Češi budou spolupracovat s Kambodžou v oblasti nerostných surovin

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky podepsalo s kambodžským ministerstvem dolů a energetiky memorandum o porozumění. Týká se udržitelného využívání nerostných zdrojů. MPO tak podpořilo zahraniční aktivity geologických a průzkumných společností i firem, které dodávají důlní techniku.O memorandu mluvil vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček s kambodžským předsedou vlády Hun Senem a premiérem Andrejem Babišem v Kramářově vile. „Smyslem memoranda je otevřít možnost spolupráce v oblasti budování kapacit, předávání zkušeností s metodami těžby a zpracování nerostných surovin s minimálními dopady na životní prostředí, spolupráci při geologickém mapování a dalších výzkumech s cílem napomoci rozvoji nerostně surovinového potenciálu Kambodži,“ říká vicepremiér a ministr Karel Havlíček a dodává: „Kambodža patří mezi prioritní země české rozvojové spolupráce, která je čím dál tím častěji vnímána jako nástroj tzv. soft diplomacy.“

Kambodža patří mezi země, kde se mohou české geologické a průzkumné společnosti či společnosti dodávající dobývací techniku uplatnit. Spolupráce v této oblasti začala teprve nedávno. V říjnu 2018 se v rámci projektu ekonomické diplomacie PROPED uskutečnila první specializovaná mise českých institucí a firem, které se zabývají geologickým průzkumem, těžbou a zpracováním nerostných surovin. V rámci ní se navázala spolupráce s partnerským ministerstvem dolů a energetiky v Kambodži. Následně se v červnu 2019 v rámci projektu Aid for Trade konal týdenní workshop pro kambodžské geology s cílem proškolit je v moderních metodách těžby a úpravy nerostných surovin.

Českou republiku a Kambodžské království spojuje dlouhodobá aktivní zahraniční rozvojová spolupráce. Kambodža patří mezi šest prioritních zemí české zahraniční rozvojové spolupráce, která se mimo jiné zaměřuje na udržitelné nakládání s přírodními zdroji. Návštěva premiéra Hun Sena byla první na úrovni předsedů vlád, která se mezi Českou republikou a Kambodžským královstvím uskutečnila od vzniku samostatné České republiky.

• Teritorium: Afrika | Kambodža | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme