Češi nakupují online pravidelně. E-shopy bojují s tlakem na rychlost i rostoucími náklady

Očekávání zákazníků jsou stále vyšší, e-shopy tak kromě rostoucích výdajů za skladování, personál nebo dopravu čelí intenzivnímu tlaku na rychlé doručení, pohodlné řešení vratek či zavádění chytrých technologií.

Ačkoliv podíl online nákupů v posledních měsících mírně klesl, pro více jak polovinu Čechů je nakupování na internetu každotýdenní záležitostí. Vyplývá to z údajů společnosti DataReportal

Ilustrační fotografie

Klíčová je rychlost doručení

Podporu při svém dalším rozvoji tak e-shopy mnohdy hledají u externích poskytovatelů logistických služeb.

„Stále častěji se na nás obrací obchodníci, kteří vnímají současnou e-commerce situaci jako příležitost k dalšímu růstu a chtějí se proto naplno soustředit na rozvoj svého produktu,“ říká Konstantin Margaretis z fulfillmentové společnosti Skladon.

Letošní průzkum společnosti Behavio pro logistickou firmu DODO ukázal mimo jiné to, že pro tři čtvrtiny z 1 200 dotázaných zákazníků je primárním aspektem při výběru e-shopu rychlost doručení. O zboží doručené v den objednání stojí téměř třetina nakupujících, splní se to však jen 15 % z nich.

Z výsledků Velkého testu logistiky, který realizoval Skladon a společnost Retino, dokonce vyplývá, že ani doručení do druhého dne není standardem – v předvánoční špičce jej totiž splnilo pouze 40 % internetových prodejců.

Restart pro e-shopy? Úbytek může zvrátit rychlejší digitalizace

Fulfillment je hudbou budoucnosti

Obchodníci si význam rychlosti doručování zboží dobře uvědomují. I to je důvod, proč nejen dopravu samotnou, ale klidně celou svou logistickou divizi svěřují do rukou externích expertů.

Logistická centra poskytovatelů tzv. fulfillmentu totiž disponují strategickou pozicí i dostatečnými skladovými a personálními kapacitami, dohlíží za e-shop na hladinu skladových zásob, využívají možnosti moderních technologií a v neposlední řadě spolupracují se světovými dopravci.

„Kvalitní fulfillmentový partner by měl neustále sledovat aktuální logistické trendy a inovovat své služby tak, aby dokázal uspokojit či ideálně předčit individuální očekávání svých klientů,“ komentuje Konstantin Margaretis, CEO a spoluzakladatel společnosti Skladon.

Kvalitní „vratková logistika“

Dalším problémem, se kterým se e-shopy potýkají, je časté vracení zboží. Z dat společnosti Clickpost vyplývá, že zatímco při nákupech v kamenných prodejnách vrátí lidé zboží přibližně v 10 % případů, u online nákupů jde až o 30 procent.

V logistice chybějí skladníci. Firmy přesto shon zvládají

Vysoký podíl vratek je přitom pro obchodníky velkou zátěží nejen z hlediska financí, ale také personálních kapacit. Outsourcing reverzní logistiky jim tak ve výsledku umožní ušetřit a zároveň navýšit spokojenost i retenci koncových zákazníků. Právě reverzní logistika je přitom jedním z klíčových nástrojů, jak navýšit obrat e-shopu.

„Fulfillmentové centrum často disponuje samostatným stanovištěm pro příjem, kontrolu a zpracování vratek, reverzní logistice se tak věnují pracovníci, kteří jsou pro tuto činnost přímo dedikovaní a vyškolen,“ popisuje Margaretis.

Procesy jsou u těchto center navíc do značné míry automatizované, což snižuje jejich chybovost, a naopak zvyšuje efektivitu. „Další nutností je i postupná digitalizace reverzní logistiky, jejíž význam si e-shopy uvědomují stále častěji. I proto již necelá třetina obchodníků využívá nějakou formu online vratkového formuláře,“ připomíná Margaretis na základě dat Velkého testu logistiky.

Fulfillment umí obratně reagovat na momentální poptávku – při malém objemu objednávek platíme málo, při větším objemu víc, tak jednoduché to je

Martin Feix, Girls Without Clothes

Rychlost doručení a kvalita vratkové logistiky však není tím jediným, co obchodníky k fulfillmentu vede. Řada z nich jej volí i ve chvíli, kdy chtějí své podnikání dále rozvíjet a hledají tak více prostoru pro činnosti spojené se samotným vývojem produktu, akvizicí nových zákazníků nebo expanzí na světové trhy.

Výhodnou variantou je pak také pro obchodníky, kteří chtějí svůj e-shop snadno škálovat a uzpůsobovat své výdaje poptávce zákazníků i svým aktuálním podnikatelským možnostem a cílům.

E-shopy: Outsourcing služeb jako standard 

„Pro outsourcing logistiky jsme se rozhodli především proto, že chceme začít věnovat maximum energie vývoji produktu, jeho kvalitě i včasnému zveřejňování nových kolekcí. Na fulfillmentu nás baví hlavně to, že umí obratně reagovat na momentální poptávku – při malém objemu objednávek platíme málo, při větším objemu víc, tak jednoduché to je. Možnost přeměnit své fixní náklady na variabilní je pro nás v aktuální situaci obrovským pomocníkem,“ říká Martin Feix ze společnosti Girls Without Clothes.

Ačkoliv průzkum společnosti Capital One Shopping ukazuje, že plný outsourcing svých logistických služeb využívá celosvětově pouze 12 % obchodníků, predikuje zároveň, že tento podíl naroste v dalších pěti letech o celých 50 procent. Alespoň určitou část svých procesů pak přenechává v rukou externího poskytovatele přibližně 60 % obchodníků.

„Očekáváme, že trend fulfillmentu bude do budoucna po vzoru zahraničních trhů dále růst. To s sebou, samozřejmě, ponese i jeho další inovace, ať už v podobě rozšířené automatizace, rozvoje analýzy dat či narůstajícího významu individualizace,“ uzavírá Margaretis.

Redakčně upravená tisková zpráva

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: E-commerce

Doporučujeme