českého vysokého učení technického, ze Sociologického ústavu Akademie věd ČR, z Arniky – Centra pro podporu občanů a z Fakulty umění a architektury Technické univerzity v Liberci.

Miliony z programu Prostředí pro život

Společensky významný projekt finančně podporuje Technologická agentura ČR (TA ČR), a to částkou 8,2 milionu korun z Programu Ministerstva životního prostředí Prostředí pro život.

„Reakcí na současnou krizi bydlení v České republice je větší aktivita obcí ve vytváření strategií výstavby a správy bytů a domů. Rozvíjejí obecní bydlení, některé definují programy podpory družstevního bydlení či stanovují nová pravidla pro spolupráci se soukromým sektorem,“ říká předseda TA ČR Petr Konvalinka.

„Ve skutečnosti je však obtížné současný trh s bydlením ovlivnit tak, aby bylo možné stavět a bydlet environmentálně příznivě, a přitom finančně dostupně. Jak se ukazuje na příkladu participativního bydlení, je důležité, aby se do změny zapojili všichni aktéři, tedy obyvatelé, architekti, developeři, banky, obce i stát,“ dodává Konvalinka.

Lidé spolupracují na zajištění bydlení

Podob participativního bydlení existuje celá řada, jeho princip ale vždy stojí na společné dohodě a aktivitě skupiny lidí v zajištění bydlení, a to ať už za účasti obce či bez ní.

Jedná se o spolupráci například na přípravě projektu, získání úvěru a koupi či stavbě nemovitosti, ale také následné správě či sdílení vybraných prostorů a vybavení domu.

Záznamy regionálních debat agentury TA ČR: Green Deal v ČR a v Evropě

„Sdílení a spolupráce nejen snižuje náklady, ale také zvyšuje kvalitu života a environmentální udržitelnost bydlení. Důležité je, že o tom, co a jak se bude sdílet by měli rozhodovat budoucí obyvatelé, kteří bydlení dávají dohromady. Obyvatelé využívající participativní bydlení se díky spolupráci obvykle více znají, což přináší další benefity, ať už jde o bezpečí nebo třeba pomoc s hlídáním dětí,” vysvětlil Jan Malý Blažek hlavní řešitel projektu z Masarykovy univerzity.

Do výzkumného projektu se zapojila šestice měst a obcí – Jihlava, Liberec, Opava, Pardubice, Hrádek nad Nisou a Psáry. Do výzkumu jsou zapojeni městští architekti a další aktéři samosprávy a také potenciální zájemci o tuto formu bydlení, s nimiž v tomto roce probíhají workshopy a dotazníkové šetření.

Autoři projektu vytvářejí metodiku s návodem pro česká města a obce, ale i manuál pro obyvatele, aby věděli, jak mají při výstavbě postupovat, jaké možnosti existují a na co si dát pozor (například, jak dál řešit provoz a údržbu sdílených prostor domu či společný rozpočet).

„Zúčastníte-li se našich workshopů, pomůžete městům nastavit bytovou politiku, sami se dozvíte konkrétní informace o možnostech participativní bydlení, nebo dokonce najdete další potenciální sousedy budoucích projektů,” doplňuje Jan Malý Blažek.

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Stavebnictví a stavební materiály

Doporučujeme